f
 


Giới thiệu Hệ Thống Kết Hôn Trong Game TLBB

Sau những tháng ngày cùng người trong mộng phiêu lưu khắp đại giang Nam Bắc, có thể đã đến lúc đôi tình nhân cần tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ của mình: Hôn Nhân. Hãy cùng nhau biến giấc mơ đôi lứa thành hiện thực trong Thiên Long Bát Bộ.

Giới thiệu Hệ Thống Kết Hôn Trong Game TLBB

 

Điều kiện kết hôn:

  • Bên nam >= cấp 35, bên nữ>= cấp 20
  • Hai bên nam nữ đều chưa có vợ chồng;
  • Hai người nam nữ hợp thành một đội;
  • Thái độ hữu hảo của hai bên phải lớn hơn 1000;
  • Hai bên không có quan hệ kết bái;
  • Trong hành trang của hai bên đều có một chỗ trống;
  • Xưng hiệu của hai bên đều chưa đầy;
  • Cần phải chi một khoản tiền.

 

Cách thức kết hôn:

Hai người nam nữ đối thoại với Nguyệt Lão ở Lạc Dương (46, 62), chọn “Tại hạ muốn kết hôn”. Nếu thoả mãn các điều kiện, sau khi lựa chọn 1 loại hình hôn lễ thì kết hôn hoàn thành.

Trưởng nhóm giới tính Nam chọn vào mục Kết Bái

Giới thiệu Hệ Thống Kết Hôn Trong Game TLBB

Tiếp theo tới chọn quy mô hôn lễ

Giới thiệu Hệ Thống Kết Hôn Trong Game TLBB
 

 Khi hoàn thành xong, bên Nữ sẽ nhận được thông báo có đồng ý Kết Bái không, chọn Đồng ý, sau đó cả hai sẽ là Phu Thê với nhau 

Khi kết hôn xong, vào mục Hão Hữu để có thể đổi danh hiệu là Phu quân - Nương tử

Ngoài ra có thể học thêm các kỹ năng mà chỉ có Vợ - Chồng mới có thể có được

 Giới thiệu Hệ Thống Kết Hôn Trong Game TLBB

Tâm đầu ý hợp: Gia tăng thể lực
Đồng khí liên chi: Hồi phục Huyết cho mục tiêu (là phu thê)
Thiên trường địa cửu: Hồi phục lượng Huyết và Khí cho mục tiêu (là phu thê)
Hình ảnh bất ly: Dịch chuyển đến tình nhân trong khu vực

Xưng hiệu:

Sau khi hoàn thành kết hôn ở chỗ Nguyệt Lão, hai bên mỗi người có được một xưng hiệu “Nương tử của XX” hoặc “Phu quân của XX”.

 

Nhẫn cưới:

Sau khi hoàn thành kết hôn ở chỗ Nguyệt Lão hai bên mỗi người có một chiếc nhẫn. Hôn lễ càng hào hoa, giá trị thuộc tính của nhẫn càng cao.

Giới thiệu Hệ Thống Kết Hôn Trong Game TLBB

Vĩnh Hằng Toàn Giới này có thể thăng cấp, từ cấp 30 sau khi nhận, đạt đến cấp 50 - 70 - 90 - 100 - 105 - 110 - 115 có thể tăng 1 lần năng lực của Nhẫn. Nhưng phải nhận nhiệm vụ tăng năng lực bằng cách tiêu diệt 40 con Diên Hỏa Trùng (tại map Dạ Tây Hồ) 

Tuần du hôn lễ:

Sau khi hoàn thành kết hôn ở chỗ Nguyệt Lão, Nguyệt Lão sẽ nhắc nhở các hạ đến (177,94)Lạc Dương để tìm Hỷ Lai Lạc tiến hành tuần du hôn lễ. Và cho các hạ một nhiệm vụ giới hạn trong 1 giờ. tìm được Hỷ Lai Lạc, đối thoại chọn “Bây giờ thì bắt đầu tuần du”, là có thể bắt đầu tuần du rồi. Hai vợ chồng mới cưới sẽ tự động đi 1 vòng trong thành Lạc Dương, trong quá trình sẽ tung ra hỷ bao trên đường, những người chơi khác có thể nhặt hỷ bao, sau khi mở ra có thể có được các loại dược vật và bảo thạch.

 

Tham gia hôn lễ:

Các hạ nhận được thiệp mời sẽ có thể tham gia hôn lễ, mang theo thiệp mời, đối thoại với Hỷ Lai Lạc, đều có thể bước vào điện đường hôn lễ.

 

Thiệp mời:

Có thể mua thiệp mời ở chỗ Nguyệt Lão, sau khi mua có thể giao dịch với các người chơi khác, số lượng mỗi người chơi có thể sở hữu không hạn chế. Thiệp mời có 3 loại, thiệp mời phổ thông, thiệp mời cao cấp, thiệp mời hào hoa, đối thoại với Hỷ Lai Lạc trong điện đường, có thể dùng thiệp mời đổi lấy quà tặng, đẳng cấp thiệp mời càng cao khả năng có được bảo thạch càng lớn, hơn nữa số tiền có được cũng càng lớn.

 

Chúc mừng hôn lễ:

Sau khi hoàn thành tuần du, đối thoại với Hỷ Lai Lạc, chọn “Tuần du rất náo nhiệt cũng đã kết thúc rồi, bây giờ nên bắt đầu bái thiên địa.” là có thể bước vào điện đường bái thiên địa rồi.Xem tiếp: Giới Thiệu Tính Năng Cầu Tự Sinh Con Trong Game TLBB