f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online

Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) - Season 13

 

► Giới thiệu cánh 4 (wing 4) Mu Online

- Khi nhân vật đạt cấp độ 800 hoặc cao hơn và đã hoàn thành nhiệm vụ 4 để có thể trang bị cánh cấp 4.
- Giống như Cánh cấp 3, Cánh cấp 4 có thể được tạo ra thông qua sự kết hợp lông và cánh.

Các loại cánh cấp 4 (wing 4):

Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online
Wings of Flame God
Dragon Knight

Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online
Wings of Heaven
Soul Wizard
Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online
Wings of Celestial Body
Noble Elf
Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online
Cloak of Dominator
Empire Road
Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online
Wings of Annihilation
Magic Knight
Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online
Wings of Other World
Dimension Summoner
Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online
Cloak of Judgment
Fist Blazer
Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online
Cloak of Isolation
 Shinning Lancer

 

Từ phiên bản Season 14, sẽ xuất hiện thêm cánh cấp 4 của Rune Wizard: Wings of Destiny

Wings of Destiny - Wing 4 - Mu Online

Wings of Destiny (Season 14)

Majestic Rune Wizard (Season 14)

 

Sức mạnh và tiềm năng của cánh cấp 4 (wing 4):

1. Bảng thống kế chỉ số sát thương và giảm thiệt hại của cánh cấp 4 (wing 4):

Cấp độ cánh Tăng sát thương Giảm thiệt hại Giảm thiệt hại đối với Chúa Tể
0 55% 43% 37%
1 56% 45% 39%
2 57% 47% 41%
3 58% 49% 43%
4 59% 51% 45%
5 60% 53% 47%
6 61% 55% 49%
7 62% 57% 51%
8 63% 59% 53%
9 64% 61% 55%
10 65% 63% 57%
11 66% 65% 59%
12 67% 67% 61%
13 68% 69% 63%
14 69% 71% 65%
15 70% 73% 67%

- Thoạt nhìn ta có thể so sánh được Cánh cấp 4 và cánh cấp 3 không chênh lệch nhau nhiều về (%) tăng sát thương và (%) hấp thụ.
- Nhưng ở Cánh cấp 4 chúng ta có được tăng sát thương ( đơn vị ) và đồng thời tăng phòng ngự (đơn vị ) cũng được tăng rất nhiều khi cánh tăng dần về + 1 

2. Những tính năng đặc biệt ngẫu nhiên của cánh cấp 4 (wing 4):

Miêu tả thuộc tính Cấp độ thuộc tính
Lv1 Lv2 Lv3 Lv4
Tăng tỉ lệ hồi phục toàn bộ Mana 3% 5% 7% 10%
Tăng tỉ lệ hồi phục toàn bộ HP 3% 5% 7% 10%
Tăng tỉ lệ phản sát thương nhận được 3% 5% 7% 10%
Tăng tỉ lệ loại bỏ khả năng phòng thủ đối phương 3% 5% 7% 10%
Tăng tỉ lệ ra dame hoàn hảo (exl dame) 3% 5% 7% 10%
Tăng tỉ lệ nhân đôi sát thương (x2 dame) 3% 5% 7% 10%
Tăng tốc độ tấn công pháp thuật 5 7 9 12
Tăng chỉ số sức mạnh (str) 10 25 40 65
Tăng chỉ số thể lực (stamina) 10 25 40 65
Tăng chỉ số năng lượng (ene) 10 25 40 65
Tăng chỉ số nhanh nhẹn (agi) 10 25 40 65

- Nếu thành công, Cánh cấp 4 sẽ cộng ngẫu nhiên 1- 4 thuộc tính trong 11 thuộc tính trên.
- Đồng thời thuộc tính cũng sẽ được chọn ngẫu nhiên 1 trong 4 cấp độ khác nhau như bảng trên.

3. Những thuộc tính sức mạnh nguyên tố của cánh cấp 4 (wing 4):

Thuộc tính  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
Tăng tấn công nguyên tố 20 23 27 32 38 45 53 62 72
Tăng phòng thủ nguyên tố 25 35 45 55 65 75 85 96 107
Tăng tỉ lệ tấn công nguyên tố thành công 5 10 15 20 26 32 38 45 52
Tăng tỉ lệ phòng thủ nguyên tố thành công 5 10 15 20 26 32 38 45 52
Tăng tấn công nguyên tố (2) 30 34 39 45 52 60 69 79 90
Tăng phòng thủ nguyên tố (2) 4 6 8 10 13 16 19 23 27
Tăng tỉ lệ tấn công nguyên tố thành công (2) 10 15 25 35 46 57 68 80 92
Tăng tỉ lệ phòng thủ nguyên tố thành công (2) 10 15 25 35 46 57 68 80 92

