f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Giới Thiệu Hệ Thống Tu Luyện trong game TLBB

Thời thế loạn lạc, anh tài hào kiệt xuất hiện ngày càng nhiều.... thế nhưng liệu có mấy ai dám vỗ ngực tự xưng mình là tuyệt đỉnh cao thủ giữa chốn giang hồ ? Bằng hữu là người đam mê võ học và mong muốn một bước vang danh thiên hạ ? Hãy tìm đến cao tăng Tảo Địa [240, 96] tại Đại Lý để có cơ hội lĩnh ngộ tuyệt học trong những bảo điển thần bí được lưu truyền từ đời đời trước. 

Giới Thiệu Hệ Thống Tu Luyện trong game TLBB

Tương truyền để có thể lĩnh ngộ được tuyệt học từ bảo điển, nhân sỹ giang hồ phải là người có tấm lòng hào hiệp, nhất tâm hướng thiện. Bảo điển trong Thiên Long Bát Bộ chia thành 4 loại khác nhau, tuy nhiên hiện nay, cao tăng Tảo Địa chỉ mới lưu truyền trên nhân gian hai loại bảo điển đầu tiên: Ngũ Hành Bảo Điển và Vô Nhai Di Thư.

Giới Thiệu Hệ Thống Tu Luyện trong game TLBBGiới Thiệu Hệ Thống Tu Luyện trong game TLBB

Bảo Điển được các truyền nhân thuở xưa chú trọng việc lấy các quy tắc trong tự nhiên, hoặc những yếu tố cương nhu trong ngũ hành để dựa vào đó thăng hoa tiềm năng võ học và tất cả những sức mạnh bản năng trong cơ thể người dụng võ, cụ thể là gia tăng Cường Lực, Thể Lực, Nội Lực, Trí Lực, Ngoại Công - Nội Công Căn Bản, Chính Xác, Né Tránh,....  không bao gồm thuộc tính trang bị cùng các yếu tố liên quan đến cường hóa, bảo thạch và ám khí.

 

Công Lực Tu Luyện
  • Mỗi ngày, cao tăng sẽ truyền cho quý bằng hữu 100 điểm Công Lực, nếu bằng hữu tu luyện hết 100 điểm đó thì phải qua đến ngày hôm sau bằng hữu mới được truyền tiếp 100 điểm.

Giới Thiệu Hệ Thống Tu Luyện trong game TLBB

Tu Luyện Bảo Điển

  • Để có thể đạt đến cảnh giới tu luyện như cao tăng, bằng hữu phải tu luyện đủ 4 quyển bảo điển. Tuy nhiên hiện nay, cao tăng chỉ mới lưu truyền trên nhân gian hai loại bảo điển đầu tiên: Ngũ Hành Bảo Điển và Vô Nhai Di Thư. Khi quý bằng hữu tu luyện thuần thục 2 bảo điển này thì cao tăng mới tiếp tục khai mở 2 bảo điển còn lại.

  • Khi bắt đầu tu luyện 2 loại bảo điển trên, bằng hữu không thể tùy ý chọn tu luyện bảo điển nào trước mà bắt buộc phải tu luyện Ngũ Hành Bảo Điển trước, khi Ngũ Hành Bảo Điển đạt đến cảnh giới nhất định thì mới có thể tu luyện đến Vô Nhai Di Thư.

  • Ngũ Hành Bảo Điển bao gồm 5 loại bí tịch: Lực Bạt Sơn Hề - tăng cường lực cơ bản, Khí Quán Trường Hồng - tăng nội lực cơ bản, Kim Cương Bất Bại - tăng thể lực cơ bản, Hải Nạp Bách Xuyên - tăng trí lực cơ bản và Tật Phong Hóa Ảnh - tăng thân pháp cơ bản. 

  Giới Thiệu Hệ Thống Tu Luyện trong game TLBB
Ngũ Hành Bảo Điển bao gồm 5 loại bí tịch tăng thuộc tính khác nhau

  • Như Bổn môn đã nói, để có thể tu luyện Vô Nhai Di Thư, Ngũ Hành Bảo Điển của bằng hữu phải đạt một cảnh giới nhất định và cảnh giới ấy chính là Ngũ Hành Bảo Điển phải ở tầng 3. 

Giới Thiệu Hệ Thống Tu Luyện trong game TLBB
Cảnh giới của Ngũ Hành Bảo Điển phải ở tầng 3 
thì mới có thể tu luyện sang Vô Nhai Di Thư

  • Để bảo điển đạt đến 1 tầng cảnh giới nhất định, 1 quyển bí tịch bất kỳ phải đang ở tầng cảnh giới mà bảo điển muốn đạt đến. Ví dụ như hình dưới, cảnh giới tu luyện của Ngũ Hành Bảo Điển đã đến tầng 3 vì có quyển bí tịch đầu tiên đã được tăng đến tầng 3.

  • Để bí tịch đạt đến 1 tầng cảnh giới, các bằng hữu phải tu luyện 3 quyển bí tịch bất kỳ đến một tầng bằng nhau, khi ấy có thể chọn ngẫu nhiên 1 quyển bí tịch để tăng lên tầng cao hơn như mong muốn. Ví dụ như hình dưới, sau khi tăng 3 quyển bí tịch đầu tiên lên tầng 2, Bổn môn đã chọn ngẫu nhiên quyển bí tịch thứ nhất để nâng cao cảnh giới lên tầng 3.

  • Lưu ý: Bằng hữu có thể tu luyện các loại bí tịch bất kỳ sao cho phù hợp với nhân vật, không nhất thiết phải tu luyện theo thứ tự của bí tịch trong bảng tu luyện.

 

Cảnh Giới Tu Luyện

  • Hệ thống tu luyện được phân thành 12 tầng cảnh giới. Khi cảnh giới ở tầng 1, bằng hữu có thể tu luyện tối đa 10 đẳng cấp. Khi cảnh giới tu luyện ở tầng 2 đến tầng 6, bằng hữu có thể tu luyện giới hạn thêm 10 đẳng cấp. Và cuối cùng, khi cảnh giới tu luyện của bằng hữu ở tầng 7 đến tầng 12, bằng hữu có thể tu luyện giới hạn thêm 15 đẳng cấp

Giới Thiệu Hệ Thống Tu Luyện trong game TLBBGiới Thiệu Hệ Thống Tu Luyện trong game TLBB

  • Đẳng cấp càng cao, thuộc tính của bằng hữu tương ứng với mỗi loại mỗi bí tịch cũng sẽ tăng càng nhiều.

Theo lời cao tăng, tu luyện nhiều sẽ trở thành tuyệt thế cao thủ, thế nhưng nếu mang tâm hồn tà niệm sẽ rất dễ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí thiệt mạng.... Thế nên quý bằng hữu hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi bước chân vào con đường Tu Luyện.Xem tiếp: Giới Thiệu Tổng Quan Trân Thú Trong Game TLBB