f
 


Giới Thiệu Nhiệm Vụ Sư Đồ Trong Game TLBB

Nhiệm vụ sư môn


Nhiệm vụ sư môn là nhiệm vụ riêng của từng môn phái, yêu cầu người chơi phải hoàn tất để cống hiến cho môn phái mình. Các hạ có thể tiếp lãnh những nhiệm vụ này ở chỗ người công bố nhiệm vụ sư môn.

 • Người công bố nhiệm vụ sư môn
 • Cái bang : Hồng Thông [92,70]
 • Nga Mi : Mãnh Long [95,86]
 • Minh Giáo : Lâm Nham [98,105]
 • Thiếu Lâm : Tuệ Phương [96,89]
 • Tinh Túc : Vương Ngạn [96,92]
 • Thiên Sơn : Phù Mẫn Nghi [95,60]
 • Võ Đang : Trương Trung Hành [78,92]
 • Tiêu Dao : Tần Quán [120, 153]
 • Thiên Long : Bổn Phàm [95,88]

Các giai đoạn nhiệm vụ sư môn

 • Giai đoạn thứ nhất: Cấp 10~19; 10 lần làm một vòng. Kiểu nhiệm vụ : tìm vật, đưa thư, thu gom.
 • Giai đoạn thứ 2: Cấp 20~29; 15 lần làm một vòng. Kiểu nhiệm vụ : tìm vật, đưa thư, thu gom, tạp dịch, báo thù.
 • Giai đoạn thứ 3: Cấp 30~39; 20 lần làm một vòng. Kiểu nhiệm vụ: tìm vật, đưa thư, thu gom, tạp dịch, chế tạo, tu luyện, bắt quái, giết quái, báo thù.
 • Giai đoạn thứ 4: Cấp 40~59; 20 lần làm một vòng. Kiểu nhiệm vụ: tìm vật, đưa thư, thu gom, tạp dịch, chế tạo, tu luyện, bắt quái, giết quái, báo thù.
 • Giai đoạn thứ 5: Cấp 60~79; 20 lần làm một vòng. Kiểu nhiệm vụ: tìm vật, đưa thư, thu gom, tạp dịch, chế tạo, tu luyện, bắt quái, giết quái, báo thù.
 • Giai đoạn thứ 6: Cấp 80~100; 20 lần làm một vòng. Kiểu nhiệm vụ: tìm vật, đưa thư, thu gom, tạp dịch, chế tạo, tu luyện, bắt quái, giết quái, báo thù.


Các loại nhiệm vụ sư môn

 • Tìm vật : tìm đến vật phẩm nhiệm vụ mà người công bố cần, đem về giao cho người công bố.
 • Đưa thư : đem thư của người công bố tới người mà người công bố cần tìm.
 • Thu gom : trong sư môn, thu gom đặc sản rải rác của sư môn, giao cho người công bố.
 • Tạp dịch : quét rác, nuôi sâu độc, mua rượu, cùng các tạp dịch khác tại địa điểm mà người công bố đã chỉ định trong sư môn.
 • Chế tạo : sử dụng kỹ năng đời sống sư môn chế tạo vật phẩm, giao cho đồng môn cần chúng trong sư môn.
 • Tu luyện : tìm đến người canh giữ bản sao môn phái, vào bản sao môn phái cùng chiến đấu với kẻ địch, tiến hành tu luyện.
 • Bắt quái : bắt loại trân thú do người công bố chỉ định, giao nộp cho người công bố.
 • Báo thù : giết loại quái vật do người công bố chỉ định, báo thù cho đồng môn đã bị chết và lấy lại vật phẩm đồng môn đánh mất.
 • Giết quái : giết số lượng và loại quái vật do người công bố chỉ định.


Từ bỏ nhiệm vụ sư môn

Nếu người chơi từ bỏ nhiệm vụ sư môn lần này, sẽ nhận xử phạt sau:

 • Trừ 2 điểm độ cống hiến môn phái, nếu độ cống hiến sư môn của người chơi nhỏ hơn hoặc bằng 2 điểm sẽ trừ tới 0 điểm.
 • Nhiệm vụ vòng này kết thúc, nhiệm vụ sư môn lần tới bắt đầu tính từ lần đầu vòng sau.
 • Trong 15 phút không thể tiếp nhận nhiệm vụ sư môn.

Phần thưởng

 • Cấp 10~19: thưởng gấp đôi ngân lượng và kinh nghiệm đối với 10 nhiệm vụ đầu mỗi ngày.
 • Cấp 20~29: thưởng gấp đôi ngân lượng và kinh nghiệm đối với 15 nhiệm vụ đầu mỗi ngày.
 • Cấp 30~100: thưởng gấp đôi ngân lượng và kinh nghiệm đối với 20 nhiệm vụ đầu mỗi ngày.

Tuỳ thuộc vào đẳng cấp và số lần nhiệm vụ, giải thưởng cho mỗi vòng nhiệm vụ sư môn sẽ tăng dần.

Hoàn tất một lần nhiệm vụ sư môn, được tăng thêm 1 điểm về độ cống hiến môn phái.

Khi offline thoát ra nhiệm vụ vẫn được lưu lại.

 • Cấp 10~19: nhiệm vụ thứ 5, thứ 10 đều có cơ hội đoạt giải thưởng đặc biệt mỗi ngày.
 • Cấp 20~29: nhiệm vụ thứ 5, 10, 15 đều có cơ hội đọat giải thưởng đặc biệt mỗi ngày.
 • Cấp 30~100: nhiệm vụ thứ 5, 10, 15, 20 đều có cơ hội đoạt giải thưởng đặc biệt mỗi ngày.
 • Giải thưởng đặc biệt bao gồm: đá quý, viên hoàn đồng cho trân thú thường.


Xem tiếp: Giới Thiệu Nhiệm Vụ Trừng Ác Trong Game TLBB