f
 


Giới Thiệu Nhiệm Vụ Trừng Ác Trong Game TLBB

Nhiệm vụ Trừng ác

Trừng Ác

Đẳng cấp nhiệm vụ : 20

Mục tiêu nhiệm vụ : Trừng ác lệnh
- Ở Tô Châu các hạ có thể tìm thấy tổng bộ đầu Ngô Giới [127,133], các hạ hãy bỏ ra một số vàng nhất định để có được “Trừng ác lệnh”. Sử dụng Trừng ác lệnh có thể biết được vị trí hiện tại của ác nhân, sau khi tìm thấy và giết chết ác nhân, may mắn thì có thể tìm được tàng bảo đồ trên người ác nhân.

Bản đồ kho báu
- Sử dụng tàng bảo đồ có thể giành được cảnh báo, ví dụ: “ ở xung quanh Vô lượng sơn [92,168], có lẽ có gì đó.”
Đến xung quanh khu vực mà tàng bảo đồ cảnh báo, có thể gặp những sự kiện sau:
1. Đào được tiền vàng (Các hạ sẽ có được số tiền vàng nhất định)
2. Gọi mã tặc đến (Nơi các hạ đang đứng xuất hiện đoạt bảo mã tặc)
3. Giành được vật phẩm (Các hạ giành được một đạo cụ hiếm có)
4. Gặp phải kẻ trộm mộ (Xuất hiện một kẻ trộm mộ công kích các hạ)
5. Tiến vào tàng bảo sơn động (Các hạ tiến vào bảo tàng sơn động, có thể gặp phải quái vật hoặc tìm thấy hòm bảo bối trong sơn động)
6. Gặp phải tình thế nguy hiểm (Máu và khí của các hạ giảm đi nhiều)

NPC khởi đầu và kết thúc : Ngô Giới ( Tô Châu ) [127,133]

Một tên cũng không thể thoát!

Đẳng cấp nhiệm vụ : 30

Mục tiêu nhiệm vụ : Giết chết Dư Độc 0/1
- Cuối cùng có người đến trừng trị những tên ác tặc rồi!
Bọn phỉ đồ này rất càn rỡ ở vùng biên cương, cầm đầu là một tên mã phỉ gọi là Dư Độc. Kẻ này đã bỏ cái bang đi, võ công cao cường nhưng rất giỏi dùng độc, chỉ có giết hết bọn thuộc hạ giả làm quân Tống, tướng Tống mới dụ được hắn ra. Tiểu Hà Mễ, để diệt tận gốc bọn phỉ đồ này, các hạ phải tiêu diệt bọn chúng một cách nhanh nhất, và không được để một tên nào còn sống!

Phần thưởng dành cho các hạ

 • Kinh nghiệm: Giết chết bọn phỉ đồ và Dư Độc ở biên cương sẽ giành được rất nhiều điểm kinh nghiệm.
 • Vật phẩm: Lệnh bài của Dư Độc (đạo cụ nhiệm vụ, đạo cụ cần thiết của nhiệm vụ “trừ hại” sau)

NPC khởi đầu và kết thúc: Tiền Hoành Vũ ( Tô Châu ) [62,162]

Trừ hại

Đẳng cấp nhiệm vụ : 30

Mục tiêu nhiệm vụ : Giết chết gấu hoang 0/80
Giết chết vua gấu đỏ 0/1
- Đúng thế, tại hạ thật sự có thể nói cho các hạ biết lai lịch của lệnh bài này, nhưng trước đó, các hạ phải giúp tại hạ một việc 
Trong rừng trúc phía ngoài thành Tô Châu chó một bầy gấu hoang, bọn chúng vốn rất ôn thuận, nhưng từ khi một con gấu đỏ lên làm thủ lĩnh bầy gấu, chúng trở nên tàn bạo, quanh đây đã có không ít thôn bị chúng tập kích, nhưng triều đình vẫn không phái binh đến đối phó bầy gấu hoang, để tránh cho người trong thôn bị thương nặng hơn, tại hạ phải nhanh chóng tìm cách triệt tên gấu đỏ đáng chết. 
Nếu các hạ có thể giúp tại hạ giết chết tên gấu đỏ đó, tại hạ sẽ nói cho các hạ biết về lai lịch tầm lệnh bài này.

