f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Giới thiệu Chiêu thức Võ Công Cái Bang trong game TLBB

Võ Công Chiêu thức

Thái

Tổ

Trường

Quyển

Cái

Bang

Kíp

Đệ

Nhất

Quyển

Giới thiệu Chiêu thức Võ Công Cái Bang trong game TLBB Bàn Long Kích: Công phu nhập môn của đệ tử Cái Bang. Sau khi dùng có thể liên tục tạo thành tổn thương đối với mục tiêu
Giới thiệu Chiêu thức Võ Công Cái Bang trong game TLBB Thiên Lý Hoành Hành : Công phu Vương đạo hoành hành ngang ngược. Sau khi dùng có thể tạo thành tổn thương lớn đối với nhiều kẻ địch xung quanh mình.
Giới thiệu Chiêu thức Võ Công Cái Bang trong game TLBB Như Ảnh Tuỳ Hình : Đệ tử Cái Bang đem sự quan tâm tới bạn hữu, Sau khi sử dụng có thể nâng cao thân pháp của mục tiêu các hạ.

Địa

Đường

Công

Cái

Bang

Kíp

Đệ

Nhị

Quyển

Giới thiệu Chiêu thức Võ Công Cái Bang trong game TLBB Xung Trận Trảm Tướng: Tuyệt kỹ hàng đầu của Cái Bang, là công phu đắc ý của trưởng lão Hề Tam Kỳ. Sau khi sử dụng có thể tạo thành lượng tổn thương thuộc tính Độc lớn đối với mục tiêu
Giới thiệu Chiêu thức Võ Công Cái Bang trong game TLBB Bát Bộ Hãn Thiềm : Khinh công địa đường coi là kinh điển nhất trong võ lâm. Sau khi sử dụng tương truyền rằng có thể đuổi kịp Nguyệt Trung Kim Thiềm trong 8 bước.
Giới thiệu Chiêu thức Võ Công Cái Bang trong game TLBB Tuyết Nê Hồng Trảo : Bất ngờ tấn công, như móng nhạn trên bùn tuyết. không chút dấu vết. Sau khi sử dụng có thể khiến mục tiêu rơi vào trạng thái tản công.
Giới thiệu Chiêu thức Võ Công Cái Bang trong game TLBB Niêm Y Thập Bát Điệt : Tuyệt kỹ hàng đầu của Cái Bang, là công phu đắc ý của trưởng lão Bạch Thế Kinh. Sau khi sử dụng có thể nâng cao tỉ lệ né tránh của chiến hữu kề bên.

Hàng

Long

Thập

Bát

Chưởng

thượng

Cái

Bang

Kíp

Đệ

Tam

Quyển

Giới thiệu Chiêu thức Võ Công Cái Bang trong game TLBB Phi Long Tại Thiên: Chưởng thứ hai trong Hàng Long Thập Bát Chưởng, song chưởng liên hoàn, khiến kẻ địch tránh không thể tránh nổi. Sau khi sử dụng có thể tạo thành tổn thương lớn đối với mục tiêu
Giới thiệu Chiêu thức Võ Công Cái Bang trong game TLBB Tiềm Long Vật Dụng : Chưởng thứ tư trong Hàng Long Thập Bát Chưởng, chưởng phong mạnh mẽ, đâm vào đôi mắt người. Sau khi sử dụng có thể khiến nhiều kẻ địch xung quanh rơi vào trạng thái mù.
Giới thiệu Chiêu thức Võ Công Cái Bang trong game TLBB Kiến Long Tại Điền : Chưởng thứ 9 trong Hàng Long Thập Bát Chưởng, có thể chấn thương tâm mạch kẻ địch. Sau khi sử dụng có thể khiến bạn có được trạng thái Kiến Long Tại Điền, về sau khi tấn công kẻ địch có thể khiến mục tiêu rơi vào trạng thái trúng độc.

