f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn Master Skill của Load Emperor (Chúa Tể)

Master Skill của Load Emperor (Chúa Tể)

Hướng dẫn Master Skill của Load Emperor (Chúa Tể)

 

Cấu hình mặc định

- Mỗi lớp kỹ năng có giá 1 điểm cho mỗi cấp độ và bạn có thể đầu tư tối đa 20 điểm.
- Tổng số hệ thống cây đã được giảm xuống còn 3 hệ thống.
- Tăng kỹ năng/ sức mạnh chính bằng cách cộng thêm điểm Master Skill.

Thay đổi và sửa đổi để cân bằng tốt hơn

- Đối với tất cả các lớp, Kỹ năng (Invincible Casting) trong Tree 1 đã tạm thời bị loại bỏ.
Chức năng: Xác suất khiên hấp thụ toàn bộ sát thương

- Đối với tất cả các lớp, Kỹ năng (tăng cường hấp thụ sát thương cánh thứ ba) trong Tree 1 Rank 8 đã tạm thời bị loại bỏ.
Chức năng: Tăng khả năng hấp thụ sát thương của đôi cánh.

- Đối với tất cả các Lớp đã tạm thời bị xóa Kỹ năng (Triple Damage) trong Tree 3 Rank 9.
Chức năng: Xác suất sát thương x3

Tree Rank Icon Name Description
Grand Master
Justice 1 Attack Success Rate Increase Tăng tỷ lệ tấn công thành công theo Skill Level
2 Burst Fire Strengthener Tăng sức sát thương Burst Fire tùy theo Skill Level
Wave Force Strengthener Tăng sức sát thương Force Wave tùy theo Skill Level
Dark Horse Strengthener (1) Tăng khả năng phòng thủ khi sử dụng Dark Horse.
3 Strengthener Increase Critical Damage (1) Tăng sát thương kỹ năng sát thương tùy theo Skill Level
Earthshake Strengthener Tăng sức sát thương Earthshake tùy theo Skill Level
Weapon Mastery Sức tấn công được tăng lên theo Skill Level
4 Burst Fire Mastery Tăng cơ hội khiến kẻ thù choáng váng
Strengthener Increase Critical Damage (2) Tăng thời gian tăng sát thương chí mạng
Dark Horse Mastery Tăng cơ hội khiến kẻ thù choáng váng khi sử dụng Dark Horse.
Increase Maximum Life Tăng lượng HP tối đa
5 Critical Damage Increase Strengthener (3) Tăng tỷ lệ sát thương chí mạng tùy theo Skill Level
Fire Scream Strengthener Tăng sức sát thương Fire Scream theo Skill Level
Increase Maximum Mana Tăng tối đa lượng Mana theo Skill Level
6 Electric Spark Strengthener Tăng sức sát thương Electric Spark theo Skill Level
Fire Scream Strengthener Tăng sức sát thương Fire Scream theo Skill Level
Increased Maximum AG Tăng tối đa AG.
7 Critical Damage Mastery Tăng tỷ lệ sát thương chí mạng và tỷ lệ sát thương EXC theo Skill Level
Chaotic Diseier Strengthener Tăng sức sát thương Chaotic Diseier theo Skill Level
8 Iron Defense Học "Iron Defense" Tăng đáng kể phòng thủ và sức sống trong một khoảng thời gian ngắn
9 Iron Defense Strengthener Tăng hiệu quả của Kỹ năng phòng thủ Iron theo Skill Level

 

Tree Rank Icon Name Description
Grand Master
Conquest 1 Attack Rate Tăng tỷ lệ tấn công PVP thành công theo Skill Level
2 Dark Spirit Strengthener Tăng sức sát thương Dark Spirit theo Skill Level
Scepter Strengthener Tăng sát thương tấn công khi sử dụng Quyền trượng theo Skill Level
Shield Strengthener Tăng sát thương tấn công khi sử dụng Khiên theo Skill Level
Scepter Strengthener: Pet Strengthener Tăng sức tấn công của thú cưng khi sử dụng Quyền trượng theo Skill Level
3 Dark Spirit Strengthener (2) Tăng tỷ lệ sát thương chí mạng khi sử dụng Dark Spirit theo Skill Level
Mastery Scepter Tăng kỹ năng tấn công (PVP) khi sử dụng Quyền trượng
Shield Mastery Tăng phòng thủ khi sử dụng Khiên
Increase Attack Command

Cộng thêm sát thương khi cộng điểm vào Command status

 

4 Mana Reduction Giảm luọnhw Mana khi sử dụng các kỹ năng
Monster Attack SD Increment Phục hồi một lượng SD nhất định khi giết quái vật
Increase Life Monster Attack Phục hồi một lượng HP nhất định khi giết quái vật
5 Dark Spirit Strengthener (3) Tăng tỷ lệ sát thương EXC khi sử dụng Dark Spirit
Durability Pet Strengthener Tăng độ bền cho thú cưng
Increase Minimum Attack Power Tăng sát thương tấn công tối thiểu theo Skill Level
Monster Attack Mana Increase Phục hồi lượng mana tối đa bằng cách giết quái vật theo Skill Level
6 Dark Spirit Strengthener (4) Tăng tốc độ tấn công của Dark Spirit theo Skill Level
Increased probability of critical damage Tăng tỷ lệ sát thương chí mạng theo Skill Level
Maximum Attack Power Increase Tăng sát thương tấn công tối đa theo Skill Level
7 Dark Spirit Strengthener (5) Tăng tỷ lệ sát thương kép theo Skill Level
Mana Recovered Completely Hồi phục toàn bộ Mana khi tấn công mục tiêu.
Full HP recovery Hồi phục toàn bộ HP khi tấn công mục tiêu theo Skill Level
Excellent chance of damage Increases Tăng tỷ lệ sát thương EXC theo Skill Level
8 Spirit Road Dark Spirit làm cho kẻ thù bỏ qua tấn công phòng thủ
Double Damage Chance Tăng tỷ lệ sát thương gấp đôi theo Skill Level
SD complete recovery Phục hồi toàn bộ SD khi tấn công mục tiêu
9 Chance Armor Ignoring damage Increase Tăng tỷ lệ sát thương bỏ qua đòn tấn công của kẻ thù

 

Xem tiếp: Hệ thống Master Skill của Dimension Master (Thuật Sĩ)Xem tiếp: Hướng dẫn Master Skill của Dimension Master (Thuật Sĩ)