f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Giới Thiệu Tính Năng Thượng Cổ Long Vân Trong Game TLBB

1 . Giới Thiệu 

Bắt nguồn từ tập tục xăm mình của các dân tộc du mục, dần dần truyền bá đến Trung Nguyên. Hình xăm Long Văn ẩn chứa sức mạnh kỳ lạ giúp các hiệp khách giang hồ có thể đột phá giới hạn võ học của bản thân.

2. NPC Tiêu Phá Thiên (Tô Châu – 278,233)

Giới Thiệu Tính Năng Thượng Cổ Long Vân Trong Game TLBB

3. Nguyên liệu:

Giới Thiệu Tính Năng Thượng Cổ Long Vân Trong Game TLBB
Giới Thiệu Tính Năng Thượng Cổ Long Vân Trong Game TLBB

4. Thao tác: gồm 4 thao tác chính

 • 4.1. Tăng cấp trưởng thành

- Chọn Tăng cấp trưởng thành

 •   Ô 1: Long Văn cần tăng cấp
 •   Ô 2: Long văn làm nguyên liệu
 •   Ô 3: thêm Chú văn huyết Ngọc sẽ tăng đến 5 điểm trưởng thành.

Giới Thiệu Tính Năng Thượng Cổ Long Vân Trong Game TLBB

Giới Thiệu Tính Năng Thượng Cổ Long Vân Trong Game TLBB

4.2. Tẩy lại thuộc tính:

- Cần Tịnh Vân Thủy

- Chọn dòng Tẩy lại thuộc tính → bỏ Long văn cần tẩy vào → Duyệt.

Giới Thiệu Tính Năng Thượng Cổ Long Vân Trong Game TLBB
Giới Thiệu Tính Năng Thượng Cổ Long Vân Trong Game TLBB

4.3. Học thuộc tính phát triển:

Giới Thiệu Tính Năng Thượng Cổ Long Vân Trong Game TLBB

- Chọn Học thuộc tính phát triển. Gồm 3 loại : tăng máu , giảm kháng , sát thương thuộc tính

 • Cấp 30: học Tăng máu
 • Cấp 50: học Giảm kháng – chỉ chọn 1 loại
 • Cấp 80: học Sát thương thuộc tính – chỉ chọn 1 loại

4.4. Tăng cấp thuộc tính phát triển:

- Cần học đủ 3 thuộc tính trước.

- Cần Xuyết Long Thạch (Nguyên/ Bạo/ Thương)

- Chọn dòng Tăng cấp thuộc tính phát triển → bỏ Long văn đã học thuộc tính vào → Duyệt

Giới Thiệu Tính Năng Thượng Cổ Long Vân Trong Game TLBB
Giới Thiệu Tính Năng Thượng Cổ Long Vân Trong Game TLBB

 

*Chú ý:

- Tiến hành Tăng cấp, Tẩy thuộc tính, Tăng cấp thuộc tính mở rộng sẽ khởi tạo lại ngẫu nhiên thuộc tính Long Văn.

- Vào Trang chủ → trang quản lí → Đục lỗ Long Văn để Cường Hóa, Đục Lỗ cho Long Văn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thượng Cổ Long Văn trong Thiên Long Bát Bộ 3

 

Trong thế giới Thiên Long Bát Bộ 3, sức mạnh của anh hùng cao thủ lại một lần nữa gia tăng lên một bậc với sự xuất hiện của món trang bị thứ 16: Thượng Cổ Long Văn. Tương truyền, những đường vẽ của Long Văn uốn lượn trên cơ bắp, ứng với trăm huyệt kinh mạch trên người sẽ giúp người luyện võ giảm bớt sát khí khi thi triển võ công, tinh thần luôn sáng suốt, bất khả xâm phạm!

Giới Thiệu Tính Năng Thượng Cổ Long Vân Trong Game TLBB
Long Văn cấp trưởng thành 1 và 100 - đủ 7 dòng thuộc tính  và thêm 3 thuộc tính mở rộng

Đối với Long Văn, quý bằng hữu có thể thực hiện các thao tác như trang bị Võ Hồn như: Đục 4 lỗ, khảm ngọc, giám định tư chất,.... Ngoài ra, Long Văn còn có rất nhiều tính năng khác. Hãy cùng xem những hướng dẫn sau đây và bắt đầu "nâng cấp" cho Long Văn của mình nhé!

Cách Sở Hữu Long Văn

 Để sở hữu Long Văn, bằng hữu có cách sau:

1. Tham gia phụ bản Vương Lăng tại NPC [160;91] - Đại Lý. Cấp 85 trở lên mới vào được phụ bản.

2. Bằng hữu cũng có thể tham gia các sự kiện ingame để nhận được Long Văn.

Tăng Cấp Trưởng Thành

 Cần nguyên liệu: 

    → Long Văn (đi phụ bản Vương Lăng).

    → Chú Văn Huyết Ngọc (đi phụ bản Vương Lăng).

