f
 


Giới thiệu sơ lược về môn phái Võ Đang trong game TLBB

Võ Đang

[Nguồn gốc môn phái]

Hằng cổ vô song thắng cảnh,
thiên hạ đệ nhất tiên sơn.

Lược dịch:

Cảnh đẹp vô song ngàn thuở,
Non tiên đệ nhất dưới trời.

Trên núi Võ Đang tụ hợp u, kỳ, ưu, mỹ làm một thể, phong cảnh bốn mùa không giống nhau, cảnh sắc khác nhau. Từ triều Nam Bắc đã có rất nhiều người trong Võ lâm ẩn cư tu luyện ở đây, phái Võ Đang sớm nhất chỉ là bè đảng rời rạc của người ẩn cư tu đạo ở đây.

Từ đời Thiên Sư thứ nhất, Võ Đang càng ngày càng trở thành đảng phái chặt chẽ khó mà xem thường trên giang hồ, mười mấy năm gần đây có thể đánh đồng với Thiếu Lâm, văng vẳng có phong độ của thủ lĩnh Võ Lâm. 

Phái Võ Đang không hề là đạo quán, lại sâu hiểu đạo pháp, thu thập rất nhiều đạo học kinh điển. Hoàng Thượng muốn sửa "Đạo Kinh", liền chọn danh tiếng dần dần hưng thị của núi Võ Đang.

[Bản đồ]

Giới thiệu sơ lược về môn phái Võ Đang trong game TLBB

[Đặc trưng chiến đấu]

Đạo pháp Võ Đang thâm hậu, võ công bác đại tinh thâm, nội công liệt vào hàng đầu trong 9 đại môn phái.

Đồng thời trong võ công đệ tử đạo gia có thành phần Huyền Công, tăng một bước mạnh đối với sự tấn công của họ.

Đệ tử Võ Đang dáng vẻ Tiên phong đạo cốt, đánh trận cũng phong độ nhẹ nhàng, tấn công địch với ngoài trăm bước, đồng thời có thể Di Hình Hoán Vị (đổi hình chuyển chỗ), cơ hồ làm đến kẻ địch không chạm vào đến người. Đối diện với kẻ địch cuồng bạo, họ còn có thể thông qua Huyền pháp đạo gia, đem kẻ địch đặt dưới chân, không thể động đậy. Cho nên kẻ địch có hung hãn tàn bạo thế nào cũng không dám lỗ mãng trước mặt đệ tử Võ Đang.

Trong quá trình đối địch ở quần thể, đệ tử Võ Đang thường là nhân vật lãnh quân nhất kiếm định giang sơn.

Giới thiệu sơ lược về môn phái Võ Đang trong game TLBB

[Đặc trưng môn phái]

Luyện đan: luyện đan chí phong, nhiều năm trước từng thị hành Thần Châu, đạo sự đều có tu luyện. Đệ tử Võ Đang tu đạo, mà so với thuật sĩ vân du bốn phương càng có bản lĩnh luyện đan. Một mặt là nhiều năm nay Võ Đang đã tích lũy kinh nghiệm, mặt khác luyện đan và tu luyện không thể tách rời được, võ học Võ Đang cũng là bổ sung lẫn với thuật luyện đan.

Đạo pháp: luyện đan nếu bóc đi quá trình đốt lửa luyện, thu thập đá quý, chính người luyện đan thử đan cũng cần phải có Thổ Nạp Chân Pháp, Đạo Pháp Tu Vi tốt, mới bảo đảm kim đan thật sự có hiệu quả như ý muốn.

Cưỡi Hạc: Cưỡi hạc thành tiên, vốn là cái mốc của tu luyện thành đạo. Nhưng Trương Thiên Sư đời trước, lại tự mình đi đến vùng đất lạnh giá Cực Bắc tìm Linh Hạc Ấu Ô, chuyên tâm chăn nuôi. Bây giờ hạc tiên Võ Đang không còn di chuyển, mà còn chịu để người có thân pháp nhẹ cưỡi lên. Đệ tử Võ Đang cưỡi Hạc xuống núi, thường được người dân kinh ngạc coi là thiên nhân.

[Võ Đang tiên phong]

Đầu năm Bắc Tống, Trung nguyên bệnh dịch, Trường Thiên Sư đi về phía Biện Lương Đông kinh trị bệnh cho người, phân phát đan dược, lập đại công lớn, trở thành một đời Ngự Tứ chân nhân đầu. 

Võ Đang lúc này thời điểm thịnh vượng, trên đỉnh núi quả thực lấy hoàng kim làm gạch, tu sửa thành một ngôi “kim điện”có hào quang chói sáng.Xem tiếp: Giới thiệu chiêu thức võ công Võ Đang trong game TLBB