f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn vũ khí Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS13)

VŨ KHÍ HOLYANGEL - VŨ KHÍ RUUD 3 - SEASON 12 - MU ONLINE

 

 

Vũ khí Holyangel dành cho các Class nhân vật trong Mu online

Vũ khí Holyangel Mastery 
Class Tên Phân loại Skills
Dark Knight Holyangel Sword Kiếm cầm một tay Turning Blow
Dark Wizard / Magic Gladiator Holyangel Staff Gậy cầm một tay -
Elf Holyangel Bow / Holyangel Quiver Cung Bow: Triple Shot
Summoner Holyangel Stick Gậy -
Magic Gladiator Holyangel Magic Sword Kiếm cầm một tay Power Slash
Dark Lord Holyangel Scepter Quyền trượng Force Wave
Rage Fighter Holyangel Claws Móng Vuốt Phoenix Shot
Mirage Lancer Holyangel Lance Cây thương Impale

 

Cách chế tạo vũ khí Holyangle trong Mu Online

1. Chuẩn bị nguyên liệu cần thiết

- [Holyangel Anvil] được bán tại NPC Jame ở Elbeland với giá 100.000 Ruud

- Yêu cầu vũ khí Dark Angel +11/ op16. Sau khi nâng cấp lên thành vũ khí Holyangel, vũ khí vẫn được giữ nguyên nhưng Luck và Excellent sẽ thay đổi.  Op "Tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%" sẽ vẫn cố định nếu thay đổi op Exl. 

 

2. Cách thức chế tạo vũ khí Holyangel

Vũ khí Ruud 2 Nguyên liệu Ngọc Tỷ lệ thành công Kết quả

Vũ khí Dark Angel (Ruud 2)

+11 / op 16

Holyangel's Anvil

Holyangel Anvil Mu Online

 20 Jewel of Bless 
20 Jewel of Soul 
1 Jewel of Chaos 

1 Jewel of Creation

100% Vũ khí Holyangel/ Ruud 3 +0 / op 0
[Luck / Excellent Op sẽ thay đổi]

 

Thông tin vũ khí Holyangle trong Mu Online

 BLADE MASTER

Holyangel Sword
Holyangel Sword Mu Online Equip Level 800
Min / Max DMG 420 ~ 431
Tốc Độ Tấn Công 40
Sức Mạnh 954
Nhanh Nhẹn 309
Skill Vũ Khí Turning Blow
Excellent Opt Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%
Gia tăng tốc độ tấn công (phép thuật) +7
Phục hồi HP khi giết quái vật + HP/8
Phục hồi Mana khi giết quái vật + Mana/8
Gia tăng 1.8 sức tấn công DMG / Magic +cấp độ/20
Sức đánh thêm +51

GRAND MASTER / DUAL MASTER (MAGE TYPE)

Holyangel Staff
Holyangel Staff Mu Online Equip Level 800
Min / Max DMG 158 ~ 171
WIZ DMG 114%
Tốc Độ Tấn Công 30
Sức Mạnh 290
Nhanh Nhẹn 99
Excellent Opt Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%
Gia tăng tốc độ tấn công (phép thuật) +7
Phục hồi HP khi giết quái vật + HP/8
Phục hồi Mana khi giết quái vật + Mana/8
Gia tăng 1.8 sức tấn công DMG / Magic +cấp độ/20
Sức đánh thêm +51

 HIGH ELF

Holyangel Bow
Holyangel Bow Mu Online Equip Level 800
Min / Max DMG 432 ~ 449
Tốc Độ Tấn Công 45
Sức Mạnh 198
Nhanh Nhẹn 1145
Skill Vũ Khí Triple Shot
Excellent Opt Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%
Gia tăng tốc độ tấn công (phép thuật) +7
Phục hồi HP khi giết quái vật + HP/8
Phục hồi Mana khi giết quái vật + Mana/8
Gia tăng 1.8 sức tấn công DMG / Magic +cấp độ/20
Sức đánh thêm +51

 

Holyangel Quiver
Holyangel Quiver Mu Online Equip Level 800
Min / Max DMG 397 ~ 421
Tốc Độ Tấn Công 55
Sức Mạnh 192
Nhanh Nhẹn 1133
Skill Vũ Khí -

 DIMENSION MASTER

Holyangel Stick
Holyangel Stick Mu Online Equip Level 800
Min / Max DMG 149 ~ 157
WIZ DMG 114%
Tốc Độ Tấn Công 30
Sức Mạnh 259
Nhanh Nhẹn 106
Excellent Opt Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%
Gia tăng tốc độ tấn công (phép thuật) +7
Phục hồi HP khi giết quái vật + HP/8
Phục hồi Mana khi giết quái vật + Mana/8
Gia tăng 1.8 sức tấn công DMG / Magic +cấp độ/20
Sức đánh thêm +51

DUAL MASTER

Holyangel Magic Sword
Holyangel Magic Sword Mu Online Equip Level 800
Min / Max DMG 419 ~ 430
WIZ DMG 73%
Tốc Độ Tấn Công 45
Sức Mạnh 702
Nhanh Nhẹn 432
Required Energy 151
Skill Vũ Khí Power Slash
Excellent Opt Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%
Gia tăng tốc độ tấn công (phép thuật) +7
Phục hồi HP khi giết quái vật + HP/8
Phục hồi Mana khi giết quái vật + Mana/8
Gia tăng 1.8 sức tấn công DMG / Magic +cấp độ/20
Sức đánh thêm +51

LORD EMPEROR

Holyangel Scepter
Holyangel Scepter Mu Online Equip Level 800
Min / Max DMG 367 ~ 379
Pet DMG 78%
Tốc Độ Tấn Công 40
Sức Mạnh 665
Nhanh Nhẹn 155
Excellent Opt Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%
Gia tăng tốc độ tấn công (phép thuật) +7
Phục hồi HP khi giết quái vật + HP/8
Phục hồi Mana khi giết quái vật + Mana/8
Gia tăng 1.8 sức tấn công DMG / Magic +cấp độ/20
Sức đánh thêm +51"

RAGE FIGHTER

Holyangel Claws
Holyangel Claws Mu Online Equip Level 800
Min / Max DMG 320 ~ 330
Tốc Độ Tấn Công 35
Sức Mạnh 561
Nhanh Nhẹn 192
Skill Vũ Khí Phoenix Shot
Excellent Opt Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%
Gia tăng tốc độ tấn công (phép thuật) +7
Phục hồi HP khi giết quái vật + HP/8
Phục hồi Mana khi giết quái vật + Mana/8
Gia tăng 1.8 sức tấn công DMG / Magic +cấp độ/20
Sức đánh thêm +51"

GROW LANCER

Holyangel Lance
Holyangel Lance Mu Online Equip Level 800
Min / Max DMG 235 ~ 245
Tốc Độ Tấn Công 40
Sức Mạnh 419
Nhanh Nhẹn 302
Skill Vũ Khí Impale
Excellent Opt Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%
Gia tăng tốc độ tấn công (phép thuật) +7
Phục hồi HP khi giết quái vật + HP/8
Phục hồi Mana khi giết quái vật + Mana/8
Gia tăng 1.8 sức tấn công DMG / Magic +cấp độ/20
Sức đánh thêm +51

 Xem tiếp: Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13)