Giới Thiệu Tính Năng Thượng Cổ Long Vân Trong Game TLBB

 •   Nếu chỉ dùng Long Văn, Long Văn chính sẽ tăng 1 điểm trưởng thành. Nhưng nếu dùng Long Văn, kèm thêm 1 Chú Văn Huyết Ngọc, Long Văn chính sẽ tăng đến 5 điểm trưởng thành.

Giới Thiệu Tính Năng Thượng Cổ Long Vân Trong Game TLBB

 • Trên Long Văn, bằng hữu sẽ thấy 1 dòng hiển thị điểm trưởng thành, số điểm đó tương ứng với 1 cấp trưởng thành. Cấp trưởng thành càng cao thì điểm trưởng thành cũng càng gia tăng. Đồng nghĩa với việc càng ngày, bằng hữu càng hao tốn rất nhiều Long Văn hoặc Chú Văn Huyết Ngọc để tăng cấp trưởng thành.

Giới Thiệu Tính Năng Thượng Cổ Long Vân Trong Game TLBB
Cấp trưởng thành 10 cần 2 điểm và cấp 40 cần 8 điểm

 • Cấp trưởng thành ảnh hưởng rất lớn đến các thuộc tính của Long Văn. Và mỗi cấp trưởng thành, Long Văn sẽ sở hữu số dòng thuộc tính như sau:

    → Cấp 1 - 9: 1 dòng

    → Cấp 10 - 19: 2 dòng

    → Cấp 20 - 29: 2 - 3 dòng

    → Cấp 30 - 39: 3 - 4 dòng

    → Cấp 40 - 49: 3 - 5 dòng

    → Cấp 50 - 59: 4 - 6 dòng

    → Cấp 60 - 100: 4 - 7 dòng

 

Tẩy Lại Thuộc Tính

 • Cần nguyên liệu: 

 Tịnh Vân Thủy: đi phụ bản Binh Thánh Kì Trận.

Giới Thiệu Tính Năng Thượng Cổ Long Vân Trong Game TLBB

 • Đẳng cấp Long Văn khác nhau thì khả năng xuất hiện số dòng thuộc tính khác nhau. Tẩy lại thuộc tính có cơ hội xuất hiện thêm dòng thuộc tính.


Học Thuộc Tính Mở Rộng

Long Văn chỉ có thể học thêm 3 thuộc tính mở rộng tương ứng với 1 thuộc tính mở rộng của Long Văn.

 • Cấp trưởng thành: 30

 Học được thuộc tính tăng giới hạn HP (máu)

 → Nguyên liệu cần thiết: Xuyết Long Thạch - Nguyên. Tham gia phụ bản Vương Lăng

Giới Thiệu Tính Năng Thượng Cổ Long Vân Trong Game TLBB

 • Cấp trưởng thành: 50 

 → Học được thuộc tính giảm kháng Thủy - Hỏa - Huyền - Độc của mục tiêu (có thể chọn học loại thuộc tính giảm kháng phù hợp). 

 Nguyên liệu cần thiết: Xuyết Long Thạch - Bạo. Tham gia phụ bản Vương Lăng

Giới Thiệu Tính Năng Thượng Cổ Long Vân Trong Game TLBB

 • Cấp trưởng thành 80:

 Học được thuộc tính công kích Hỏa - Băng - Huyền Độc (có thể chọn học loại thuộc tính công kích phù hợp).

 Nguyên liệu cần thiết: Xuyết Long Thạch - Thương. Tham gia phụ bản Vương Lăng.

Giới Thiệu Tính Năng Thượng Cổ Long Vân Trong Game TLBB

 • Lưu ý:

 Một Long Văn chỉ có thể học 1 thuộc tính công kích và 1 thuộc tính giảm kháng, có thể thay đổi nhưng giá trị cũng sẽ thay đổi theo.


Tăng Cấp Thuộc Tính Mở Rộng

 • Cần nguyên liệu: Xuyết Long Thạch (tùy loại) tương ứng với thuộc tính đã học.
 • Long Văn cần đạt cấp trưởng thành là 80 mới có thể thực hiện được tính năng
 • Lưu ý:

 Khi thực hiện tăng cấp trưởng thành, tẩy thuộc tính, tăng cấp thuộc tính mở rộng cho Long Văn..thì thuộc tính của Long Văn được khởi tạo lại một cách ngẫu nhiên.

 Khi thực hiện tăng cấp trưởng thành, tẩy thuộc tính, tăng cấp thuộc tính mở rộng cho Long Văn..Long văn bắt buộc phải tháo dỡ bảo thạch để tránh tổn thất

 Các thuộc tính của Long Văn sẽ bị thay đổi ngẫu nhiên khi thực hiện tẩy thuộc tính, tăng cấp trưởng thành, tăng cấp thuộc tính mở rộng. Chỉ số giám định, thông số đục lỗ của Long Văn cũng bị mất khi thực hiện các thao tác trên.

 

 Xem tiếp: Giới Thiệu Hệ Thống Chân Nguyên Trong Game TLBB