f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng Dẫn Luyện Thăng Cấp 30 – Cấp 45 Trong TLBB

Luyện cấp từ 20 đến 40

 • Cấp 21 – 30: Luyện cấp ở: Ôn Tuyền Động, Sơn Động Thuyền Ổ, phụ bản trong phái Nga My.
 • Cấp 31 – 40: Luyện cấp ở: Ma Nhai Động, Ôn Tuyền Động, Kiếm Gia, phụ bản trong phái Minh Giáo.

Luyện cấp từ 20 đến 40 TLBB

Phi Hoàng Thạch – Ám Khí đầu tiên

 • NPC nhiệm vụ: Đoàn Diên Khánh [278; 262] tại Đại Lý.
 • Điều kiện: Đã hoàn thành nhiệm vụ kịch tình Vạn Kiếp Cốc (cấp 20).

Đoàn Diên Khánh TLBB

Hưởng Phúc Lợi Hoạt động hằng ngày

Nhấn vào ô khoanh tròn trong giao diện game như hình dưới, sẽ thấy xuất hiện 1 bảng gồm tất cả các hoạt động, sự kiện diễn ra trong ngày.

sự kiện diễn ra trong ngày TLBB

Hoàn thành nhiệm vụ được nhiều phần thưởng và điểm hoạt động. Điểm hoạt động dùng để mở 4 chiếc bảo rương.

Chúc phúc hảo hữu

Mở bảng hảo hữu (Alt + F), nhấn vào biểu tượng trước tên của hảo hữu, xuất hiện Tụ Bảo Bồn của họ. Bằng hữu nhấn nút Chúc Phúc là hoàn tất và nhận điểm kinh nghiệm.

Chúc phúc hảo hữu TLBB

Lĩnh lương hằng tuần

NPC liên quan: Chúc Phú Quý [149; 124] tại Đại Lý.

Bằng hữu tùy cấp độ sẽ có yêu cầu nhiệm vụ khác nhau và số tiền lương tương ứng.

Sơ cấp: 200  Thông bảo

Trung cấp: 240  Thông bảo

Cao cấp: 300 Thông bảo

Chúc Phú Quý TLBB

Hàn Ngọc Cốc

NPC liên quan: Lâm Triều Hùng [271; 223] tại Tô Châu để tiến vào Hàn Ngọc Cốc.

Lâm Triều Hùng TLBb

Sau đó sử dụng Cổ Mộ Hành Công Yếu Quyết (mua từ Lâm Triều Hùng) hoặc Toàn Chân Cổ Mộ Hành Công Yếu Quyết, bằng hữu sẽ gia tăng kinh nghiệm trong vòng 30 phút.

Hàn Ngọc Cốc TLBB

Tham gia sự kiện

Túc Cầu

NPC liên quan: Đồng Quán [300; 191] tại Lạc Dương,  Vu Thiên Thiên [285; 242] tại Tô Châu, Hạ Thanh Thanh [297; 131] tại Đại Lý. Điểm kinh nghiệm nhận được gấp 5 lần bình thường.

Vu Thiên Thiên - Túc Cầu- TLBB

Liên hoàn Tô Châu

Sự kiện gồm 3 vòng nhiệm vụ nhỏ:

 • Một tên cũng không thể thoát: nhận nhiệm vụ ở Tiền Hoành Vũ [132; 259] Tô Châu.
 • Trừ Hại: nhận nhiệm vụ ở Hoa Kiếm Vũ [353; 202] Tô Châu.
 • Sào huyệt của Phỉ: nhận nhiệm vụ ở Tiền Hoành Vũ [132; 259] Tô Châu.

Tiền Hoành Vũ - Liên hoàn Tô Châu - TLBB

Trừ Ác Thiên Kiếp Lâu

NPC Phó Kiếp Sinh [92; 201] tại Đại Lý. Chỉ cần đến Phó Kiếp Sinh để tiến vào phụ bản, hoàn thành 10 vòng nhiệm vụ (mỗi vòng sẽ tiêu diệt 20 con quái).

