f
 


Giới Thiệu Hệ Thống Giao Dịch Trong Game TLBB

Người xưa có câu : "Phi thương bất phú", nếu các hạ chỉ dựa vào một nắm kim tiền nhỏ nhặt khi đi đánh quái vật hoặc bán những món vật phẩm vào NPC shop, thì khó mà ôm mộng trở thành đệ nhất phú gia trong Thiên Long bát bộ. Sau đây, xin được giới thiệu với các đồng đạo Thiên Long bát bộ vài tiểu xảo buôn bán, giao dịch nhỏ để giúp cho các hạ cảm thấy đỡ vất vả hơn trên con đường bôn tẩu giang hồ

Giao dịch 

Chức năng cơ bản khi giao dịch

  • Giao dịch kim tiền.
  • Giao dịch vật phẩm.
  • Giao dịch trân thú.
  • Giao dịch trống, không có vật gì.


Phương thức giao dịch

1. Phương thức cơ bản là nháy phím phải vào đối tượng muốn giao dịch, hoặc nháy phím phải lên Avatar của đối tượng giao dịch, trong phần danh mục chọn “Giao dịch”. Sau khi thành công, trên màn hình sẽ hiển thị nút sáng mời giao dịch. Sau khi được người chơi xác nhận, hai bên đều hiển thị cửa sổ giao dịch. Nếu đối phương từ chối, giao dịch thất bại.
2. Nhấn vào nút giao dịch nhanh bằng Alt+G, lại nháy tiếp vào hình tượng của đối tượng, chấp nhận lời mời giao dịch của đối phương.
 

Các bước giao dịch

1. Sau khi bắt đầu giao dịch, hai bên giao dịch sẽ nháy chuột phải vào các vật phẩm, kim tiền, hoặc trân thú của mình để bày ra quầy giao dịch, nháy vào nút khoá. Sau khi bị khóa, các vật phẩm, kim tiền, trân thú này sẽ không bị di chuyển hoặc thay đổi trên quầy giao dịch. Sau khi bị khóa, đối phương cũng cần xác nhận vật phẩm giao dịch của mình có chính xác hay không. Rồi mới khóa giao dịch, nháy nút xác nhận giao dịch hai bên thành công.
2. Hai bên sau khi khóa giao dịch, phải kiểm tra xem có thỏa mãn điều kiện giao dịch hay không. Nếu bất kỳ bên nào xóa bỏ trạng thái khóa, giao dịch đó coi như không thành công, cần phải bày lại vật phẩm trên quầy giao dịch.
3. Nếu không gian vật phẩm trong tay nải của một bên không đủ chỗ trống cần thiết cho không gian giao dịch vật phẩm, giao dịch sẽ không thành công, hiển thị không gian trong tay nải không đủ.Xem tiếp: Giới Thiệu Hệ Thống Tào Vận Trong Game TLBB