f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Giới Thiệu Hệ Thống Bán Hàng Trong Game TLBB

Bán hàng ( mở cửa hàng cá nhân )

Khi đạt tới cấp 30, các hạ có thể bán hàng ở vị trí chỉ định. Đồ bán có thể là vật phẩm, vũ khí hoặc trân thú. Tùy ý theo ý thích các hạ mà quy đổi chúng ra kim tiền hoặc đổi sang những vật phẩm khác như mong muốn.

Phí bán hàng
Mỗi lần bán hàng, các hạ phải nộp một khoản phí, khoản phí này chỉ phải nộp 1 lần. Tuy nhiên, xin các hạ lưu ý: địa điểm bán khác nhau, lệ phí bán hàng cũng khác nhau. Vị trí càng tốt, lệ phí sẽ càng cao. Và đừng quên mỗi vật phẩm bán ra đều phải nộp một khoản thuế nhất định. Cũng giống như phí bán hàng, ở những vị trí khác nhau, lượng thuế phải nộp cũng khác nhau.
 

Cách mở cửa hàng

 • Cách 1: mở tay nải (Alt+A), nháy vào nút “bán hàng”.
 • Cách 2: gõ phím phải, nháy vào hình Avatar phía trên bên trái màn hình, chọn trong thư mục nút “Bán hàng”.
   

Bày hàng
Nháy chuột vào vật phẩm trong tay nải sẽ xuất hiện cửa sổ thiết lập giá cả, nhập xong giá bán, xác nhận lại.
Trong danh sách trân thú, chọn lấy một con, nháy vào nút “Lựa chọn” phía dưới cửa sổ. Sau khi xuất hiện cửa sổ thiết lập giá cả, nhập xong giá bán trân thú, các hạ chớ quên xác nhận lại.
 

Sửa giá
Ở phím trái trong cửa sổ bán hàng, nháy nút “Thay đổi”, khi cửa sổ thiết lập giá cả xuất hiện, hãy nhập giá muốn bán và xác nhận lại.
 

Dọn hàng
Ở phím trái trong cửa sổ bán hàng, nháy nút “Dọn hàng”.
 

Đóng quầy
Nháy vào nút “Đóng quầy” trong cửa sổ bán hàng.
Nếu các hạ thoát khỏi trò chơi, quầy sẽ tự động được dọn.
 

Vị trí bày hàng
Xin các hạ lưu ý chỉ có một số vị trí ở Đại Lý, Lạc Dương, Tô Châu mới được phép bày hàng.
 

Hộp lời nhắn tại quầy
Khi mở quầy (bao gồm bày hàng và khách bắt đầu mua), một cửa sổ lời nhắn sẽ tự động xuất hiện. Các hạ chỉ cần nháy vào nút “Thay đổi” là lập tức có thể sửa chữa lời giới thiệu về quầy hàng mình.
Khi có khách tới mua, Hộp lời nhắn sẽ tự động lưu thông tin, bao gồm tên người mua, ID, tên vật phẩm mua, số lượng vật phẩm mua, mức tiền tiêu hao.
Những người chơi khác cũng có thể để lại lời nhắn ở Hộp lời nhắn. Thật tiện lợi biết bao! 
 

Chi tiết về cửa hàng cá nhân 

Chỉ số thương mại

 • Chỉ số thương mại là chỉ số tính toán các tiệm hàng lời lãi nhiều ít, được tính dựa trên số tiệm mà người chơi mở.
 • Mục đích chủ yếu của chỉ số này là khống chế tổng số cửa tiệm được mở, số cửa tiệm càng nhiều, chi phí duy trì cửa tiệm của mỗi người mở tiệm càng cao.
 • Trạng thái ban đầu của chỉ số thương mại là 50%, mở mỗi cửa tiệm tăng 0.2%, khi số tiệm đạt tới 250 căn, chỉ số thương mại sẽ gấp đôi giá trị ban đầu 100%. Bộ phận số lẻ của chỉ số thương mại không hiển thị (làm tròn), chỉ tính giá trị này khi tính toán.
 • Khi tổng số cửa tiệm ≥ 200, mở mỗi cửa tiệm sẽ tăng chỉ số thương mại là 0.3%;
 • Khi tổng số cửa tiệm ≥ 250, mở mỗi cửa tiệm sẽ tăng chỉ số thương mại là 0.4%.
 • Tổng cực hạn cửa tiệm là 512.
 • Đóng mỗi cửa tiệm, chỉ số sẽ giảm tương ứng.

