f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng Dẫn Tinh Thông Trang Bị Trong Game TLBB

Tinh Thông Sơ Lược 

Trang bị tinh thông là trang bị được kích hoạt thêm thuộc tính tiềm ẩn (Gia tăng tất cả thuộc tính) tùy theo từng cấp độ. Mọi trang bị trừ Ám khí, võ hồn, long văn, thời trang và thú cưỡi thì đều có thể sử dụng chức năng Tinh thông trang bị.

Hướng Dẫn Tinh Thông Trang Bị Trong Game TLBB

Các hạ chỉ cần đem đến một cái Trang Bị Tinh Thông Phù giao cho Tô Châu – Mộ Bạch (345,227) sử dụng chức năng “Giải phong tinh thông trang bị” là có thể hoàn tất.

Hướng Dẫn Tinh Thông Trang Bị Trong Game TLBB

Sau khi đã giải phong, các hạ có thể thăng cấp tinh thông cho trang bị bằng cách thu thập Ly Hỏa (có được tại các phụ bản mới) số lượng nhất định đem đến cho anh ta sử dụng chức năng “Thăng cấp tinh thông trang bị”. Lưu ý cả trang bị đã Điêu Văn cũng có thể tinh thông.

Hướng Dẫn Tinh Thông Trang Bị Trong Game TLBB

Hướng Dẫn Tinh Thông Trang Bị Trong Game TLBBHướng Dẫn Tinh Thông Trang Bị Trong Game TLBB

Như vậy ngoài Điêu vănChân nguyên, trang bị của bằng hữu lại một lần nữa được gia tăng sức mạnh nhờ chức năng Tinh thông mới này. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho bằng hữu nhiều trong quá trình hành tẩu giang hồ.