f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Giới Thiệu Các Loại Thú Cưỡi Khác Trong Game TLBB

Các loại thú cưỡi khác được sử dụng chung cho tất cả các môn phái và sẽ được cập nhật dần dần

Giới Thiệu Các Loại Thú Cưỡi Khác Trong Game TLBB

Bạch Tượng

Giới Thiệu Các Loại Thú Cưỡi Khác Trong Game TLBB

Lục Hành ĐIêu

Giới Thiệu Các Loại Thú Cưỡi Khác Trong Game TLBB

Bạch Lạc Đà

Giới Thiệu Các Loại Thú Cưỡi Khác Trong Game TLBB

Phi Long Ỷ - thú cưỡi trong phiên bản mới Thần Binh Hải Vực.

Giới Thiệu Các Loại Thú Cưỡi Khác Trong Game TLBB

Hoa Xa dành cho những cặp tình nhân

Giới Thiệu Các Loại Thú Cưỡi Khác Trong Game TLBB

Cửu Trân Thần Long - thú cưỡi dành cho tổ đội 6 người

Giới Thiệu Các Loại Thú Cưỡi Khác Trong Game TLBB

Kỵ thú Dung Nham Ma Tê thể hiện quyền năng và sức mạnh của chủ nhân.Xem tiếp: Giới thiệu Hệ Thống Kết Bái Kim Lang Trong Game TLBB