f
 


Hướng dẫn đánh boss Selupan (Raklion Event) Mu Online

Boss Selupan (Raklion Event)


♦ Giới thiệu sự kiện Raklion

- Sự kiện săn nhện (hay còn gọi la Raklion Hatchery Event) là một sự kiện thử thách đầy thú vị có từ phiên bản Season 6.

- Thời gian diễn ra sự kiện: khi có thông báo sự kiện bắt đầu trong game. Khi sự kiện được thông báo trong game thì bạn cần phải đi đến cổng trước khi bị đóng.

- Tọa độ: Map Raklion (175,25).

- Số người tham gia tối đa: 10 người.

- Phần thưởng: đồ Exl cao cấp (có thể rớt nhiều món).

Hướng dẫn đánh boss Selupan (Raklion Event) Mu Online
1 - Cổng vào Raklion (Devias tọa độ 53,83)
2 - Khu vực an toàn
3 - Cổng vào Event Raklion Hatchery
4 - Cổng vào Selupan
5 - Selupan Boss


♦♦ Tham gia sự kiện Raklion

  • Sự kiện bao gồm 3 giai đoạn:

Hướng dẫn đánh boss Selupan (Raklion Event) Mu Online

Giai đoạn 1: tiêu diệt tất cả nhện con

Hướng dẫn đánh boss Selupan (Raklion Event) Mu Online
Giai đoạn 2: Tiêu diệt tất cả trứng nhện để dụ Boss Selupan xuất hiện

Hướng dẫn đánh boss Selupan (Raklion Event) Mu Online
Giai đoạn 3: Tiêu diệt Boss SelupanXem tiếp: Hướng dẫn đánh Boss Medusa game Mu Online