f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/


Hướng dẫn nhiệm vụ (quest) 1 2 3 trong game Mu Online

Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3

 

Hướng dẫn nhiệm vụ (quest) 1 2 3 trong game Mu Online

♦ Nhiệm vụ 1 (Nhiệm vụ 150)

Nhiệm vụ 150 Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu Level 150 trở lên + 3tr zen
Dành cho các chủng tộc Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ, Thiết Binh, Thương ThủRune Wizard
Nơi nhận nhiệm vụ Devias NPC Sevina (183, 31)
Phần Thưởng

1. Thưởng 20 points

2. Thăng cấp chủng tộc:

- Chiến Binh (Dark Knight) thành Kỵ Sĩ (Blade Knight)
- Phù Thủy (Dark Wizard) thành Pháp Sư (Soul Master)
- Tiên Nữ (Fairy Elf) thành Thánh Nữ (Muse Elf)
- Thuật Sĩ (Summoner) thành Thuật Sư (Bloody Summoner)
- Thiết Binh (Rage Fighter) thành Fist Master

- Thương Thủ (Grow Lancer) thành Mirage Lancer
- Rune Wizard thành Rune Spell Master (xuất hiện ở Season 14)

3. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ các nhân vật có thể mang cánh cấp 2

Hướng dẫn nhiệm vụ (quest) 1 2 3 trong game Mu Online
NPC Sevina tại Devias(183,31) 


Nhiệm vụ này được chia ra làm 2 giai đoạn 

  • Giai đoạn 1:

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm cuốn sách đế vương và giao lại cho NPC Sevina
Cuốn Sách Đế Vương

+ Nơi tìm: Lost Tower 1

  • Giai đoạn 2:

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm món đồ tùy thuộc vào mỗi chủng tộc và giao lại cho NPC Sevina.

Chiến binh: thanh gươm gãy
Phù thủy: linh hồn phù thủy
Tiên nữ: nước mắt tiên nữ
Thuật sĩ: con mắt Abyss

  Hướng dẫn nhiệm vụ (quest) 1 2 3 trong game Mu Online

+ Nơi tìm: Lost Tower 7


♦ Nhiệm vụ 2 (Nhiệm vụ 220 - Chiếc Nhẫn Vinh Quang)

Nhiệm vụ 220 Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu Level 220 trở lên + đã hoàn thành nhiêm vụ 150 + 5tr zen
Dành cho các chủng tộc Kỵ Sĩ, Pháp Sư, Thánh Nữ, Thuật Sư, Fist Master, Mirage Lancer, Rune Spell Master
Nơi nhận nhiệm vụ NPC Marlon (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)
Phần Thưởng

1. Thưởng thêm 1 point khi nhân vật lên cấp (vd: 5 point thành 6 point)

2. Có thể nhận được trạng thái Hero (Anh Hùng)

3. Được phép học thêm các kỹ năng:

- Kỵ Sĩ học thêm Kỹ năng Liên Hoàn (Combo DK) và Chém Băng.

- Thánh Nữ có khả năng học thêm Vô Định Tiễn (bắn không tốn cung tên) và Liên Hoàn Tiễn.

- Pháp Sư có khả năng học thêm Phép Tăng Ma Lực và Bùng Nổ Năng Lượng.

Hướng dẫn nhiệm vụ (quest) 1 2 3 trong game Mu Online
NPC Marlon xuất hiện ngẫu nhiên tại (Lorencia, Devias, Noria, Atlans) 

 

  •  Giai đoạn 1:

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm chiếc nhẫn vinh quang và giao lại cho NPC Marlon

Hướng dẫn nhiệm vụ (quest) 1 2 3 trong game Mu Online

+ Nơi tìm: Tarkan

 

  •  Giai đoạn 2: chỉ dành cho Kỵ Sĩ (Blade Knight)

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm viên ngọc cổ và giao lại cho NPC Marlon
Hướng dẫn nhiệm vụ (quest) 1 2 3 trong game Mu Online

