f
 
Chọn game:
Chọn nhanh: Mu Online | Võ Lâm | TLBB | SRO | Kiếm Thế | Gunny
Chọn nhanh: Mu Online | Võ Lâm | TLBB | SRO | Kiếm Thế | Gunny
 
1
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 09/06/2024 (19h)
Open Beta: 11/06/2024 (19h)
Võ lâm công thành chiến - đua top 24h - hỗ trợ 6 món hkmp 2005 vĩnh viễn - sân chơi hay nhất  
 
2
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 07/06/2024 (19h)
Open Beta: 09/06/2024 (19h)
Võ lâm công thành chiến miễn phí - 5 acc/pc - võ lâm chuẩn đồ xanh cày cuốc hay nhất  
 
3
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 05/06/2024
Open Beta: 07/06/2024 (19h)
Cày xu hoạt động auto ingame đồ xanh x3  
 
4
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 02/06/2024 (19h)
Open Beta: 04/06/2024 (19h)
Võ lâm phiên bản ctc - shxt , hỗ trợ tân thủ full sét hkmp 6 món miễn phí vĩnh viễn - giới hạn 5 acc/pc, 8 acc/ip  
 
5
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 29/05/2024 (19h)
Open Beta: 30/05/2024 (19h)
Võ lâm miễn phí - sân chơi ctc - tặng tân thủ 1 rương vũ khí hkmp - săn boss rớt tiền động và rương trang bị hkmp  
 
6
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 25/05/2024 (19h)
Open Beta: 27/05/2024 (19h)
Máy chủ công thành chiến miễn phí - săn boss rớt bảo rương hkmp - võ lâm hoạt động cày cuốc đặc sắc  
 
7
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 20/05/2024 (12h)
Open Beta: 24/05/2024 (19h)
Cày xu hoạt động auto ingame  
 
8
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 19/05/2024 (19h)
Open Beta: 21/05/2024 (19h)
Võ lâm công thành chiến - nhanh đến 120 chậm dần về sau - hỗ trợ full sét hkmp 6 món 2005 - sân chơi miễn phí  
 
9
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 17/05/2024
Open Beta: 21/05/2024 (19h)
❤️kgame.us❤️máy chủ cực phẩm❤️ open 19h00 - 21/05/2024 - phiên bản công thành chiến - lâu dài - ổn định - tâm huyết - au  
 
10
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 14/05/2024 (19h)
Open Beta: 16/05/2024 (19h)
Võ lâm tặng full sét hkmp ctc 2005 6 món, sân chơi miễn phí, cày cuốc hoạt động hợp lý - chơi là mê  
 
11
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 10/05/2024 (19h)
Open Beta: 12/05/2024 (19h)
Võ lâm công thành chiến miễn phí - hỗ trợ tân thủ 1 món hkmp vĩnh viễn - sân chơi võ lâm hay nhất- nhiều hoạt động đặc  
 
12
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 04/05/2024 (19h)
Open Beta: 06/05/2024 (19h)
Võ lâm miễn phí - sân chơi công thành chiến hay nhất - hỗ trợ tân thủ sét hkmp ctc 2005 6 món vĩnh viễn  
 
13
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 22/04/2024 (14h)
Open Beta: 03/05/2024 (19h)
Cày xu free hoạt động auto ingame.....  
 
14
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 27/04/2024 (19h)
Open Beta: 28/04/2024 (19h)
Máy chủ võ lâm công thành chiến - đúng chất - hỗ trợ free 1 món hkmp tự chọn vĩnh viễn - hỗ trợ cày cuốc hợp lý  
 
15
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 28/04/2024 (18h)
Open Beta: 28/04/2024 (19h)
Máy chủ đấu trường [19h 28/04/2024] đua top phiên bản huyền viên - cày kv nâng cấp trang bị, hoạt động cày xu| 4acc  
 
16
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 18/04/2024 (19h)
Open Beta: 20/04/2024 (19h)
Võ lâm công thành chiến miễn phí - sân chơi đồ xanh - đúng chất. võ lâm hay nhất.  
 
