f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hệ Thống Thần Mộc Vương Đỉnh Mới Trong Game TLBB

Thần Mộc Vương Đỉnh, bảo vật trấn phái của Tinh Túc năm xưa nhưng lại thất lạc trong Võ Lâm. Tương truyền đã có người luyện thành công và để lại một quyển bí kíp luyện đan cho hậu thế. Chỉ cần luyện thành Thần Mộc Vương Đỉnh sẽ có thể gia tăng sức mạnh cực đại cho bản thân, tăng cường thể chất cho nhân sĩ võ lâm.

Để khởi động Thần Mộc Vương Đỉnh cần có thực lực nhất định từ cấp 80 trở lên. Đồng thời mỗi lần dùng cần có lượng Dược Dẫn thích hợp để kích phát toàn bộ tác dụng của Đan Dược, tăng khả năng Luyện Đan thành công.

I. Giới thiệu Thần Mộc Vương Đỉnh

Thần Mộc Vương Đỉnh có tổng cộng 9 tầng

- Mỗi tầng có thể luyện ra số Đan Nhãn tương ứng với số tầng

- Mỗi viên Đan Nhãn cộng điểm thể lực khác nhau, tăng dần theo số tầng đạt được.

Hệ Thống Thần Mộc Vương Đỉnh Mới Trong Game TLBB

II. NPC Kích hoạt Thần Mộc Vương Đỉnh

- Bằng hữu đạt được cấp 80 trở lên đến Đại Lý (240,55) gặp NPC A Đào chọn "Kích hoạt Thần Mộc Vương Đỉnh"

Hệ Thống Thần Mộc Vương Đỉnh Mới Trong Game TLBB

III. Tìm Nguyên liệu và đạo cụ chế tạo Thần Mộc Vương Đỉnh

1. Phụ bản 

- Tất cả các nguyên liệu liên quan đến chế tạo Thần Mộc Vương Đỉnh điều có thể tìm kiếm tại phụ bản Tàng Kinh Các và Binh Thánh Kỳ Trận. 

- Thời gian đi phụ bản Tàng Kinh Các: 12h30, 14h30, 16h30, 18h30, 20h30.

2. Nguyên liệu và công dụng.

Hệ Thống Thần Mộc Vương Đỉnh Mới Trong Game TLBB

IV. Cách chế tạo

1. Luyện Đan

- Trong 9 tầng của Thần Mộc Vương Đỉnh có các ô chứa các Đan Nhãn. Để luyện Đan Nhãn cần có đủ điểm Dược Trần. Mỗi ô Đan Nhãn cần số điểm Dược Trần khác nhau, cụ thể:

Hệ Thống Thần Mộc Vương Đỉnh Mới Trong Game TLBB

- Nguyên liệu: Điểm Dược Trần có được thông qua việc tìm kiếm nguyên liệu Huyền Cơ Dược Trần, Thương Hạc Dược Trần tại phụ bản Tàng Kinh Các và Binh Thánh Kỳ Trận.  hoặc có thể nhận được qua các sự kiện của game.

- Chú ý khi Luyện Đan:

*** Tỷ lệ Luyện Đan thành công

- Trường hợp Luyện Đan Dược với tỷ lệ thành công dưới 50%, khi thất bại sẽ mất hết đi số điểm Dược Trần tương ứng hiện có.

Hệ Thống Thần Mộc Vương Đỉnh Mới Trong Game TLBB

- Trường hợp Luyện Đan Dược với tỷ lệ thành công trên 50%, khi thất bại sẽ mất đi 40% tổng số điểm Dược Trần yêu cầu của viên Đan Nhãn hiện tại.

Hệ Thống Thần Mộc Vương Đỉnh Mới Trong Game TLBB

Ví dụ :

  • Luyện đan ở tầng 2: Khi luyện viên đan nhãn thứ 1 cần 700 điểm dược trần
  • Bằng hữu đang có 500 điểm dược trần ( tức >50%) 
  • Khi luyện đan thất bại số điểm dược trần còn lại của bạn là 500 - (700x40%) =220. Bằng còn lại 220 điểm Dược Trần

- Trường hợp khi tỷ lệ Luyện Đan Dược  100%, nhất định sẽ Luyện Đan thành công.

Hệ Thống Thần Mộc Vương Đỉnh Mới Trong Game TLBB

- Giới hạn tỷ lệ thành công ban đầu của mỗi viên Đan Nhãn là 80%, để gia tăng tỷ lệ Luyện Đan thành công có thể sử dụng Độc Trùng Tủy. Mỗi viên Độc Trùng Tủy gia tăng 3% giới hạn tỷ lệ thành công Luyện Đan của mỗi ô Đan Nhãn.

- Khi Luyện Đan thành công hết số ô Đan Nhãn của mỗi tầng , cần tiến hành Hợp Đan để bứt phá sang tầng tiếp theo, sau đó mới có thể Luyện Đan tiếp.

2. Hợp Đan

- Mỗi lần Hợp Đan cần 20 điểm Dược Dẫn 

Hệ Thống Thần Mộc Vương Đỉnh Mới Trong Game TLBB

Dược Dẫn có thể sử dụng vật phẩm Duyên Linh Thảo, Tiên Linh Thảo để tăng điểm Dược Dẫn. Hoặc có thể nhận qua sự kiện.

*** Hợp Đan thành công:

- Từ tầng 1 - tầng 4, khi Hợp Đan thành công sẽ bứt phá sang tầng tiếp theo

- Từ tầng 5 - tầng 9, khi Hợp Đan thành công sẽ bứt phá sang tầng tiếp theo, đồng thời trực tiếp luyện ra Kim Đan. Mỗi viên Kim Đan tăng 100 điểm thể lực, tổng tối đa 10 viên.

*** Hợp Đan thất bại:

Hợp đan thất bại mỗi lần sẽ tích lũy điểm lĩnh ngộ từ 1 - 3 điểm. Nếu thất bại liên tiếp nhưng tích lũy đủ 100% số điểm lĩnh ngộ yêu cầu sẽ trực tiếp hợp đan thành công.

Hệ Thống Thần Mộc Vương Đỉnh Mới Trong Game TLBB

Hệ Thống Thần Mộc Vương Đỉnh Mới Trong Game TLBB

3. Càn Kim Nguyên Đan 

- Khi hoàn thành Luyện Đan và Hợp Đan đủ 9 tầng, tiếp tục Hợp Đan sẽ có cơ hội hợp thành đạo cụ Càn Nguyên Kim Đan không cố định.

Càn Nguyên Kim Đan có tác dụng tăng tối đa điểm lĩnh ngộ của tầng hiện tại, giúp quý bằng hữu bứt phá nhanh sang tầng khác. 

Hệ Thống Thần Mộc Vương Đỉnh Mới Trong Game TLBB

Hình ảnh trước khi sử dụng Càn Nguyên Kim Đan

Hệ Thống Thần Mộc Vương Đỉnh Mới Trong Game TLBB

Hình ảnh sau khi sử dụng Càn Nguyên Kim Đan đạt 100% điểm lĩnh ngộ

Hệ Thống Thần Mộc Vương Đỉnh Mới Trong Game TLBB
 Xem tiếp: Giới Thiệu Trang Bị Trấn Phái Thần Binh Trong Game TLBB