+ Nơi tìm: Tarkan


♦ Nhiệm vụ 3 (Nhiệm vụ thăng cấp Master)

Nhiệm vụ Master Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu - Giai đoạn 1: Level 380 trở lên + 30tr zen + hoàn thành nhiệm vụ 
- Giai đoạn 2 và 3 : Level 400 + 40tr zen + hoàn thành nhiệm vụ 3 giai đoạn 1
Điều Kiện Đã hoàn tất nhiệm vụ 150 và 220
Dành cho các chủng tộc Tất cả chủng tộc
Nơi nhận nhiệm vụ NPC Debin tại Crywolf (288,48) hoặc Lorencia
Phần Thưởng

1. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhân vật có thể mang cánh cấp 3

2. Thăng cấp chủng tộc:

- Kỵ Sĩ (Blade Knight) hóa thân thành Thiên Tướng (Blade Master)
- Pháp Sư (Soul Master) hóa thân thành Thiên Sứ (Grand Master)
- Thánh Nữ (Muse Elf) hóa thân thành Thiên Nữ (High Elf)
- Thuật Sư (Bloody Summoner) hóa thân thành Phục Ma pháp sư (Dimension Master)
- Chúa Tể (Dark Lord) hóa thân thành Thiên Vương (Lord Emperor)
- Đấu Sĩ (Magic Gladiator) hóa thân thành Thiên Kiếm (Duel Master)
- Fist Master hóa thân thành Fist Blazer

- Mirage Lancer hóa thân thành Shining Lancer

- Rune Spell Master hóa thân thành Grand Rune Master
3. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhân vật có thể sử dụng Master Skill

Hướng dẫn nhiệm vụ (quest) 1 2 3 trong game Mu Online
NPC Debin tại Crywolf (288,48) 

 

  •  Giai đoạn 1:

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm sừng quỹ vương, trái tim dơi lửa, lông phượng hoàng và giao lại cho NPC Debin
Hướng dẫn nhiệm vụ (quest) 1 2 3 trong game Mu Online

+ Nơi tìm:
Sừng Quỹ Vương: tiêu diệt Quỹ Vương tại Aida
Trái Tim Dơi Lửa: tiêu diệt Dơi Lửa tại Tarkan
Lông Phượng Hoàng: tiêu diệt Phượng Hoàng Lửa tại Icarus

  •  Giai đoạn 2:

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Balram, Death Spirit, Soram 20 con mỗi loại. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin

Hướng dẫn nhiệm vụ (quest) 1 2 3 trong game Mu Online

Balram - Death Spirit - Soram

+ Nơi tìm: bản đồ Barrack (nếu không biến vào được thì đi bộ từ crywolf lên)

 

  •  Giai đoạn 3:

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Dark Elf. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin
Hướng dẫn nhiệm vụ (quest) 1 2 3 trong game Mu Online

Dark Elf

+ Nơi tìm: bản đồ Refuge (nếu không biến vào được thì đi sâu vào Barrack sẽ có cổng vào)

 

Xem thêm các bài hướng dẫn có liên quan:

Các loại Cánh (Wings) trong game Mu Online
Hệ thống Master Skill trong game Mu Online
Nhân vật Chiến Binh (Dark Knight) trong game Mu Online
Nhân vật Phù Thủy (Dark Wizard) trong game Mu Online
Nhân vật Tiên Nữ (Fairy Elf) trong game Mu Online
Nhân vật Đấu Sĩ (Magic Gladiator) trong game Mu Online
Nhân vật Chúa Tể (DarkLord) trong game Mu Online
Nhân vật Thuật Sĩ (Summoner) trong game Mu Online
Nhân vật Thiết Binh (Rage Fighter) trong game Mu Online
Nhân vật Thương Thủ (Grow Lancer) trong game Mu Online
Nhân vật Rune Wizard (Season 14) trong game Mu Online

 

Xem tiếp: Nhiệm vụ Tiên Nữ (Shadow Phantom Soldiers)Xem tiếp: Hướng dẫn nhiệm vụ (quest) 4 trong game Mu Online