17
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 17/04/2024 (19h)
Open Beta: 19/04/2024 (19h)
Cày xu free hoạt động và auto ingame  
 
18
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 17/04/2024 (19h)
Open Beta: 19/04/2024 (19h)
Auto ingame  
 
19
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 08/04/2024 (19h)
Open Beta: 09/04/2024 (19h)
Võ lâm công thành chiến - shxt miễn phí - hỗ trợ sét hkmp 6 món 2005 tự chọn vĩnh viễn  
 
20
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 03/04/2024 (19h)
Open Beta: 06/04/2024 (19h)
Cày xu hoạt động auto ingame đồ xanh x3  
 
21
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 28/03/2024 (19h)
Open Beta: 29/03/2024 (19h)
Công thành chiến - phiên bản võ lâm chân thực nhất - hỗ trợ tân thủ 1 hkmp ctc 2005 vĩnh viễn  
 
22
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 24/03/2024 (10h)
Open Beta: 26/03/2024 (19h)
Võ lâm chủ đạo đồ xanh, công thành chiến, sân chơi đậm chất võ lâm 1  
 
23
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 25/03/2024 (19h)
Open Beta: 26/03/2024 (19h)
Võ lâm công thành chiến miễn phí, giới hạn 4 acc/pc , đồ xanh chủ đạo- miễn phí vĩnh viễn.  
 
24
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 17/03/2024 (19h)
Open Beta: 19/03/2024 (19h)
Võ lâm công thành chiến miễn phí - sân chơi võ lâm hay nhất - hỗ trợ tân thủ full sét hkmp 6 món miễn phí tự chọn.  
 
25
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 15/03/2024 (19h)
Open Beta: 18/03/2024 (19h)
[vlhb.net] server chill nhất 2024 [19h - 15/03] phiên bản huyền viên - cày kv nâng cấp trang bị, hoạt động cày xu| 4acc  
 
26
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 11/03/2024 (10h)
Open Beta: 12/03/2024 (19h)
Võ lâm ctc - shxt miễn phí - sân chơi hoạt động exp cao - tặng sét hkmp 6 món 2005 - thích hợp cả người ít thời gian.  
 
27
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 08/03/2024 (19h)
Open Beta: 09/03/2024 (19h)
Võ lâm công thành chiến - 4 acc/pc - 8 acc/ip - sân chơi võ lâm miễn phí - hỗ trợ tân thủ 1 món hkmp tự chọn vĩnh viễn.  
 
28
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 03/03/2024 (19h)
Open Beta: 05/03/2024 (19h)
Võ lâm ctc-shxt miễn phí - sân chơi tự do - hỗ trợ tân thủ cấp 70 - sét hkmp 6 món chuẩn 2005  
 
29
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 27/02/2024 (19h)
Open Beta: 02/03/2024 (19h)
Võ lâm ngày xưa s1 tiên phụng [19h 27/02/2024] phiên bản ctc, 1 trang bị hkmp gia hạn, full tính năng, cày cuốc trang bị  
 
30
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 26/02/2024 (10h)
Open Beta: 28/02/2024 (19h)
Cày xu các hoạt động auto ingame  
 
31
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 24/02/2024 (19h)
Open Beta: 26/02/2024 (19h)
Võ lâm phiên bản ctc-shxt, hỗ trợ 6 món hkmp 2005 vĩnh viễn, cày cuốc hoạt động phân bổ hợp lý, sân chơi miễn phí.  
 
32
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 22/02/2024 (19h)
Open Beta: 22/02/2024 (19h)
Cày tk khoẻ đủ đồ -tuyển anh em đam mê tống kim, liên đấu, ctc xuyên ngày đêm. máy chủ tình nghĩa - vietguard anti  
 
33
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 15/02/2024 (19h)
Open Beta: 19/02/2024 (19h)
Võ lâm công thành chiến miễn phí - hỗ trợ tân thủ sét hkmp 6 món tự chọn - sân chơi dành cho anh em ít thời gian cày  
 
34
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 15/02/2024 (19h)
Open Beta: 17/02/2024 (19h)
Võ lâm mệnh cửu long - sân chơi võ lâm ctc - hỗ trợ tân thủ full sét hkmp 6 món 2005 - dành cho người ít thời gian  
 
35
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 09/02/2024 (13h)
Open Beta: 11/02/2024 (13h)
Võ lâm miễn phí - hỗ trợ 1 món hkmp 2005 ctc tự chọn - phiên bản ctc hệ mộc thân pháp - full auto  
 
36
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 07/02/2024 (19h)
Open Beta: 09/02/2024 (19h)
Võ lâm công thành chiến chuẩn 2005 - phiên bản miễn phí - hỗ trợ vũ khí hkmp vĩnh viễn - train quái rớt tiền đồng.  
 
37
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 05/02/2024 (19h)
Open Beta: 06/02/2024 (19h)
Võ lâm miễn phí - hỗ trợ full sét hkmp 6 món vĩnh viễn - võ lâm hoạt động, cày cuốc kinh nghiệm cao.  
 
