f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Giới thiệu chiêu thức võ công Thiên Sơn trong game TLBB

Võ Công Chiêu thức

Linh

Thứu

Công

Thiên

Sơn

Kíp

Đệ

Nhất

Quyển

Giới thiệu chiêu thức võ công Thiên Sơn trong game TLBB Nhạn Nam Phi: Công phu nhập môn của đệ tử Thiên Sơn. Sau khi dùng có thể liên tục tạo thành tổn thương đối với mục tiêu
Giới thiệu chiêu thức võ công Thiên Sơn trong game TLBB Ưng Kích Trường Không : Tuyệt kỹ hàng đầu của Thiên Sơn, giống như chim ưng giương cánh đọ sức trên không. Sau khi sử dụng có thể tạo thành tổn thương đối với mục tiêu ở quanh mình.
Giới thiệu chiêu thức võ công Thiên Sơn trong game TLBB Băng Cơ Ngọc Cốt : Sự quan tâm của đệ tự Thiên Sơn tới bạn hữu, Sau khi sử dụng có thể nâng cao năng lực kháng Băng của mục tiêu bên bạn.

Tiểu

Tướng

Công

Thiên

Sơn

Kíp

Đệ

Nhị

Quyển

Giới thiệu chiêu thức võ công Thiên Sơn trong game TLBB Phụng Vũ Cửu Thiên: Tuyệt kỹ hàng đầu của Thiên Sơn, Như Phượng hoàng bay lượn trên 9 tầng mây. Sau khi sử dụng có thể tạo thành lượng tổn thương thuộc tính Băng lớn đối với mục tiêu
Giới thiệu chiêu thức võ công Thiên Sơn trong game TLBB Bạch Câu Quá Khích : Vẫy tay đàn một cái, đời người như gió bay. Sau khi dùng có thể khiến bạn đạp gió trên không, nâng cao tốc độ di chuyển.
Giới thiệu chiêu thức võ công Thiên Sơn trong game TLBB Thiết Toả Hoành Giang : Tìm khóa sắt sâu đáy bể, một miền mênh mang đá. Sau khi sử dụng có thể khiến mục tiêu của bạn rơi vào trạng thái định thân.
Giới thiệu chiêu thức võ công Thiên Sơn trong game TLBB Thập Diện Mai Phục : Cho dù đối thủ mạnh như Bá Vương, dưới Thập Diện Mai Phục cũng sẽ tan thành mây khói. Sau khi sử dụng có thể khiến má»™t nhóm chiến hữu bên cạnh nhận được trạng thái tàng hình.

Quy

Tức

Công

Thiên

Sơn

Kíp

Đệ

Tam

Quyển

Giới thiệu chiêu thức võ công Thiên Sơn trong game TLBB Kim Thiền Thoát Xác: Ẩn đi hơi thở và bóng dáng của mình, như ve vàng lột xác mà đi. Sau khi sử dụng có thể khiến bạn đạt được trạng thái tàng hình
Giới thiệu chiêu thức võ công Thiên Sơn trong game TLBB Di Hoa Tiếp Mộc : Tuyệt kỹ hàng đầu của Thiên Sơn, là công phu đắc ý của Thiên Sơn Đồng Lão. Sau khi sử dụng có thể khiến sự tấn công của bạn cũng tạo thành tổn thương đối với kẻ địch ở gần mục tiêu.
Giới thiệu chiêu thức võ công Thiên Sơn trong game TLBB Lan Hoa Phất Huyệt Thủ : Hệt như một trận hương thơm thoang thoảng của hoa lan theo gió mà bay, đặt kẻ địch vào giữa khoảng khắc thình lình. Sau khi sử dụng có thể khiến mục tiêu của bạn rơi vào trạng thái phong huyệt đạo. Chỉ có thể sử dụng dưới trạng thái tàng hình.
Giới thiệu chiêu thức võ công Thiên Sơn trong game TLBB Liễu Ám Hoa Minh : Sự quan tâm của đệ tử Thiên Sơn đến bạn hữu. Sau khi sử dụng có thể ẩn thân cho 1 mục tiêu.

