f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/


Giới Thiệu Kỹ Năng Dưỡng Sinh Thuật Trong Game TLBB

Dưỡng sinh thuật - Hỗ trợ cho nghề nấu ăn 

Giới Thiệu Kỹ Năng Dưỡng Sinh Thuật Trong Game TLBB

Cấp độ học tập: 30

Học dưỡng sinh thuật: 

Đối thoại với Tường Vi ở Lạc Dương (132,156), lựa chọn “Học kỹ năng dưỡng sinh thuật”, và nộp một số ngân lượng nhất định.

Nâng cấp dưỡng sinh thuật:

Đối thoại với Tường Vi ở Lạc Dương (132,156), lựa chọn “Nâng cấp kỹ năng dưỡng sinh thuật” để mở bảng học kỹ năng.

Dưỡng sinh thuật không có độ thuần thục, chỉ cần các hạ đạt đến cấp độ yêu cầu, nạp một số ngân lượng và kinh nghiệm nhất định là có thể nâng cấp.Xem tiếp: Giới Thiệu Kỹ Năng Dược Lý Thuật Trong Game TLBB