Phần thưởng dành cho các hạ 

 • Kinh nghiệm:giết chết bầy gấu hoang và gấu đỏ có thể giành được rất nhiều điểm kinh nghiệm
 • Vật phẩm: thư của Hoa Kiếm Ảnh (đạo cụ nhiệm vụ, đạo cụ cần thiết của nhiệm vụ “tiễu phỉ” sau)

NPC khởi đầu và kết thúc : Hoa Kiếm Ảnh ( Tô Châu ) [251,108]

Tiểu phỉ

Đẳng cấp nhiệm vụ : 30

Mục tiêu nhiệm vụ : Giết chết Cát Vinh 0/1
- Cuối cùng đã tìm thấy sào huyệt của bọn phỉ đồ rồi, Tiểu Hà Mễ, sau đây còn có những nhiệm vụ quan trọng giao cho các hạ. Hãy đi giết thủ lĩnh phỉ đồ Cát Vinh, vì ngôi nhà chung của chúng ta!

Phần thưởng cho các hạ : Kinh nghiệm 

NPC khởi đầu và kết thúc : Tiền Hoành Vũ ( Tô Châu ) [62,162] 

Truyền thư miệng

Đẳng cấp nhiệm vụ: 10

Mục tiêu nhiệm vụ:
- Cuộc thi Xúc Cúc ở thành Lạc Dương sắp bắt đầu, việc liên lạc cuộc thi Xúc Cúc làm cho Khâu Hành Lạc đang ở Lạc Dương dịch trạm đi phát thông báo, để người dân thành Lạc Dương đều đi xem cuộc thi Xúc Cúc.
Nhưng dân thành Lạc Dương quả thật rất đông, Khâu Hành Lạc làm không xuể, bèn nhờ các hạ đưa thư miệng đến người dân nào đó, rằng cuộc thi Xúc Cúc sắp bắt đầu rồi. Mỗi ngày nhiều nhất chỉ giúp anh ta truyền được đến 40 người.

Phần thưởng dành cho các hạ :

 • Kim tiền:500
 • Kinh nghiệm:200

NPC khởi đầu và kết thúc :Khâu Hành Lạc ( Lạc Dương ) [127,133]

Nhiệm vụ liên hoàn

Đẳng cấp nhiệm vụ:40

Mục tiêu nhiệm vụ
- Nhiệm vụ liên hoàn là một hệ thống nhiệm vụ do những nhiệm vụ đơn giản hợp thành, mỗi nhiệm vụ đơn giản gọi là một khâu, mỗi khi thực hiện một khâu đều có thể giành được điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ liên hoàn mức trần là 100 khâu.

Phân loại nhiệm vụ

 • Tìm người – người phát nhiệm vụ yêu cầu các hạ tìm thấy người kết thúc nhiệm vụ, đối thoại với người đó là có thể hoàn thành. Ví dụ: “Vương phu nhân: Ta đã rất lâu chưa gặp Đoàn Chính Thuần nước Đại Lý rồi, rất thương nhớ, các hạ có thể thay ta gửi lời hỏi thăm được không?”
 • Tìm vật – đem vật phẩm gửi tặng người kết thúc nhiệm vụ, bao gồm trang bị, dược phẩm, thực phẩm v.v... Ví dụ: “Vương phu nhân: nghe nói Đoàn Chính Thuần nước Đại Lý rất cần hồng nhan cao, phiền các hạ tặng cho ông ấy một chiếc.”
 • Truy tìm trân thú – đem trân thú tặng người kết thúc nhiệm vụ. Ví dụ: “Vương phu nhân: mấy ngày hôm nay Đoàn Chính Thuần nước Đại Lý rất muốn có được Kê bảo bảo, muốn đến nỗi đứng ngồi không yên, nếu các hạ có thể giúp ông ấy, ta nghĩ nhất định sẽ rất có lợi.”
 • Dạy dỗ - đi dạy dỗ người kết thúc nhiệm vụ. Ví dụ: “Nghe nói Đao Bạch Phượng nước Đại Lý làm chuyện thị phi, cướp bóc, các hạ hãy thay ta đi dạy dỗ cho ả.”

