f
 


Giới Thiệu Hệ Thống Tào Vận Trong Game TLBB

Tào vận 

Ba thành thị lớn là Đại Lý, Lạc Dương, Tô Châu… đều có một Tào Vận Sứ. (Đại Lý : Vương Nhược Vũ [54,192]; Lạc Dương : Triệu Minh Thành [228,175]; Tô Châu : Lỗ Sĩ Tranh [236,78]). Nói chuyện với họ, nhận quan phiếu, các hạ lập tức trở thành Tào Vận Sứ trong dân gian Đại Tống.

Tới ba thành thị lớn này, qua việc mua bán vật phẩm, kiếm được chênh lệch giá từ vật phẩm, là bước đi đầu tiên giúp các hạ hoàn thành giấc mộng thiên hạ đệ nhất phú gia.

Hãy nhớ tới các lái buôn và chợ đen giữa các thành thị. Chúng có thể giúp các hạ ép hàng, nâng giá làm đảo lộn thị trường, có thể giúp các hạ làm chơi ăn thật, làm một lãi mười.

Sau khi bắt đầu nhậm chức Tào Vận, không thể sử dụng Dịch trạm trong thành thị. 

Hướng dẫn cách Tào Vận

 Để chuẩn bị cho việc tào vận, các bạn cần thỏa hai yếu tố :

- Một thú cộng sinh (hoặc cao cộng sinh càng tốt) có các chiêu hộ chủ như cường thân, di hồn, thuấn ảnh (tăng nội ngoại thủ và né tránh cho chủ nhân).

- TÀO VẬN LỘ DẪN (kiếm được do làm nhiệm vụ thủy lao).

Giới Thiệu Hệ Thống Tào Vận Trong Game TLBB


Khi đã chuẩn bị được hai yếu tố trên, các bạn đã có thể sẵn sàng kiếm tiền dựa trên công sức của chính mình.
- Đầu tiên, bạn bắt đầu nhận phiếu từ Lạc Dương, giảm giá và mua hàng, chạy qua Đại Lý.
- Ở đây, bạn tăng giá rồi bán hàng mua từ Lạc Dương, sau đó mua hàng và tiếp tục chạy qua Lạc Dương.
- Qua Lạc Dương, bạn không bán hàng mua từ Đại Lý (lý do vì chưa đủ 10 phút để tăng giá), tiếp tục mua hàng và chạy sang Tô Châu.
- Từ Đại Lý sang Lạc Dương rồi sang Tô Châu bạn mất khoảng 10 phút, và đây là thời cơ tăng giá, bạn bán hết đồ mua ở Đại Lý và Lạc Dương, sau đó quân phiếu (sẽ nói sau).
- Bạn nhận phiếu, mua hàng (nếu vào thời điểm giảm giá càng tốt) chạy sang Lạc Dương, mua hàng rồi qua Đại Lý.

Lưu ý:
- Không bán hàng ở Lạc Dương vì đó chưa phải là thời cơ tăng giá.
- Bạn nên quân phiếu ở Tô Châu hay Đại Lý, khi chạy qua Thương Phố Lạc Dương, bạn nên cất tiền vì trong quá trình tào vận, ngoài cướp từ hệ thống còn có cả cướp tào vận là những người chơi khác.
- NPC Hắc thị thương nhân (mỗi bản đồ có 2 người) là nơi bạn không nên bỏ qua. NPC này có thể mang lại những lợi ích quí giá khi đi tào vận như đến nhanh các thành thị, tăng tốc độ cho bạn hoặc giúp bạn quên đi mối lo cướp từ hệ thống. Nếu may mắn, bạn sẽ mua được vật phẩm bất hợp pháp, đó là những thứ giúp bạn kiếm tiền rất nhanh.
- Nên mua hàng bất cứ khi nào giảm giá.
- Nên chạy vào ngày Chủ Nhật và nên có tào vận lộ dẫn để tăng tối đa hiệu quả và hiệu suất kiếm tiền.

Giới Thiệu Hệ Thống Tào Vận Trong Game TLBB

 Xem tiếp: Giới Thiệu Hệ Thống Bán Hàng Trong Game TLBB