Cầm

Long

Công

Cái

Bang

Kíp

Đệ

Tứ

Quyển

Giới thiệu Chiêu thức Võ Công Cái Bang trong game TLBB Tướng Quân Lệnh: Khiến lực phòng ngự ngoại công trong dụng cụ phòng ngự của các hạ nâng cao
Giới thiệu Chiêu thức Võ Công Cái Bang trong game TLBB Thanh Long Xuất Thủy : Tuyệt kỹ hàng đầu của Cái Bang, là công phu đắc ý của trưởng lão Tống Từ Trường. Sau khi dùng có thể tạo thành tổn thương lớn đối với mục tiêu, và khiến các hạ hồi phục chút ít máu.
Giới thiệu Chiêu thức Võ Công Cái Bang trong game TLBB Cầm Long Thức : Tuyệt kỹ hàng đầu của Cái Bang, là công phu đắc ý của trưởng lão Trần Cô Nhạn. Sau khi sử dụng khiến các hạ đưa ra tư thế kiểu phòng ngự.
Giới thiệu Chiêu thức Võ Công Cái Bang trong game TLBB Bái Nhiên Hữu Vũ : Thanh phong từ lai, bái nhiên hữu vũ. Sau khi sử dụng có thể gỡ bỏ hiệu quả mệt mỏi của các hạ. Chỉ có thể sử dụng dưới tư thế Cầm Long Thức.

Khống

Hạc

Công

Cái

Bang

Kíp

Đệ

Ngũ

Quyển

Giới thiệu Chiêu thức Võ Công Cái Bang trong game TLBB Phá Lỗ Lệnh: Khiến lực tấn công ngoại công từ trong các loại vũ khí Đao Phổ, Thương Bổng của các hạ được nâng cao
Giới thiệu Chiêu thức Võ Công Cái Bang trong game TLBB Chấn Kinh Bách Lý : Tuyệt kỹ hàng đầu của Cái Bang, là công phu đắc ý của trưởng lão Lữ Chương. Sau khi sử dụng có thể tạo thành lượng tổn thương lớn đối với mục tiêu.
Giới thiệu Chiêu thức Võ Công Cái Bang trong game TLBB Khống Hạc Thức : Tuyệt kỹ hàng đầu của Cái Bang, là công phu đắc ý của trưởng lão Ngô Trường Phong. Sau khi dùng khiến các hạ đưa ra tư thế kiểu tấn công.
Giới thiệu Chiêu thức Võ Công Cái Bang trong game TLBB Lữ Sương Băng Chỉ : Sơn vũ dục lai, lữ sương băng chí. Sau khi sử dụng có thể khiến các hạ lần tấn công sau tự nhiên phát ra một đòn hội tâm. Chỉ có thể sử dụng dưới tư thế Khống Hạc Thức.

Hàng

Long

Thập

Bát

Chưởng

Hạ

Quyển

Cái

Bang

Kíp

Đệ

Lục

Quyển

Giới thiệu Chiêu thức Võ Công Cái Bang trong game TLBB Kháng Long Hữu Hối:Một chiêu coi là mạnh mẽ mãnh liệt nhất trong Hàng Long Thập Bát Chưởng. Sau khi sử dụng có thể phát ra một đòn trời long lở đất đối với mục tiêu
Giới thiệu Chiêu thức Võ Công Cái Bang trong game TLBB Thần Long Bài Vĩ : Tuyệt chiêu chuyển bại thành thắng trong Hàng Long Thập Bát Chưởng. Sau khi sử dụng khiến các hạ không bị ảnh hưởng của hôn mê và định thân.
Giới thiệu Chiêu thức Võ Công Cái Bang trong game TLBB Long Chiến Vu Dã : Chưởng thứ 15 trong Hàng Long Thập Bát Chưởng, Long Chiến Vu Dã, Kỳ Huyết Huyền Hoàng. Sau khi sử dụng có thể khiến tỉ lệ né tránh của các hạ nâng cao.


Xem tiếp: Giới thiệu Thú Cưỡi Của Cái Bang Phái Trong Game TLBB