Trừ Ác Thiên Kiếp Lâu - Trừ Ác Thiên Kiếp Lâu TLBB

Nhất Thiên Linh – Nhất Nguyện Vọng

 • NPC liên quan: Lương Đạo Sĩ [281;275] tại Tô Châu.
 • Chỉ cần thu thập Nguyện Linh Tuyền, sau đó đến Hứa Nguyện Thụ [157;185] ở Thái Hồ để cầu nguyện.
 • Nguyện Linh Tuyền có được khi tham gia: Thử Tài Vận May, Kỳ Cuộc, Ác Tặc, Ác Bá, Tàng Kinh Các,….
 • Cứ 5 lần như vậy là hoàn thành 1 vòng nhiệm vụ. Mỗi vòng nhiệm vụ sẽ nhận phần thưởng là 1 Quả Hứa Nguyện.
 • Thu thập đủ 20 quả hứa nguyện sẽ đổi được 1 viên Hồng Bảo Thạch cấp 3. Đủ 7 quả sẽ được 1 Thiên Cang Cường Hóa Tinh Hoa.

Nhất Thiên Linh – Nhất Nguyện Vọng Lương Đạo Sĩ TLBB

Hoa Sơn Luận Kiếm

 • NPC liên quan: Tô Kiếm Lĩnh [292;234] tại Tô Châu.
 • Đến Hoa Sơn sẽ tới quảng trường trung tâm Hoa Sơn và tiến hành PK lẫn nhau.
 • Môn phái nào tiêu diệt được nhiều người chơi của các môn phái khác nhất chính là người chiến thắng trong Hoa Sơn Luận Kiếm.

Hoa Sơn Luận Kiếm - Tô Kiếm Lĩnh TLBB

Dã Trư Bạo Loạn

NPC liên quan: Linh Thú ở Thánh Thú Sơn, gồm Hoàng Điêu, Niên Thú, Long Quy…

Linh Thú ở Thánh Thú Sơn TLBB

Tàng Kinh Các

NPC liên quan: Thiếu Lâm Vân Du Võ Tăng ở các bản đồ: Tây Hồ, Nhĩ Hải và Nhạn Nam. Lập tổ đội vượt phụ bản.

Phụng Hoàng Lăng Mộ

NPC Mô Kim Hiệu Uý ở bản đồ Phụng Hoàng Cổ Thành, lập tổ đội vượt phụ bản.

Phụng Hoàng Lăng Mộ - Mô Kim Hiệu Uý TLBB

Tào Vận

NPC liên quan: Lục Sĩ Tranh [333;169] tại Tô Châu, Triệu Minh Thành [326,319] tại Lạc Dương, Vương Nhược Vũ [55;175] tại Đại Lý.

Tào Vận - Lục Sĩ Tranh TLBB

Đại Hội Tỷ Võ

NPC liên quan: Tùy Báo Minh [264;224] tại Tô Châu.

Đại Hội Tỷ Võ - Tùy Báo Minh TLBB

Kỹ năng sống

Chế dược

NPC liên quan: Trương Minh Cảnh [232;308] tại Lạc Dương.

Chế dược - Trương Minh Cảnh TLBB

Khi chế dược cần đứng gần các lò luyện đan sau đây:

 • Lò luyện của Phó Đương Quy [97;122] tại Đại Lý
 • Lò luyện của Trương Minh Cảnh [232;308] tại Lạc Dương
 • Lò luyện của Bàng Anh Thời [216;204] tại Tô Châu
 • Lò luyện của Lan Tư Lạc Đặc [30;186] tại Lâu Lan
 • Lò luyện của Tưởng Minh Hiên [189;146] tại Thúc Hà Cổ Trấn.

Đúc khuôn

NPC liên quan: Vương Đức Phúc [309;302] tại Lạc Dương.

Đúc khuôn - Vương Đức Phúc TLBB

 • Khi đúc vật phẩm, cần đứng gần các lò rèn sau đây:
 • Lò luyện của Vương Đức Phúc [309;302] tại Lạc Dương
 • Lò luyện của Tiết Chúc [351;251] tại Tô Châu
 • Lò luyện của Quá Tam Chuy [228;90] tại Đại Lý
 • Lò luyện của Đường Minh [93;128] tại Thúc Hà Cổ Trấn.


Xem tiếp: Giới thiệu hệ thống Bang Hội trong game TLBB