f
 


Hướng Dẫn Kỹ Năng Câu Cá Trong Game TLBB

Cá có thể nấu thành nhiều món ngon vật lạ, giúp tăng cường sinh mệnh. Nhưng dĩ nhiên trước đó bằng hữu phải có nguồn nguyên vật liệu là cá tươi trong, mới đánh bắt từ chính bàn tay khéo léo của mình.

1. NPC

Bằng hữu mau mau đến gặp các lão làng sau đây để học kỹ năng câu cá nhé!

Hướng Dẫn Kỹ Năng Câu Cá Trong Game TLBB
Mục Tử Lăng (103,166) ­ Đại Lý

Hướng Dẫn Kỹ Năng Câu Cá Trong Game TLBB
Khương Ngư (306,324) ­ Lạc Dương

Hướng Dẫn Kỹ Năng Câu Cá Trong Game TLBB
Tưởng Bình (338,171) ­ Tô Châu

2. Công Cụ

Cần câu cá các bằng hữu có thể mua ở các NPC ở trên.

Hướng Dẫn Kỹ Năng Câu Cá Trong Game TLBB

3. Thao Tác

Bằng hữu đến  các vị trí đã phân bố nhấp trái  chuột và thanh thao tác câu cá hiện lên, khi thanh này đầy tức là bạn đã câu thành công.

Hướng Dẫn Kỹ Năng Câu Cá Trong Game TLBB

4/ Thăng cấp Câu Cá

Các bằng hữu có thể nâng cao kỹ năng câu cá bằng cách đến các NPC câu cá → chọn dòng Thăng cấp Câu cá kỹ năng.

Hướng Dẫn Kỹ Năng Câu Cá Trong Game TLBB

Khi bấm vào dòng trên sẽ xuất hiện bảng sau.

Khi bằng hữu đạt điểm thông thạo theo quy định → bấm Học sẽ thăng lên cấp tiếp theo.

Hướng Dẫn Kỹ Năng Câu Cá Trong Game TLBB

Lưu ý: Thao tác câu cá 1 lần sẽ tăng 1 điểm thông thạo.

5. Phân bố loài cá:

Để biết các vị trí phân bố loài cá, bằng hữu có thể xem những chấm vàng dọc bờ sông trên bản đồ.

Hướng Dẫn Kỹ Năng Câu Cá Trong Game TLBB

Cấp 1:

● Vô Lượng: Thảo Ngư ­ Thanh Ngư 

● Kiếm Các:  Thảo Ngư ­ Thanh Ngư

● Đôn Hoàng: Thảo Ngư ­ Thanh Ngư 

● Kính Hồ: Thảo Ngư ­ Thanh Ngư 

● Tung Sơn: Thảo Ngư ­ Thanh Ngư 

● Thái Hồ: Thảo Ngư ­ Thanh Ngư 

 

Cấp 2:

● Tây Hồ: Cá mè ­ Cá lô 

 

Cấp 3:

● Nhĩ Hải: Cá mè ­ Cá lô 

 

Cấp 4: 

● Nhạn Nam: Cá bơn ­Cá trê 

 

Cấp 5:

● Long Tuyền: Lươn ­Cá chạch 

 

Cấp 6:

● Thương Sơn: Cá lóc­ cá thu đao 

 

Cấp 7:

● Nhạn Bắc: Cá chọi­ Cá chày 

 

Cấp 8:

● Võ Di: Cá chim ­ Cá đô 

 

Cấp 9:

● Thạch Lâm: Cá trắng ­ Cá móc 

 

Cấp 10:

● Thảo Nguyên: Cá hồi ­ Cá vây cờ 

 

Cấp 11: 

● Mai Lĩnh: Cá lưỡi xương ­ Cá sặc trân châu 

 

Cấp 12: 

● Ngọc Khê: Cá hoa vàng ­ Cá kim 

● Liêu Tây: Cá hoa vàng ­ Cá kim 

● Nam Hải: Cá hoa vàng ­ Cá kim 

● Nam Chiêu: Cá hoa vàng ­ Cá kim 

● Trường Bạch Sơn: 

● Quỳnh Châu: Cá hoa vàng ­ Cá kim 

● Miêu Cương: Cá hoa vàng ­ Cá kim

Câu cá sẽ là kỹ năng rèn luyện tính nhẫn nại cùng kiên nhẫn của quý bằng hữu rất nhiều, có thể là nơi để mọi người thư giản, giải trí sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng. Đừng ngần ngại mà hãy cùng trải nghiệm những kỹ năng tưởng chừng là đơn giản này nhé.

 Xem tiếp: Hướng Dẫn Kỹ Năng Nấu Nướng Trong Game TLBB