38
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 28/01/2024 (19h)
Open Beta: 30/01/2024 (19h)
Võ lâm công thành chiến miễn phí - sân chơi võ lâm ctc hỗ trợ 1 món hkmp vĩnh viễn - cày cuốc, hoạt động đa dạng  
 
39
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 22/01/2024 (19h)
Open Beta: 25/01/2024 (19h)
Cày xu free auto ingame đồ xanh x3  
 
40
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 22/01/2024 (19h)
Open Beta: 23/01/2024 (19h)
Võ lâm ctc - shxt hay nhất, phiên bản võ lâm cày cuốc nhưng free đồ, hỗ trợ full sét hkmp 6 món tự chọn  
 
41
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 24/01/2024 (18h)
Open Beta: 20/01/2024 (18h)
Đồ mua 100% được ở shop tống kim, xu hoạt động  
 
42
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 13/01/2024 (19h)
Open Beta: 16/01/2024 (19h)
Võ lâm công thành chiến miễn phí - hỗ trợ sét hkmp 6 món 2005 vĩnh viễn - sân chơi miễn phí, hoạt động đa dạng  
 
43
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 11/01/2024 (19h)
Open Beta: 13/01/2024 (19h)
Miễn phí  
 
44
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 11/01/2024 (19h)
Open Beta: 13/01/2024 (19h)
Võ lâm ngũ hành - sân chơi cày cuốc, hoạt động exp cao - hỗ trợ cặp nhẫn vô danh, 1 món hkmp miễn phí vĩnh viễn.  
 
45
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 11/01/2024 (18h)
Open Beta: 13/01/2024 (18h)
Đồng cấp, nhận đồ đi pk hoạt động  
 
46
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 30/12/2023 (19h)
Open Beta: 10/01/2024 (19h)
Ctc cày cuốc - bảo hộ trang bị  
 
47
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 05/01/2024 (19h)
Open Beta: 08/01/2024 (19h)
Võ lâm ctc - shxt, sân chơi cày cuốc, hỗ trợ full auto, sét hkmp 6 món tự chọn vĩnh viễn  
 
48
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 02/01/2024 (19h)
Open Beta: 05/01/2024 (19h)
19h 05.01(mùng 5 tết) - open nam hải - đồ xanh - 4acc/pc - cày cuốc - cày xu - cấp 100 miễn phí 1 món hkmp - ổn định - l  
 
49
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 02/01/2024 (19h)
Open Beta: 05/01/2024 (19h)
Miễn phí giờ chơi  
 
50
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 02/01/2024 (18h)
Open Beta: 05/01/2024 (18h)
tuyển anh em đam mê pk tống kim 21h, 22h liên đấu đây  
 
51
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 31/12/2023 (10h)
Open Beta: 02/01/2024 (19h)
Võ lâm phong hỏa luân - sân chơi dành cho dân chơi đam mê võ lâm - tặng 1 món hkmp tự chọn - 8 acc/pc/ip.  
 
52
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 31/12/2023 (15h)
Open Beta: 02/01/2024 (19h)
Auto ingame cày xu free đồ xanh x3 không hkmp  
 
53
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 25/12/2023 (19h)
Open Beta: 29/12/2023 (19h)
[haokietvolam.com] khai mở máy chủ ''đệ nhất'' lúc 19h 29/12/2023 - pb công thành chiến - auto in game thông minh - sân  
 
54
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 28/12/2023 (18h)
Open Beta: 29/12/2023 (18h)
Máy chủ mới: tình nghĩa võ lâm giúp các bạn cân bằng cuộc sống, công việc và đam mê riêng.   
 
55
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 15/12/2023 (19h)
Open Beta: 29/12/2023 (19h)
Miễn phí vào liên hệ adm nhận 1 thiên sơn cấp 105  
 
56
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 24/12/2023 (19h)
Open Beta: 28/12/2023 (19h)
Vùng đất mới cho em cày kv,- 4 acc | kim ô | nâng cấp trang bị  
 
57
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 25/12/2023
Open Beta: 27/12/2023 (20h)
1 acc/ip  
 
58
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 24/12/2023 (19h)
Open Beta: 26/12/2023 (19h)
Võ lâm công thành chiến miễn phí - sân chơi võ lâm hay nhất - hỗ trợ full sét hkmp tự chọn 6 món ctc 2005  
 