Mỗi khâu trong nhiệm vụ liên hoàn có hạn chế thời gian là 30 phút, bất luận các hạ có trên mạng hay không, khi nhiệm vụ này tự liên kết đến nhiệm vụ sẽ bắt đầu tính giờ. 

Lưu lại nhiệm vụ liên hoàn
- Các hạ có thể tìm thấy số khâu nhiệm vụ liên hoàn Vương phu nhân lưu lại trước đó. Các hạ chỉ có thể trong vòng 20 phút của mỗi khâu nhiệm vụ mới có thể lưu lại. khâu lưu lại phải mất 1000 điểm giá trị thiện ác.
Sau khi các hạ lưu lại nhiệm vụ liên hoàn, có thể tìm Vương phu nhân mở lại nhiệm vụ liên hoàn bất cứ lúc nào.

Giá trị thiện ác: các hạ ở cấp độ 20 trở lên, khi làm đội trưởng, dẫn theo 8 người mới trở lên thấp hơn mình 8 cấp khi thăng cấp có thể giành được giá trị thiện ác, người mới phải ở cấp 10 đến 40. Nếu người mới chết trong khi chiến đấu, đội trưởng sẽ mất đi 100 điểm giá trị thiện ác.

Phần thưởng dành cho các hạ

 • Mua hàng từ cửa hàng hoặc người chơi
 • Đánh quái vật phổ thông giành được
 • Tìm Vương phu nhân thay đổi – Dùng giá trị thiện ác để đổi ở chỗ Vương phu nhân, căn cứ vào giá trị vật phẩm nhiệm vụ khác nhau mà cần tốn lượng giá trị thiện ác khác nhau.
 • Hồng vận đương đầu – khi các hạ nhận đuợc nhiệm vụ liên hoàn loại tìm vật, đánh quái vật có đẳng cấp như mình (ví dụ, cấp 60 đánh quái vật cấp 57 đến 63), sẽ có khả năng giành được vật phẩm. Sau khi lưu lại nhiệm vụ liên hoàn, hiệu quả hồng vận đương đầu sẽ không xuất hiện.

Khích lệ nhiệm vụ liên hoàn

 • Các hạ hoàn thành 50 khâu của nhiệm vụ liên hoàn, sẽ nhận được một vật liệu khảm ngọc tương đương với đẳng cấp của các hạ.
 • Các hạ hoàn thành 100 khâu của nhiệm vụ liên hoàn, sẽ nhận được một viên bảo thạch cấp 2.

NPC khởi đầu và kết thúc Vương phu nhân (Tô Châu ) [127,133] 

Nhiệm vụ tình huống tuần hoàn

Đẳng cấp nhiệm vụ:20

Mục tiêu nhiệm vụ:

 • Nhiệm vụ tình huống tuần hoàn là nhiệm vụ sẽ mở ra sau khi nhiệm vụ tình huống tiến hành đến một giai đoạn nhất định. 
   
 • Các hạ thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ tình huống, có thể thiết lập quan hệ với 13 vị anh hùng trong cốt truyện “Thiên Long bát bộ”, mở ra nhiệm vụ tình huống tuần hoàn. Còn thông qua hoàn thành nhiệm vụ tình huống tuần hoàn, có thể tăng tiến giá trị quan hệ với các anh hùng.
   
 • Các hạ trong một lúc chỉ có thể lĩnh nhiệm vụ tình huống tuần hoàn của một anh hùng

Thứ tự mở nhiệm vụ tình huống tuần hoàn:

Phân loại nhiệm vụ:

1. Mộc Uyển Thanh – người phát nhiệm vụ: Mộc Uyển Thanh [106,135] ( thành Đại Lý )

 • Đưa thư – giúp Mộc Uyển Thanh đưa thư cho dân chúng Đại Lý.
   
