f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Giới Thiệu Kỹ Năng Công Nghệ Trong Game TLBB

Công nghệ cần phải khéo léo về tâm trí mới có thể tạo ra những hạng liên, trang sức tinh xảo. Thu nhập nguyên liệu cần thiết để có thể gia công những món trang sức ấy, tăng điểm số cho các anh hùng trong quá trình ngao du giang hồ

1. NPC liên quan

Giới Thiệu Kỹ Năng Công Nghệ Trong Game TLBB
Long Tam Thiếu (155 - 286) ở Lạc Dương 

2. Thao tác

Đầu tiên bạn phải học kỹ năng gia công trang sức là Đồ Tường công nghệ

Giới Thiệu Kỹ Năng Công Nghệ Trong Game TLBB

Để học kỹ năng hãy nhấn Alt+S > Mở bảng kỹ năng > Kỹ năng sống > Công nghệ > Chế tạo.

Giới Thiệu Kỹ Năng Công Nghệ Trong Game TLBB

Sau đó sẽ xuất hiên bảng những món đồ mà mình đã học chế từ Đồ Tường công nghệ

Giới Thiệu Kỹ Năng Công Nghệ Trong Game TLBB

  • Khoáng Thạch: bạn có thể kiếm qua việc đánh quái hoặc khai khoáng ở các map train
  • Đả tạo đồ: mua ở shop tiệm nguyên bảo ~> Đả tạo đồ ~> chọn món đúng yêu cầu
  • Luyện ngọc: lấy từ công việc gia công nguyên liệu

Khi cần nâng trình công nghệ, bằng hữu cũng có thể gặp Long Tam Thiếu để nâng trình. Hoặc Tăng Tam Tỉnh ở Tô Châu (206,224) và Lỗ Minh Nguyệt ở Đại Lý (208,196).

Giới Thiệu Kỹ Năng Công Nghệ Trong Game TLBB
Giới Thiệu Kỹ Năng Công Nghệ Trong Game TLBBXem tiếp: Hướng Dẫn Kỹ Năng Chế Dược Trong Game TLBB