Thiên

Sơn

Dung

Tuyết

Công

Thiên

Sơn

Kíp

Đệ

Tứ

Quyển

Giới thiệu chiêu thức võ công Thiên Sơn trong game TLBB Ngưng Sương Giáp: Khiến lực phòng ngự ngoại công trong dụng cụ phòng ngự của bạn nâng cao
Giới thiệu chiêu thức võ công Thiên Sơn trong game TLBB Tuyết Hoa Lục Xuất : Một đòn thấu lạnh trong xương. Sau khi sử dụng có thể tạo thành tổn thương lớn đối với mục tiêu, và khiến tỉ lệ một đòn Hội Tâm của bạn nâng cao.
Giới thiệu chiêu thức võ công Thiên Sơn trong game TLBB Dung Tuyết Thức : Tâm pháp vận hành chân khí của Lục Dương Dung Tuyết Công. Sau khi sử dụng có thể khiến bạn đưa ra tư thế kiểu phòng ngự.
Giới thiệu chiêu thức võ công Thiên Sơn trong game TLBB Đạp Tuyết Vô Ngân : Tuyệt kỹ hàng đầu của Thiên Sơn, là công phu đắc ý của Thiên Sơn Đồng Lão. Sau khi sử dụng có thể khiến bạn trong nháy mắt di chuyển tới vị trí đã chọn, và có được trạng thái tàng hình. Chỉ có thể sử dụng dưới tư thế Dung Tuyết Thức.

Thiên

Sơn

Chiết

Mai

Thủ

Thiên

Sơn

Kíp

Đệ

Ngũ

Quyển

Giới thiệu chiêu thức võ công Thiên Sơn trong game TLBB Sơ Ảnh Phiến: Khiến lực tấn công ngoại công từ trong các loại vũ khí kiểu vòng khuyên, quạt của bạn được nâng cao 55%
Giới thiệu chiêu thức võ công Thiên Sơn trong game TLBB Mai Hoa Tam Lộng : Nhanh như một đòn làm kinh hãi chim nhạn. Sau khi sử dụng có thể tạo thành lượng tổn thương lớn đối với mục tiêu, và khiến nó rơi vào trạng thái cứng đờ.
Giới thiệu chiêu thức võ công Thiên Sơn trong game TLBB Chiết Mai Thức : Tâm pháp vận hành chân khí của Thiên Sơn Chiết Mai Thủ. Sau khi sử dụng khiến bạn đưa ra tư thế kiểu tấn công.
Giới thiệu chiêu thức võ công Thiên Sơn trong game TLBB Hàn Mai Nộ Phóng : Tuyệt kỹ hàng đầu của Thiên Sơn, là công phu đắc ý của Thiên Sơn Đồng Lão. Sau khi sử dụng có thể phát ra một đòn lãnh đạm vô tình đối với mục tiêu.

Thiên

Sơn

Lục

Dương

Chưởng

Thiên

Sơn

Kíp

Đệ

Lục

Quyển

Giới thiệu chiêu thức võ công Thiên Sơn trong game TLBB Dương Ca Thiên Quân: Thức thứ nhất của Thiên Sơn Lục Dương Chưởng, Sau khi sử dụng có thể trực tiếp tạo thành lượng tổn thương lớn đối với mục tiêu
Giới thiệu chiêu thức võ công Thiên Sơn trong game TLBB Dương Xuân Bạch Tuyết : Thức thứ ba của Thiên Sơn Lục Dương Chưởng, Sau khi sử dụng có thể khiến bạn không bị ảnh hưởng của trạng thái mù.
Giới thiệu chiêu thức võ công Thiên Sơn trong game TLBB Dương Quan Tam Điệp : Thức thứ sáu của Thiên Sơn Lục Dương Chưởng, Sau khi sử dụng có thể khiến tỉ lệ một đòn Hội tâm tất cả kỹ năng của bạn nâng cao cực điểm.


Xem tiếp: Giới thiệu Thú Cưỡi Của Thiên Sơn Phái Trong Game TLBB