f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Giới thiệu chiêu thức võ công Tiêu Dao trong game TLBB

Võ Công Chiêu thức

Bách

Hoa

Kinh

Tiêu

Dao

Kíp

Đệ

Nhất

Quyển

Giới thiệu chiêu thức võ công Tiêu Dao trong game TLBB Lạc Anh Kiếm: Công phu nhập môn của đệ tử Tiêu Dao. Sử dụng kiếm pháp này có thể liên tục khiến mục tiêu bị tổn thương
Giới thiệu chiêu thức võ công Tiêu Dao trong game TLBB Đào Hoa Trận : Tuyệt kỹ hàng đầu Tiêu Dao, là công phu đắc ý của Tô Tinh Hà tiên sinh. Sử dụng trận pháp này có thể đặt cạm bẫy, khiến kẻ địch đụng vào phải bị tổn thương lớn.
Giới thiệu chiêu thức võ công Tiêu Dao trong game TLBB Mặc Thủ Thành Quy : Đệ tử Tiêu Dao đem sự quan tâm tới bằng hữu. Sử dụng chiêu này có thể nâng cao năng lực kháng hỏa của mục tiêu bằng hữu.

Độn

Giáp

Thiên

Thư

Tiêu

Dao

Kíp

Đệ

Nhị

Quyển

Giới thiệu chiêu thức võ công Tiêu Dao trong game TLBB Đàn Chỉ Thần Thông: Một chiêu mềm mại nhưng dư sức giết người. Sử dụng chiêu này có thể trực tiếp khiến mục tiêu bị tổn thương thuộc tính Hỏa
Giới thiệu chiêu thức võ công Tiêu Dao trong game TLBB Lăng Ba Vi Bộ : Thiên hạ đệ nhất khinh công, võ học thần kỳ độc bộ thiên hạ của phái Tiêu Dao. Sử dụng bộ pháp này có thể di chuyển đến vị trí đã chọn trong chớp mắt.
Giới thiệu chiêu thức võ công Tiêu Dao trong game TLBB Họa Địa Vi Lao : Tuyệt học bí mật của Độn giáp thiên thư. Sử dụng pháp môn này có thể khiến mục tiêu rơi vào trạng thái bị vây khốn.
Giới thiệu chiêu thức võ công Tiêu Dao trong game TLBB Vân Thể Phong Thân : Bài bố trận pháp khi đệ tử Tiêu Dao cùng nhau đánh trận. Sử dụng trận pháp này có thể tăng xuất sắc tấn công hội tâm của chiến hữu kề bên.

Thái

Bình

Yếu

Thuật

Tiêu

Dao

Kíp

Đệ

Tam

Quyển

Giới thiệu chiêu thức võ công Tiêu Dao trong game TLBB Bát Trận Đồ: Tuyệt kỹ hàng đầu Tiêu Dao, là công phu đắc ý của Tô Tinh Hà tiên sinh. Sử dụng trận pháp này có thể đặt cạm bẫy, khiến kẻ địch đụng phải bị tổn thương lớn, và khiến rơi vào trạng thái tan rã
Giới thiệu chiêu thức võ công Tiêu Dao trong game TLBB Hoả Nhãn Kim Tinh : Tuyệt học bí quyết của Thái bình yêu thuật. Sử dụng pháp môn này có thể khiến nâng cao năng lực dò xét cạm bẫy.
Giới thiệu chiêu thức võ công Tiêu Dao trong game TLBB Tru Tiên Trận : Tuyệt kỹ hàng đầu Tiêu Dao, là công phu đắc ý của Tô Tinh Hà tiên sinh. Sử dụng trận pháp này có thể đặt cạm bẫy, khiến kẻ địch đụng vào phải bị tổn thương lớn.

Đoản

Ca

Hành

Tiêu

Dao

Kíp

Đệ

Tứ

Quyển

Giới thiệu chiêu thức võ công Tiêu Dao trong game TLBB Bách Điêu Triều Phụng: Khiến lực phòng ngự nội công trong khả năng phòng ngự của các hạ nâng cao nhất
Giới thiệu chiêu thức võ công Tiêu Dao trong game TLBB Cao Sơn Lưu Thuỷ : Dùng âm luật bật điều khiển cạm bẫy của Cao sơn lưu thủy. Sử dụng pháp môn này có thể phát động trực tiếp cạm bẫy Bát trận đồ đã đặt.
Giới thiệu chiêu thức võ công Tiêu Dao trong game TLBB Đại Phong Ca : Thi triển võ công theo âm luật của Đại phong ca. Sử dụng công phu này khiến các hạ đưa ra tư thế kiểu phòng ngự.
Giới thiệu chiêu thức võ công Tiêu Dao trong game TLBB Tiêu Tương Dạ Vũ : Tiêu tương dạ vũ theo gió vào màn đêm, mờ đôi mắt. Sử dụng công phu này có thể khiến mục tiêu bị tổn thương lớn, và rơi vào trạng thái mù. Chỉ có dưới tư thế Đại phong ca mới có thể sử dụng.

Đơn

Thanh

Dẫn

Tiêu

Dao

Kíp

Đệ

Ngũ

Quyển

Giới thiệu chiêu thức võ công Tiêu Dao trong game TLBB Vạn Hác Tùng Phong: Khiến lực tấn công nội công được nâng cao rất nhiều khi dùng vũ khí loại vòng, quạt
Giới thiệu chiêu thức võ công Tiêu Dao trong game TLBB Khê Sơn Hành Lữ : Sử dụng công phu này khiến mục tiêu bị tổn hại nặng nề rơi vào trạng thái suy nhược.
Giới thiệu chiêu thức võ công Tiêu Dao trong game TLBB Lạc Thần Đồ : Dựa theo ý hình vẽ của Lạc thần đồ thi triển võ công. Sử dụng công phu này có thể khiến các hạ có được tư thế kiểu tấn công.
Giới thiệu chiêu thức võ công Tiêu Dao trong game TLBB Giang Hành Sơ Tuyết : Tuyệt kỹ thứ hàng đầu Tiêu Dao, là công phu đắc ý của Tô Tinh Hà tiên sinh. Sử dụng công phu này có thể khiến thời gian đặt Tru tiên trận giảm bớt. Chỉ có dưới tư thế Lạc thần đồ mới có thể sử dụng.

Kinh

Đào

Chưởng

Pháp

Tiêu

Dao

Kíp

Đệ

Lục

Quyển

Giới thiệu chiêu thức võ công Tiêu Dao trong game TLBB Bài Sơn Đảo Hải: Thức thứ nhất chưởng pháp Kinh Đào. Sử dụng chiêu này có thể đưa ra một phát tấn công như phong vũ, dời núi lấp biển đối với mục tiêu, làm tốn thất lượng khí lớn.
Giới thiệu chiêu thức võ công Tiêu Dao trong game TLBB Ba Lan Bất Kinh : Thức thứ 5 chưởng pháp Kinh Đào. Sử dụng chiêu này có thể khiến các hạ không chịu ảnh hưởng của trạng thái tan rã.
Giới thiệu chiêu thức võ công Tiêu Dao trong game TLBB Kinh Đào Hải Lãng : Thức thứ 13 chưởng pháp Kinh Đào. Sử dụng chiêu này có thể khiến nhiều kẻ địch kề mình rơi vào trạng thái tan rã.


Xem tiếp: Giới thiệu Thú Cưỡi Của Tiêu Dao Phái Trong Game TLBB