f
 


Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online

Giới thiệu các loại Cung và Nỏ - Bow & Crossbow

 

Hình ảnh Loại Cung Lv. Quái vật Lv. Quái vật rớt Exl Tốc độ đánh Nhân vật
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online

Cung Nhỏ (Short Bow)

2 27 30 Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online Crossbow 4 29 40 Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online

Bow

8 33 30 Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online Golden Cross bow 12 37 40 Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online

Cung Hoa

 (Elven Bow)

16 41 30 Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online Arquebus 30 45 40 Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online

Cung Chiến (Battle Bow)

26 51 30 Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online Light Crossbow 32 57 40 Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online

Cung Hổ (Tiger Bow)

40 65 30 Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online Crossbow Serpent 48 73 40 Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online

Cung Bạc (Silver Bow)

56 81

41

Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online Bluewing Crossbow 68 93 40 Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online Aquagold Crossbow 72 97 30 Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online

Mai Hoa Cung (Chaos Nature Bow)

- - 35 Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online Saint Crossbow 84 109 35 Muse Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online celestial Bow 92 117 35 Muse Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online Crossbow of Archangel - - 35 Muse Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online Great Reign Crossbow 100 125 40 Muse Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online

Cung Thiên Thần (Albatross Bow)

110 135 45 Muse Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online Aileen Bow       Muse Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online Cung Thiên Vũ (Dark Stinger Bow) 134 - 45 Muse Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online Mỹ Nhân Cung (Arrow Viper Bow) 135 - 45 Muse Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online Cung Thái Bình (Sylph Wind Bow) 147 - 45 Muse Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online Angelic Bow - - 45 High Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online Devil Crossbow - - 40 High Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online Bloodangel Bow - - 45 High Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online Divine Blessed Crossbow of Archangel - - 45 High Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online Darkangel Bow - - 45 Fairy Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online Quiver War 52 77 50 High Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online  Devil Wood Quiver - - 55 High Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online Darkangel Quiver - - 55 High Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online Holyangel Quiver - - 55 High Elf
Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online Holyangel Bow - - 45 High Elf

 Xem tiếp: Hướng dẫn các loại Gậy Summoner (Stick) trong game Mu Online