Chi tiết cửa hàng

 • Một cửa tiệm chia thành 10 gian quầy.
 • Mỗi quầy có thể đặt 20 rương vật phẩm.
 • Nếu là tiệm trân thú, mỗi gian quầy hàng có thể đặt 15 hàng thú quý.
 • Khi người chơi mới lập tiệm, chỉ có 1 gian quầy, có thể mở rộng quầy hàng trong phần chức năng quản lý cửa tiệm (dĩ nhiên cũng có thể xóa quầy hàng)

Điều kiện dỡ bỏ quầy
1. Chủ cửa tiệm;
2. Chỉ có thể dỡ bỏ quầy hàng cuối cùng;
3. Khi chỉ còn một quầy hàng cuối cùng không thể dỡ bỏ; (cần lưu giữ quầy hàng cuối cùng)
Sau khi dỡ bỏ, đồ vật trong quầy hàng sẽ biến mất;

Quy định đóng cửa lẫn duy trì cửa tiệm (duy trì đối với tiền vốn, tiền lời).
Cửa tiệm có hai ngân hàng gửi tiền, một là ngân hàng tiền vốn, một là ngân hàng tiền lời
Ngoài số ngân lượng nộp cho hệ thống, người chơi còn phải nhập vào một khoản ngân lượng nhất định, khoản này có thể lĩnh rút. Tiền vốn của tiệm không cho phép rút ra, chỉ cho phép nhập vào, mỗi lần nhập vào cần giao nộp thuế đầu tư 3%. Tiền lời gọi là ngân lượng lời, có thể nhập vào có thể rút ra, khi nhập vào cũng phải nộp thuế đầu tư 3%.

Điền kiện mở tiệm
1. Đẳng cấp người chơi < cấp 30, khai trương cửa tiệm thất bại
2. Khi số ngân lượng của người chơi không đủ chi phí khai trương cửa tiệm, việc khai trương thất bại.
3. Nếu người chơi đã có 2 cửa tiệm, Thông tin thất bại hiển thị nổi bật: “Các hạ đã chưởng quản 2 tiệm hàng, mở tiệm mới thất bại.”
 

Mở tiệm cần biết

 • Đẳng cấp mở tiệm ≥ cấp 30
 • Phí dùng mở tiệm: 30 tiền vàng *chỉ số thương mại *2 (phí mở tiệm + tiền vốn đưa vào) *103% (thuế đầu tư)
 • Mặc định tiệm mới mở có 01 quầy hàng.
 • Ngoài số ngân lượng nộp cho hệ thống, người chơi còn phải nhập vào một khoản ngân lượng nhất định, khoản này có thể lĩnh rút. Tiền vốn của tiệm không cho phép rút ra, chỉ cho phép nhập vào, mỗi lần nhập vào cần giao nộp thuế đầu tư 0.03%. Tiền lời gọi là ngân lượng lời, có thể nhập vào có thể rút ra, khi nhập vào cũng phải nộp thuế đầu tư 0.03%.
 • Bất kể có khai trương hay không, mỗi tiệm hàng đều bị thu thuế vào 0h hàng ngày, bằng 5 đồng vàng * hệ số kinh doanh.
 • Với các tiệm hàng đã khai trương, mỗi giờ đồng hồ thu lệ phí kinh doanh 20 đồng bạc * hệ số kinh doanh * số quầy bán.
 • Thuế giao dịch: căn cứ số quầy bán, mỗi khoản giao dịch phải nộp mức thuế khác nhau.

 

Số cửa tiệm Khoản nộp thuế
10 2%
9 4%
8 4%
7 5%
6 5%
5 6%
4 6%
3 7%
1 8%
 • Tiền lời của tiệm được ưu tiên xét tới tiền vốn có đạt trị số cơ bản hay không, nếu không đủ, tiền lời sẽ ưu tiên bổ sung vào tiền vốn, trường hợp tiền vốn đầy đủ mới nhập vào phần lời.
 • Bất kể tiệm hàng có khai trương hay không, vẫn tính theo số lượng quầy hàng của tiệm.
 • Trị số cơ bản của ngân vốn tiệm bằng: 30 đồng vàng * hệ số kinh doanh * số quầy đã mở
 • Khi tiền vốn tiệm của các hạ xuống thấp hơn 50% ngân vốn, hệ thống sẽ phát thông tin (kể cả tin offline) nhắc nhở các hạ phải bổ sung ngân vốn.
 • Khi tiền vốn của các hạ không đủ chi trả cho số ngân lượng mà hệ thống trưng thu, hệ thống sẽ tuyên bố tiệm hàng bị phá sản, đồng thời gửi tin nhắn (gồm cả tin offline) cho các hạ.
 • Toàn bộ vật phẩm trong tiệm hàng bị tuyên bố phá sản sẽ bị hệ thống tịch thu.


Xem tiếp: Giới Thiệu Hệ Thống Kinh Tế Bang Hội Trong Game TLBB