f
 


Hướng dẫn ép gia cường dòng tính năng tím 380 Mu Online

Hướng dẫn ép dòng tím 380


♦ Giới thiệu tính năng dòng tím đồ 380

- Ngoài các tính năng gia cường Harmony, còn có những loại tính năng đặc biệt chỉ có thể gia cường cho các item yêu cầu cấp độ 380.
- Những vật phẩm cấp độ 380:

Nhân vật Set đồ 380 Vũ Khí 380
Blade Knight Set Dragon Knight (Bộ Quyền Năng) Bone Blade (Đao Quyền Năng)
Muse Elf Set Sylphid Ray (Bộ Thái Bình) Sylphid Bow (Cung Thái Bình)

Soul Master

Set Venom Mist (Bộ Thần Ma)

Grand Viper Staff (Gậy Thần Ma)

Magic Gladiator

Set Volcano (Bộ Hồng Long)

Explosion Blade (Đao Hồng Long)

Dark Lord

Set Sunlight (Bộ Thái Dương)

Soleil Scepter (Quyền Trượng Thái Dương)

Bloody Summoner

Set Storm Blitz (Bộ Huyết Vũ)

Storm Blitz Stick (Gậy Huyết Vũ)

Rage Fighter Phoenix Soul Set (Bộ Bạch Long) Phoenix Soul Star (Móng Vuốt Bạch Long)

 

♦ Phương pháp thực hiện ép dòng tím 380

Nguyên liệu cần thiết:

Item 380

 

Hướng dẫn ép gia cường dòng tính năng tím 380 Mu Online

 

Đá Hộ Mệnh Hướng dẫn ép gia cường dòng tính năng tím 380 Mu Online  Đá Tạo Hóa Hướng dẫn ép gia cường dòng tính năng tím 380 Mu Online Vật phẩm ép dòng tím 380
Hướng dẫn ép gia cường dòng tính năng tím 380 Mu Online Hướng dẫn ép gia cường dòng tính năng tím 380 Mu Online Hướng dẫn ép gia cường dòng tính năng tím 380 Mu Online Hướng dẫn ép gia cường dòng tính năng tím 380 Mu Online
 
x1
Min Lv +4 +4
x1 x1
Tỷ lệ thành công cao nhất là 70%

 
Tỷ lệ thành công còn tùy thuộc vào cấp độ của Item 380 như sau:

Cấp độ Item Tỷ lệ thành công
~ +4 +6 50%
~ +9 +7 60%
~ +10 +13 70%

Các bước thực hiện:

- Nói chuyện với NPC Chaos GoblinNoria (180:100)
- Chọn dòng Sự kết hợp tính năng của Item.
- Nguyên liệu cần thiết như trên.
- Sau khi đặt các nguyên liệu cần thiết, chọn Đồng ý.
- Nếu thành công, item của bạn sẽ có thêm 2 dòng tính năng mới (màu tím)
- Nếu thất bại, đá tạo hóa và đá hộ mệnh sẽ bị mất, Item 380 vẫn giữ nguyên.

Hướng dẫn ép gia cường dòng tính năng tím 380 Mu Online
Quá trình gia cường item 380

 

♦ Các dòng tính năng 380

- Vũ khí chỉ có dòng tính năng duy nhất, nhưng với các items mang tính phòng thủ sẽ xuất hiện các dòng tính năng khác nhau.

Giáp:
Tự động phục hồi SD
Tăng tỷ lệ phòng thủ thành công +10
Quần:
Kỹ năng phòng thủ +200
Tăng tỷ lệ phòng thủ thành công +10
Găng tay:
Tăng tối đa HP +200 
Tăng tỷ lệ phòng thủ thành công +10
Giày:
Tối đa tăng +700 SD 
Tăng tỷ lệ phòng thủ thành công +10
Mũ:
Tăng tốc độ phục hồi SD +20
Tăng tỷ lệ phòng thủ thành công +10
Vũ khí:
Tăng Sát thương +200
Tăng tỷ lệ tấn công thành công +10


 Xem tiếp: Hướng dẫn ép Cánh 1 (Wing 1) Mu Online