f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Giới thiệu Chiêu thức võ công Thiếu Lâm trong game TLBB

Võ Công Chiêu thức

Kim

Cương

Kinh

Thiếu

Lâm

Kíp

Đệ

Nhất

Quyển

Giới thiệu Chiêu thức võ công Thiếu Lâm trong game TLBB Phục Hổ Quyền: Công phu nhập môn của đệ tử Thiếu Lâm. Sau khi dùng có thể liên tục tạo thành tổn thương đối với mục tiêu
Giới thiệu Chiêu thức võ công Thiếu Lâm trong game TLBB Kim Cương Phục Ma Khuyên : Tuyệt kỹ hàng đầu của Thiếu Lâm, giống như Kim cương xuất thế, hàng phục quần ma. Sau khi dùng có thể tạo thành tổn thương lớn đối với nhiều kẻ địch xung quanh mình.
Giới thiệu Chiêu thức võ công Thiếu Lâm trong game TLBB Di Lặc Hộ Thân : Sự quan tâm của đệ tự Thiếu Lâm tới bạn hữu, Sau khi sử dụng có thể nâng cao thể lực của mục tiêu bên bạn.

Pháp

Hoa

Kinh

Thiếu

Lâm

kíp

đệ

nhị

quyển

Giới thiệu Chiêu thức võ công Thiếu Lâm trong game TLBB Đại Lực Kim Cương Chưởng: Tuyệt kỹ hàng đầu của Thiếu Lâm, là công phu đắc ý của Huyền Từ phương trượng
Giới thiệu Chiêu thức võ công Thiếu Lâm trong game TLBB Nhất Vĩ Độ Giang : Tương truyền là được sáng lập khi Đạt Ma tổ sư qua sông. Sau khi sử dụng có thể khiến tốc độ di chuyển của bạn được nâng cao, bước đi như bay.
Giới thiệu Chiêu thức võ công Thiếu Lâm trong game TLBB Niêm Hoa Chỉ : Tuyệt kỹ hàng đầu của Thiếu Lâm, là công phu đắc ý của Huyền Độ đại sư. Sau khi sử dụng có thể khiến mục tiêu rơi vào trạng thái tản công.
Giới thiệu Chiêu thức võ công Thiếu Lâm trong game TLBB La Hán Trận : Trận pháp bày ra khi đệ tử Thiếu Lâm cùng nhau đánh trận. Sau khi sử dụng có thể nâng cao lực phòng ngự ngoại công của chiến hữu bên cạnh.

Đại

Quang

Minh

Kinh

Thiếu

Lâm

Kíp

Đệ

Tam

Quyển

Giới thiệu Chiêu thức võ công Thiếu Lâm trong game TLBB Sư Tử Hống: Tuyệt kỹ hàng đầu của Thiếu Lâm, kiêm cả hiệu quả quấy nhiễu kẻ địch lẫn chấn động kẻ địch. Sau khi sử dụng có thể thu hút quái vật ở gần tấn công bạn
Giới thiệu Chiêu thức võ công Thiếu Lâm trong game TLBB Cà Sa Phục Ma Công : Tuyệt kỹ hàng đầu của Thiếu Lâm, là công phu đắc ý của Huyền Từ phương trượng. Sau khi sử dụng có thể gỡ bỏ trạng thái không tốt của mục tiêu bạn.
Giới thiệu Chiêu thức võ công Thiếu Lâm trong game TLBB Lễ Kính Như Lai : Bao hàm võ công của phật pháp chí cao Thiền Tông. Sau khi sử dụng có thể khiến sự tấn công của kẻ địch bắn ngược trở lại.

Đạt

Ma

Tâm

Kinh

Thiếu

Lâm

Kíp

Đệ

Tứ

Quyển

Giới thiệu Chiêu thức võ công Thiếu Lâm trong game TLBB Kim Trung Tráo: Khiến lực phòng ngự ngoại công trong dụng cụ phòng ngự của bạn nâng cao
Giới thiệu Chiêu thức võ công Thiếu Lâm trong game TLBB Ma Kha Vô Lượng : Tuyệt kỹ hàng đầu của Thiếu Lâm, là công phu đắc ý của Huyền Nạn đại sư. Sau khi dùng có thể tạo thành lượng tổn thương lớn đối với mục tiêu và khiến rơi vào trạng thái sơ hở.
Giới thiệu Chiêu thức võ công Thiếu Lâm trong game TLBB Thiết Bố Sam : Tuyệt kỹ hàng đầu của Thiếu Lâm, là công phu đắc ý của Huyền Trừng đại sư. Sau khi sử dụng khiến bạn đưa ra tư thế kiểu phòng ngự.
Giới thiệu Chiêu thức võ công Thiếu Lâm trong game TLBB Bách Vô Cấm Kỵ : Nhiều cấm kỵ của phật môn không còn có hiệu lực đối với bạn. Sau khi sử dụng có thể khiến bạn miễn dịch một loạt hiệu quả tiêu cực. Chỉ có thể sử dụng dưới tư thế Thiết Bố Sam.

Long

Thụ

Tâm

Kinh

Thiếu

Lâm

Kíp

Đệ

Ngũ

Quyển

Giới thiệu Chiêu thức võ công Thiếu Lâm trong game TLBB Phá Nạp Công: Khiến lực tấn công ngoại công từ trong các loại vũ khí Đao Phổ, Thương Bổng của bạn được nâng cao
Giới thiệu Chiêu thức võ công Thiếu Lâm trong game TLBB Nhất Phách Lưỡng Tản : Tuyệt kỹ hàng đầu của Thiếu Lâm, là công phu đắc ý của Huyền Tịch đại sư. Sau khi dùng có thể tạo thành tổn thương lớn đối với mục tiêu và khiến rơi vào trạng thái cứng đờ.
Giới thiệu Chiêu thức võ công Thiếu Lâm trong game TLBB Vi Đà Chử : Tuyệt kỹ hàng đầu của Thiếu Lâm, là công phu đắc ý của Huyền Bi đại sư. Sau khi sử dụng khiến bạn đưa ra tư thế kiểu tấn công.
Giới thiệu Chiêu thức võ công Thiếu Lâm trong game TLBB Khí Quán Trường Hồng : Sự dồi dào của chân khí phật môn tập trung quanh người bạn. Sau khi sử dụng có thể khiến tỉ lệ phát một đòn hội tâm của bạn được nâng cao. Chỉ có thể sử dụng dưới tư thế Vi Đà Chử.

Thích

Ca

Kinh

Thiếu

Lâm

Kíp

Đệ

Lục

Quyển

Giới thiệu Chiêu thức võ công Thiếu Lâm trong game TLBB Như Lai Thần Chưởng: Thần công không biết từ đâu lại, lại không biết từ đâu đi. Sau khi dùng có thể phát một đòn kinh trời động đất đối với mục tiêu
Giới thiệu Chiêu thức võ công Thiếu Lâm trong game TLBB Minh Kính Đài : Bồ Đề bổn vô thục, minh kính diệc phi đài. Sau khi sử dụng có thể khiến bạn không bị ảnh hưởng của hiệu quả mù.
Giới thiệu Chiêu thức võ công Thiếu Lâm trong game TLBB Kim Cương Bất Hoại Thể : Tuyệt kỹ hàng đầu của Thiếu Lâm, là công phu đắc ý của Tiên Hiền Hối Minh đại sư. Sau khi sử dụng khiến kẻ địch chỉ có thể tạo thành một nửa tổn thương đối với bạn.


Xem tiếp: Giới thiệu Thú Cưỡi Của Thiếu Lâm Phái Trong Game TLBB