59
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 23/12/2023 (18h)
Open Beta: 23/12/2023 (18h)
Nhận đồ là vào chơi được, đồng cấp, cày đồ, cày xu  
 
60
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 20/12/2023 (19h)
Open Beta: 21/12/2023 (19h)
Võ lâm công thành chiến miễn phí - sân chơi võ lâm auto in game - tặng tân thủ 1 hkmp miễn phí  
 
61
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 16/12/2023 (19h)
Open Beta: 18/12/2023 (19h)
Võ lâm công thành chiến - 4 acc/pc - 8 acc/ip - đua top 24h - hỗ trợ 6 món hkmp ctc vĩnh viễn  
 
62
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 11/12/2023 (21h)
Open Beta: 15/12/2023 (19h)
Cày xu hoạt động auto ingame  
 
63
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 11/12/2023 (19h)
Open Beta: 13/12/2023 (19h)
Võ lâm công thành chiến miễn phí - sân chơi võ lâm công thành chiến - hỗ trợ tân thủ 1 món hkmp - cặp nhẫn vô danh  
 
64
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 07/12/2023 (10h)
Open Beta: 12/12/2023 (19h)
Phiên bản siêu nhân free account khủng full trang bị huynh đệ hắc thần free auto bang hội  
 
65
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 08/12/2023 (19h)
Open Beta: 10/12/2023 (19h)
Https://thienhatranhhung.com/  
 
66
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 02/12/2023 (17h)
Open Beta: 09/12/2023 (19h)
Dân cày thách thức dân nạp  
 
67
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 09/12/2023 (19h)
Open Beta: 09/12/2023 (19h)
19h 09/12 | máy chủ mới | 4acc/pc - tống kim 1acc/ip | siêu nhân - thân pháp| autoingame thông minh | [tieungaovolam.net  
 
68
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 05/12/2023 (19h)
Open Beta: 07/12/2023 (19h)
Võ lâm thái sơn - khai mở máy chủ tung sơn - công thành chiến - hỗ trợ full sét hkmp 6 món tự chọn 2005  
 
69
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 01/01/2024 (12h)
Open Beta: 06/12/2023 (19h)
[jxvolamtruyenky.com.vn] khai mở máy chủ : thái sơn - alpha test 12h 01/01 - open beta 19h 06/01/2024 - pb ctc  
 
70
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 01/12/2023 (19h)
Open Beta: 03/12/2023 (19h)
Võ lâm công thành chiến miễn phí - hỗ trợ cặp nhẫn vô danh miễn phí - 1 món hkmp tự chọn vĩnh viễn.  
 
71
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 25/11/2023 (19h)
Open Beta: 28/11/2023 (19h)
Vùng đất mới cho em cày kv - 4 acc | kim ô | nâng cấp trang bị  
 
72
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 26/11/2023 (19h)
Open Beta: 27/11/2023 (19h)
Võ lâm công thành chiến miễn phí - sân chơi võ lâm hay nhất - hỗ trợ 6 món hkmp tự chọn vĩnh viễn.  
 
73
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 21/11/2023 (19h)
Open Beta: 24/11/2023 (19h)
19h 24.11 | máy chủ mới | 4acc/pc - tống kim 1acc/ip | ctc - thân pháp - đồ xanh - tím | autoingame thôn  
 
74
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 22/11/2023 (19h)
Open Beta: 23/11/2023 (19h)
Võ lâm công thành chiến miễn phí - sân chơi võ lâm 3 acc/pc - auto in game - đúng chất  
 
75
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 18/11/2023 (19h)
Open Beta: 21/11/2023 (19h)
Võ lâm công thành chiến miễn phí - sân chơi võ lâm đầy thách thức - hỗ trợ sét hkmp ctc 2005 6 món vĩnh viễn.  
 
76
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 18/11/2023 (19h)
Open Beta: 20/11/2023 (19h)
2 acc, cày cuốc nâng cấp trang bị, không event  
 
77
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 15/11/2023 (19h)
Open Beta: 19/11/2023 (19h)
Phiên bản siêu nhân , sân chơi giải trí, miễn phí tất cả ,thân mời ae !!!  
 
78
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 03/11/2023 (19h)
Open Beta: 15/11/2023 (19h)
Autoingame  
 
79
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 11/11/2023 (19h)
Open Beta: 13/11/2023 (19h)
Võ lâm công thành chiến - hỗ trợ cặp nhẫn vô danh - 1 món hkmp tự chọn vĩnh viễn - sân chơi võ lâm hay nhất.  
 