 • Tìm vật – giúp Mộc Uyển Thanh tìm vật phẩm khảm ngọc, dược thảo.
   
 • Giết quái vật – giúp Mộc Uyển Thanh giết quái vật, giành được vật liệu cần thiết để cô chế tạo Thối độc tụ tiễn.

2. Chung Linh – người phát nhiệm vụ: Chung Linh [205,168] ( Vô Lượng Sơn )

 • Đưa thư – giúp Chung Linh đưa thư cho dân chúng Đại Lý.
   
 • Tìm vật – giúp Chung Linh tìm vật phẩm như dược thảo, dược phẩm.
   
 • Giết quái vật – giúp Chung Linh giết quái vật, giành được tiểu xà mà thiểm điện điêu của cô thích ăn.

3. Đoàn Diên Khánh – người phát nhiệm vụ: Đoàn Diên Khánh [215,284] ( thành Đại Lý )

 • Đưa thư – giúp Đoàn Diên Khánh đưa thư cho dân chúng Đại Lý và hào kiệt trên giang hồ.
   
 • Tìm vật – giúp Đoàn Diên Khánh tìm vật phẩm như dược thảo, vật liệu luyện dược,dược phẩm, bạn sinh thảo dược.
   
 • Giết quái vật – giúp Đoàn Diên Khánh giết quái vật, giành được di vật tuý phiến có khả năng chứng minh thân phận hắn là hoàng gia Đại Lý.

4. Đoàn Dự - người phát nhiệm vụ: Đoàn Chính Thuần [62,35] ( thành Đại Lý )

 • Đưa thư – giúp Đoàn Dự đưa thư cho hoàng tộc Đại Lý, các nhân vật như danh tăng, danh nho, danh đạo, cô tô Mộ Dung Phục.
   
 • Tìm vật – giúp Đoàn Dự tìm vật phẩm như dược thảo, dược phẩm.
   
 • Giết quái vật – giúp Đoàn Dự giết quái vật, giành được vật phẩm như Phật kinh, Đạo kinh, Nho kinh tàn dư.

5. A Châu – người phát nhiệm vụ: Nguyễn Tinh Trúc [108,140] ( Kính Hồ )

 • Đưa thư – giúp A Châu đưa thư cho dân chúng Tô Châu và sư phụ giỏi nấu nướng.
   
 • Tìm vật – giúp A Châu tìm vật phẩm như nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm, phối phương thực phẩm.
   
 • Giết quái vật – giúp A Châu giết quái vật, giành được vật phẩm như nguyên liệu dễ đựng, nguyên liệu thực phẩm đặc biệt.

6. A Bích – người phát nhiệm vụ: A Bích [128,74] ( Tô Châu )

 • Đưa thư – giúp A Bích đưa thư cho dân chúng Tô Châu và sư phụ giỏi nấu nướng.
   
 • Tìm vật –giúp A Bích tìm vật phẩm như các loại cá, thuỷ sản, cây giống, nguyên liệu nấu nướng.
   
 • Giết quái vật – giúp A Bích giết quái vật, giành được nguyên liệu thực phẩm đặc biệt.

7. Vương Ngữ Yên – người phát nhiệm vụ: Vương phu nhân [94,177] ( Tô Châu )

 • Đưa thư – giúp Vương Ngữ Yên đưa thư cho phụ tâm hán của thiên hạ, người trong hoàng tộc Đại Lý (Vương phu nhân giả công tế tư).
   
 • Tìm vật – giúp Vương Ngữ Yên tìm các loại hoa cỏ.
   
 • Giết quái vật – giúp Vương Ngữ Yên giết quái vật, giành được các bí kíp võ công của các môn phái bàng môn tả đạo.

8. Tiêu Phong – người phát nhiệm vụ: Gia Luật Đại Thạch [118,62] ( Thẩm Dương )

 • Đưa thư – giúp Tiêu Phong đưa thư cho đệ tử cái bang, người thân của A Châu, người biết được thân thế bí mật của Tiêu Phong.
   
