f
 


Hướng dẫn ép Quái Điểu (Dinorant) Mu Online

Hướng dẫn ép Quái Điểu (Dinorant)

Hướng dẫn ép Quái Điểu (Dinorant) Mu Online


- Nói chuyện với NPC Chaos GoblinNoria (180,100)
- Chọn dòng "Kết hợp thông thường".
- Nguyên liệu:

Horn of Uniria

 

Hướng dẫn ép Quái Điểu (Dinorant) Mu Online

 

Chaos Hướng dẫn ép Quái Điểu (Dinorant) Mu Online Zen Hướng dẫn ép Quái Điểu (Dinorant) Mu Online Dinorant
Hướng dẫn ép Quái Điểu (Dinorant) Mu Online Hướng dẫn ép Quái Điểu (Dinorant) Mu Online 500,000 Hướng dẫn ép Quái Điểu (Dinorant) Mu Online
 
x10
x1  
 Tỷ lệ thành công cao nhất là 70%

CHÚ THÍCH:
- Horn of Uniria (Kỳ Lân) phải có nguyên lượng máu nếu không Chaos sẽ không chấp nhận kết hợp
- Sừng của Uniria Dropea Apartir cấp 25
- Nếu thành công, Quái Điểu sẽ xuất hiện
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

  • Mounsters Op cơ bản:

- Tăng 15% Dmg & Wizard Dmg.
- Hấp thụ 10% lượng sát thương nhận được.
- Raid Skill (Chỉ được sử dụng bởi Dark Knight).

  • Op ngẫu nhiên:

- Max AG +50 tăng (Tăng AG thêm +50).
- Tăng tốc độ tấn công (Pháp thuật) +5 (Tăng tấn công +5).
- Nhận thêm 5% sát thương (Hấp thụ 5% sát thương nhận được).Xem tiếp: Hướng dẫn ép linh tinh các vật phẩm khác Mu Online