80
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 03/11/2023 (20h)
Open Beta: 11/11/2023 (20h)
Đồ xanh auto ingame nói không với xoay lục  
 
81
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 08/11/2023 (19h)
Open Beta: 11/11/2023 (19h)
Cày xu free auto ingame đồ xanh chủ đạo x3  
 
82
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 07/11/2023 (19h)
Open Beta: 09/11/2023 (19h)
Võ lâm miễn phí - hỗ trợ tân thủ trùng sinh 1- vũ khí hkmp vĩnh viễn - train quái rớt tiền đồng  
 
83
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 05/11/2023 (10h)
Open Beta: 06/11/2023 (19h)
Võ lâm công thành chiến - shxt - sân chơi pk đẳng cấp - hỗ trợ tân thủ sét hkmp 6 món 2005 tự chọn, phiên bản thân pháo  
 
84
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 01/11/2023 (19h)
Open Beta: 04/11/2023 (19h)
Nhận ngay trang bị hkmp max option, săn boss đoạt hkmp  
 
85
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 28/10/2023 (19h)
Open Beta: 30/10/2023 (19h)
Võ lâm công thành chiến miễn phí - hỗ trợ tân thủ sét hkmp 6 món 2005 tự chọn - sân chơi võ lâm hay và chân thực nhất.  
 
86
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 23/10/2023 (19h)
Open Beta: 25/10/2023 (19h)
Công thành chiến miễn phí - võ lâm jx 1- sân chơi cày cuốc - hỗ trợ tân thủ 1 món hkmp 2005 tự chọn  
 
87
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 18/10/2023 (19h)
Open Beta: 21/10/2023 (19h)
Võ lâm phiên bản công thành chiến - thân pháp - hỗ trợ tân thủ sét hkmp 6 món ctc tự chọn  
 
88
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 17/10/2023 (19h)
Open Beta: 20/10/2023 (19h)
19h 20.10 | máy chủ mới | 4acc/pc - 8acc/ip - tống kim 1acc/ip | ctc - thân pháp - đồ xanh | autoingame thông minh | miễ  
 
89
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 14/10/2023 (19h)
Open Beta: 16/10/2023 (19h)
Võ lâm ctc phiên bản thân pháp, hỗ trợ level 10, 1 món hkmp tự chọn vĩnh viễn  
 
90
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 11/10/2023 (19h)
Open Beta: 14/10/2023 (19h)
Cấp 100 tặng 1 món hkmp tự chọn  
 
91
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 10/10/2023 (19h)
Open Beta: 12/10/2023 (19h)
Võ lâm ctc miễn phí - hỗ trợ 1 vũ khí hkmp vĩnh viễn - võ lâm thuần cày cuốc - train nhanh, trian quái rớt tiền đồng.  
 
92
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 07/10/2023 (19h)
Open Beta: 09/10/2023 (19h)
Võ lâm công thành chiến miễn phí - hỗ trợ tân thủ sét hkmp 6 món ctc tự chọn  
 
93
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 06/10/2023
Open Beta: 09/10/2023 (19h)
Lâu dài - ổn định - tâm huyết  
 
94
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 06/10/2023 (19h)
Open Beta: 09/10/2023 (19h)
Phiên bản thanh câu 4acc/pc tiền vạn đồ đạc giá trị  
 
95
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 04/10/2023 (6h)
Open Beta: 07/10/2023 (19h)
Cày xu hoạt động đồ xanh x3 auto ingame  
 
96
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 03/10/2023 (19h)
Open Beta: 06/10/2023 (19h)
Hỗ trợ auto toàn server,server giới hạn 4acc/1 pc, 8acc/1 ip  
 
97
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 02/10/2023 (19h)
Open Beta: 03/10/2023 (19h)
Võ lâm công thành chiến - sân chơi võ lâm ctc miễn phí - hỗ trợ 6 món hkmp tự chọn vĩnh viễn.  
 
98
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 28/09/2023 (19h)
Open Beta: 30/09/2023 (19h)
Phiên bản thanh câu 4acc/pc tiền vạn đồ đạc giá trị  
 
99
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 26/09/2023 (19h)
Open Beta: 29/09/2023 (19h)
19:00 - 29.09 open máy chủ[hắc điểu] - autoingame - trang bị thuần xanh - thân pháp - công thành chiên 2005 - chặn kéo  
 
100
Chi Tiết
JX1
Alpha Test: 28/09/2023 (19h)
Open Beta: 29/09/2023 (19h)
Tặng gifcode tân thủ