 • Tìm vật – giúp Tiêu Phong tìm vật phẩm như khoáng thạch, bạn sinh khoáng thạch.
   
 • Giết quái vật – giúp Tiêu Phong giết quái vật, giành được các loại mỹ tửu.

9. A Tử - người phát nhiệm vụ: A Tử [59,83] ( Thẩm Dương)

 • Đưa thư – giúp A Tử đưa thư cho đệ tử phái chúng Tinh Túc, dân chúng tam đại thành thị.
   
 • Tìm vật – giúp A Tử tìm vật phẩm như trân thúm, bạn sinh dược thảo.
   
 • Giết quái vật – giúp A Tử giết quái vật, kiểm nghiệm thành quả của tà môn độc dược, hoặc giành được độc trùng đặc biệt, hoặc trả thù sự bất kính của chúng đối với A Tử.

10. Mộ Dung Phục —người phát nhiệm vụ: Mộ Dung Phục [129,76] ( Tô Châu )

 • Đưa thư – giúp Mộ Dung Phục đưa thư cho quan viên của tam đại thành thị, các hào kiệt giang hồ.
   
 • Tìm vật – giúp Mộ Dung Phục tìm vật phẩm như nguyên liệu chế tạo vũ khí, nguyên liệu chế tạo trang bị.
   
 • Giết quái vật – giúp Mộ Dung Phục giết quái vật, đoạt lại các vật phẩm cơ mật của nước Đại Yên bị mất.

11. Diệp Nhị Nương —người phát nhiệm vụ: Diệp Nhị Nương [54,265] ( thành Đại Lý)

 • Đưa thư – giúp Diệp Nhị Nương đưa thư cho đệ tử Thiên Sơn phái, Thiếu Lâm phái, Tiêu Dao phái, Dã ngoại động chủ đảo chủ.
   
 • Tìm vật – giúp Diệp Nhị Nương tìm vật phẩm như dược thảo, dược phẩm.
   
 • Giết quái vật – giúp Diệp Nhị Nương giết quái vật, để trừng phạt chúng nguy hại Thiếu Lâm tự và huỷ hại danh tiếng Huyền Từ phương trượng.

12. Cưu Ma Trí – người phát nhiệm vụ: Cưu Ma Chí [62,98] ( Đôn Hoàng )

 • Đưa thư – giúp Cưu Ma Trí đưa thư cho đệ tử Thiên Long phái, Thiếu Lâm phái, quan viên ở Thổ Phồn, Đại Tống, Tây Hạ.
   
 • Tìm vật – giúp Cưu Ma Trí tìm vật phẩm như nguyên liệu chế tạo công nghệ phẩm.
   
 • Giết quái vật – giúp Cưu Ma Trí giết quái vật, để ngăn chặn chúng đi Tây Hạ và tranh đoạt phò mã với Tông Tán vương tử.

13. Ngân Xuyên công chúa – người phát nhiệm vụ: Hách Liên Thiết Thụ [113,63] ( Thẩm Dương )

 • Tìm vật – giúp Ngân Xuyên công chúa tìm vật phẩm như phối phương vũ khí, phối phương trang bị.
   
 • Giết quái vật – giúp Ngân Xuyên công chúa giết quái vật, đoạt lại của hồi môn đã mất.

Giá trị quan hệ:

 • Các hạ hoàn thành một nhiệm vụ tình huống tuần hoàn, giá trị quan hệ với anh hùng tăng 1 điểm.
   
 • Các hạ từ bỏ một nhiệm vụ tình huống tuần hoàn, giá trị quan hệ với anh hùng giảm 1 điểm, và trong vòng 15 phút không được nhận nhiệm vụ tình huống tuần hoàn của bất cứ 1 anh hùng nào.
   
 • Giá trị quan hệ tăng, đẳng cấp quan hệ anh hùng của các hạ cũng sẽ tăng dần, đúng giờ có thể hưởng lợi là làm bằng hữu với một anh hùng.


Xem tiếp: Giới Thiệu Hệ Thống Giao Dịch Trong Game TLBB