f
 


Phiên bản 2021 nhiều tính năng mới và hấp dẫn - Jx2 Minh Chủ Phiên Bản 2021 OB 26/8/2023

Jx2 Minh Chủ Phiên Bản 2021 - Alpha Test: 19/8/2023 - Open Beta: 26/8/2023 - Exp 5 Drop 5 - Phiên bản 2021 nhiều tính năng mới và hấp dẫn - JX2 - VLTK 2 - Võ Lâm Truyền Kỳ 2 mới ra tháng 8 2023

Trang chủ: https://jx2minhchu.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/jx2minhchu

⚠️ Jx2 Minh Chủ ⚠️
🔆 Máy Chủ mới : Chu Tước 🔆
🏠 Trang chủ : Jx2MinhChu.com 🏠
💓 FB : https://www.facebook.com/jx2minhchu
💓 Nhóm FB: https://www.facebook.com/groups/jx2minhchu
Phiên bản 2021 nhiều tính năng mới và hấp dẫn
Alpha Test : 19 Giờ , Ngày 19/8/2023
Chính thức: 19 Giờ , Ngày 31/8/2023
❗️❗️❗️ Các hoạt động diễn ra trong thời gian alpha test kích hoạt sau khi server hoạt động chính thức .
‼Sự kiện phát code like & Share
🔆 100 Lộ Thủy
🔆 16 Cây bát nhã nhỏ
🔆 36 hạt giống
🔆 30 Túi Quà Võ Lâm
🔆 10 Vé Tiếu Y Vàng
🔆 15 Băng Thạch + Mảnh băng thạch
🔆 5 Đại Thần Nhân Sâm
‼Sự kiện Fan cứng
🔆200 Lộ Thủy
🔆16 Bát nhã nhỏ
🔆16 Bát nhã lớn
🔆8 Ngôi sao may mắn
🔆48 hạt giống
🔆40 Túi quà võ lâm
🔆10 Đại Thần Nhân Sâm
🔆1 Đại Đình Hồn
☑ Các tính mới nổi bật của Jx2 Minh chủ
⭕️Chu Tước lệnh
⭕️Nhiệm Vụ hằng ngày
⭕️Nhiệm Vụ tiêu phí
⭕️Nhiệm Vụ trưởng thành
⭕️Thương hải châu
⭕️Đại hiệp lệnh
#jx2 #volam2 #volamtruyenky2 #jx2MinhChu #jx2private


❗️Ghi chú bởi gamemoira.org: nếu bài giới thiệu game mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Jx2 Minh Chủ theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/jx2minhchu