f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12)

3RD MASTERY - HOLYANGEL ITEMS - SET RUUD 3 TRONG MU ONLINE

(Xuất hiện từ Season 12)

► Holyangel items cho các Class nhân vật

Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12)

<Bộ giáp Holyangel cho nhân vật nam>

Holyangel Armor  Mu Online

<Bộ giáp Holyangel cho nhân vật nữ>

Holyangel Armor 2 Mu Online

 

►Cách nâng cấp bộ giáp Holyangel trong Mu Online

1. Chuẩn bị nguyên liệu cần thiết

- Bạn có thể mua [Holyangel Soul] bằng Ruud tại NPC Jame (32, 239) ở Elbeland

- Yêu cầu Bộ giáp Darkangel +11 op +16

- Jewel of Bless Bundle +2 (30ngọc), Jewel of Soul Bundle +2 (30 ngọc), Jewel of Chaos, and Jewel of Creation 

2. Công thức chế tạo tại Chaos Goblin

Set Ruud 2 Nguyên liệu ép Ngọc Tỷ lệ thành công Kết quả
Đồ Darkangel +11/ op16

Holyangel Soul

Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12)

20 Jewel of Bless 
20 Jewel of Soul 
1 Jewel of Chaos
1 Jewel of Creation
100%
Set Holyangel Áo +0 Op 0
[Luck / Set Opt vẫn giữ nguyên]

→ Khi nâng cấp Dark Knight Helm  +11 / op 16 (Tất cả chỉ số +15), vật phẩm lucky, kết quả sẽ là Holyangel Knight Helm +0 / op 0  (Tất cả chỉ số +15), vật phẩm lucky.

 

Thông tin bộ giáp Holyangel trong Mu Online

DARK KNIGHT

MASTERY SET - HOLYANGEL KNIGHT SET - SET RUUD 3 KNIGHT

Holyangel Knight Set
Yêu cầu : Lv 800 trở đi
  Nón Áo Quần Giày
Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12) Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12) Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12) Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12)
Sức Mạnh 781 933 844 739
Nhanh Nhẹn 240 287 256 224
Phòng Thủ 194 217 207 189
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Skill DMG +35
Strength Stat Option +90
Double DMG Chance +18%
DMG +100
All Stats +20
Sức phòng thủ cơ bản +40
Critical DMG +40
Excellent DMG +70
Critical DMG Chance +20%
Excellent DMG Chance +20%
Ignore Enemy's DEF 9%

DARK WIZARD

MASTERY SET - HOLYANGEL WIZARD SET - SET RUUD 3 WIZARD

Holyangel Wizard Set
Yêu cầu: Lv 800 trở đi
  Nón Áo Quần Găng Tay
Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12) Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12) Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12) Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12)
Sức Mạnh 240 261 251 193
Nhanh Nhẹn 93 98 93 77
Phòng Thủ 174 182 177 168
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Skill DMG +50
Energy Stat Option +90
Double DMG Chance +18%
WIZ DMG +100
All Stats +20
Basic DEF +60
Critical DMG +40
Excellent DMG +70
Critical DMG Chance +20%
Excellent DMG Chance +20%
Ignore Enemy's DEF 9%

 ELF

MASTERY SET - HOLYANGEL ELF SET - SET RUUD 3 ELF

Holyangel Elf Set
Yêu cầu: Lv 800 trở đi
  Nón Áo Quần Găng Tay
Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12) Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12) Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12) Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12)
Sức Mạnh 198 224 209 182
Nhanh Nhẹn 413 476 440 377
Phòng Thủ 185 196 187 176
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Skill DMG +35
Agility Stat Option +90
Double DMG Chance +18%
DMG +100
All Stats +20
Basic DEF +40
Critical DMG +40
Excellent DMG +70
Critical DMG Chance +20%
Excellent DMG Chance +20%
Ignore Enemy's DEF 9%

SUMMONER

MASTERY SET - HOLYANGEL SUMMONER SET - SET RUUD 3 SUMMONER

Holyangel Summoner Set
Yêu cầu: Lv 800 trở đi
  Nón Áo Quần Găng Tay
Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12) Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12) Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12) Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12)
Sức Mạnh 198 219 209 151
Nhanh Nhẹn 77 88 83 46
Phòng Thủ 170 184 175 163
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Skill DMG +50
Energy Stat Option +90
Double DMG Chance +18%
WIZ DMG +100
All Stats +20
Basic DEF +60
Critical DMG +40
Excellent DMG +70
Critical DMG Chance +20%
Excellent DMG Chance +20%
Ignore Enemy's DEF 9%

 MAGIC KNIGHT

MASTERY SET - DETERMINATION'S HOLYANGEL MAGIC SET - SET RUUD 3 MAGIC

Determination’s Holyangel Magic Set
Yêu cầu: Lv 800 trở đi
  Áo Quần Găng Tay Giày
Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12) Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12) Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12) Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12)
Sức Mạnh 770 734 623 671
Nhanh Nhẹn 324 314 266 282
Phòng Thủ 215 191 184 189
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Skill DMG +35
Strength Stat Option +90
Double DMG Chance +18%
DMG +100
All Stats +20
Basic DEF +40
Critical DMG +40
Excellent DMG +70
Critical DMG Chance +20%
Excellent DMG Chance +20%
Ignore Enemy's DEF 9%

DARK LORD

MASTERY SET - HOLYANGEL LORD SET - SET RUUD 3 LORD

Holyangel Lord Set
Yêu cầu: Lv 800 trở đi
  Nón Áo Quần Găng Tay
Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12) Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12) Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12) Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12)
Sức Mạnh 329 361 340 282
Nhanh Nhẹn 98 109 104 88
Phòng Thủ 172 191 177 167
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Skill DMG +35
Strength Stat Option +90
Double DMG Chance +18%
DMG +100
All Stats +20
Basic DEF +40
Critical DMG +40
Excellent DMG +70
Critical DMG Chance +20%
Excellent DMG Chance +20%
Ignore Enemy's DEF 9%

RAGE FIGHTER

MASTERY SET - HOLYANGEL FIGHTER SET - SET RUUD 3 FIGHTER

Holyangel Fighter Set
Yêu cầu: Lv 800 trở đi
  Nón Áo Quần Giày
Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12) Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12) Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12) Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12)
Sức Mạnh 392 455 419 366
Nhanh Nhẹn - - - -
Phòng Thủ 170 197 185 174
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Skill DMG +35
Strength Stat Option +90
Double DMG Chance +18%
DMG +100
All Stats +20
Basic DEF +35
Critical DMG +40
Excellent DMG +70
Critical DMG Chance +20%
Excellent DMG Chance +20%
Ignore Enemy's DEF 9%

 GROW LANCER

MASTERY SET - HOLYANGEL LANCER SET - SET RUUD 3 LANCER

Holyangel Lancer Set
Yêu cầu: Lv 800 trở đi
  Nón Áo Quần Găng Tay
Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12) Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12) Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12) Hướng dẫn trang bị Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS12)
Sức Mạnh 340 361 350 298
Nhanh Nhẹn 340 361 350 298
Phòng Thủ 164 175 173 166
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Skill DMG +35
Strength Stat Option +90
Double DMG Chance +18%
DMG +100
All Stats +20
Basic DEF +35
Critical DMG +40
Excellent DMG +70
Critical DMG Chance +20%
Excellent DMG Chance +20%
Ignore Enemy's DEF 9%

Đồ Holyangel Excellent có thể tìm thấy ở Nixies Lake khi đánh quái rớt.

 Xem tiếp: Hướng dẫn vũ khí Holyangel (Ruud 3) Mu Online (SS13)