 

Thuộc tính  +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
Tăng tấn công nguyên tố 83 95 108 122 137 153 170
Tăng phòng thủ nguyên tố 118 130 142 154 167 180 193
Tăng tỉ lệ tấn công nguyên tố thành công 59 67 75 84 93 104 125
Tăng tỉ lệ phòng thủ nguyên tố thành công 59 67 75 84 93 104 125
Tăng tấn công nguyên tố (2) 102 115 129 144 160 177 195
Tăng phòng thủ nguyên tố (2) 31 36 41 46 52 58 64
Tăng tỉ lệ tấn công nguyên tố thành công (2 104 117 130 144 158 174 200
Tăng tỉ lệ phòng thủ nguyên tố thành công (2) 104 117 130 144 158 174 200

- Một trong những tính năng đặc biệt duy nhất của cánh cấp 4. Nếu thành công, cánh cấp 4 sẽ nhận ngẫu nhiên 1-2 thuộc tính nguyên tố trong 8 thuộc tính trên.
- Với tính năng này, Cánh cấp 4 không chỉ mang lại một lượng sát thương và hấp thụ lớn mà còn đem đến cho người chơi những tính năng nguyên tố ưu việt.

Thuộc tính cánh cấp 4 (Wing 4) Mu Online

► Cách tạo cánh cấp 4 (wing 4) Mu Online

Nguyên liệu cần thiết để ép cánh cấp 4

- Garuda Flame x1: có thể tìm thông qua đánh quái.
- Garuda Feather x1: sử dụng cánh cấp 3 để ép ra Garuda Feather (xem cách ép Garuda Feather bên dưới).
- Golden Crest x50: có thể tìm thông qua đánh quái.
- Higher Magic Stone x1 (ít nhất 1 viên, có thể thêm nhiều viên để tăng tỉ lệ thành công).
- Ngọc hỗn nguyên x30
- Ngọc ước nguyện x30
- Ngọc tâm linh x30
- Ngọc sáng tạo x30
- Có thể thêm Talisman of Luck để tăng thêm tỉ lệ thành công.

Higher Magic Stone Golden Crest Creation Bless Soul Chaos
Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online
x1 ít nhất
x50 x30 x30 x30 x30

 

Garuda
Feather
Garuda
Flame
Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online Wing Level 4
Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online
x1 x1
Tỷ lệ thành công thay đổi tùy theo cấp độ của món đồ, vật phẩm Exc. Tỷ lệ thành công tối đa là 40%

CHÚ THÍCH:
- Cánh cấp 4 được ép một cách ngẫu nhiên.
- Chi phí trong Zen phụ thuộc vào tỷ lệ thành công.
- Mỗi viên High Magic Stone sẽ tăng thêm 5% cho tỷ lệ thành công.

Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online

Nguyên liệu cần thiết để ép Garuda Feather:

- Cánh cấp 3 +13 đến +15, có op.
- Higher Magic Stone x1 (ít nhất 1 viên, có thể thêm nhiều viên để tăng tỉ lệ thành công).
- Ngọc hỗn nguyên x30
- Ngọc ước nguyện x30
- Ngọc tâm linh x30
- Ngọc sáng tạo x30
- Có thể thêm Talisman of Luck để tăng thêm tỉ lệ thành công.

Higher Magic Stone Creation Bless Soul Chaos
Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online
x1 ít nhất
x30 x30 x30 x30

 

Wing lv3 Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online Garuda Feather
Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online
x1
Tỷ lệ thành công thay đổi tùy theo cấp độ của món đồ, vật phẩm Exc. Tỷ lệ thành công tối đa là 60%

CHÚ THÍCH:
- Chi phí trong Zen phụ thuộc vào tỷ lệ thành công.
- Mỗi viên High Magic Stone sẽ tăng thêm 5% cho tỷ lệ thành công.

Ép lông vũ Garuda Mu Online

Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online

- Sau khi thu thập đủ các nguyên liệu, mang đến Chao Goblin ở Noria để ép, nếu thành công sẽ nhận được cánh 4 tương ứng, thất bại có thể sẽ bị mất hết tất cả nguyên liệu ép hoặc cánh cấp 3 thành cánh trắng.
- Bùa hộ mệnh có thể thêm 10% vào tỷ lệ thành công.

► Ép thêm 1 dòng thuộc tính nguyên tố của cánh cấp 4 (wing 4) Mu Online

Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online

 

► Nâng cấp thuộc tính của cánh cấp 4 (wing 4) Mu Online

Khảm linh thạch vào Cánh 4

Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu OnlineXem tiếp: Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online