f
 


Giới thiệu sơ lược về môn phái Tinh Túc trong game TLBB

Tinh Túc

[Lai lịch môn phái]

Tinh Túc Hải nằm sâu trong Lục Châu của Hoang Nguyên, nước mưa tích lũy hàng năm thành hồ.

Phái Tinh Túc không tồn tại trên lãnh thổ Đại Tống, mà dựa vào sức lực mạnh của mình sinh tồn bên ngoài lạnh giá.

[Bản đồ]

Giới thiệu sơ lược về môn phái Tinh Túc trong game TLBB

Đây là lực lượng thảo dân do không thần phục người Hán của Tây Hạ hợp thành, Đinh Xuân Thu đem lực lượng này phát triển thành một môn phái lớn mạnh hàng đầu. Vì vậy ở Tinh Túc, không ai không cho rằng Đinh Xuân Thu chính là một vị Thần.

[Đặc trưng chiến đấu]

Võ công Tinh Túc chủ yếu dùng độc. Khi ra trận, nếu đối thủ bị dính chưởng của đệ tử Tinh Túc, khó có thể chịu đựng bị độc dược hành hạ.

Chưởng pháp của đệ tử Tinh Túc chưa được coi là mạnh nhất, nhưng đủ khiến người ta khiếp sợ. Trong khi quyết đấu, đối thủ thường bị tâm trí hoảng loạn, khiếp sợ ghê gớm. Từ đó ắt đoán được kết quả trận quyết đấu.

Giới thiệu sơ lược về môn phái Tinh Túc trong game TLBB

Tinh Túc luôn là kẻ thù không đội trời chung của các môn chính phái. Chúng phòng ngự rất tốt đối với võ công lấy nội công làm chủ của chính phái. Vì vậy người của phái Tinh Túc luôn là đối thủ khiến người ta rất đau đầu.

[Đặc trưng môn phái]

Chế độc: Tinh Túc dùng độc, Thiên hạ đệ nhất. Chế độc là quá trình phức tạp bào chế Tinh Túc độc. Mỗi lần đệ tử Tinh Túc tấn công hoặc bảo vệ bản thân, thường có độc vật trong tay. Đối với đệ tử Tinh Túc, độc là mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.

Thuật dẫn trùng: giống như Cái Bang, Tinh Túc chế độc cũng là độc trùng. Tại Tinh Túc Hải có rất nhiều rắn,Tinh Túc phát triển cách chế độc tới mức độ không ai có thể sánh kịp. Điều kiện đầu tiên của chế độc là phải bắt giữ đủ số lượng rắn độc trùng độc. Môn hạ Tinh Túc luôn bảo đảm chế ra một loại thuật dẫn trùng đặc biệt.

Bò Tây Tạng: Đối với đời sống đệ tử Tinh Túc trên Cao nguyên ẩm ướt Cao Nguyên trăm dặm, không có vật cưỡi nào tốt hơn bò Tây Tạng. Cho dù trong con mắt người ngoài, loại bò này rất khó thuần phục.

[Tinh Túc Xuân Thu]

Trong sự tưởng tượng của người Trung Nguyên, Tinh Túc Hải là mảnh đất quanh năm ẩm ướt, đẫm mưa.

Ở Tinh Túc Hải có đủ “ngũ độc câu toàn” là: rắn, bò cạp, ếch, rết, thạch sùng , nhưng phái Tinh Túc lại gọi chúng là ngũ thần. Không biết đối với phái Tinh Túc, độc trùng là kẻ địch hay là bạn bè.Xem tiếp: Giới thiệu chiêu thức võ công Tinh Túc trong game TLBB