f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn các loại Cánh (Wing) trong game Mu Online

Giới thiệu những loại Cánh - Wings

Cánh đặc biệt - Mu Online:

Lưu ý: cánh này hiện chưa có công thức ép, chỉ có thể nhận được thông qua event hoặc mua trong shop.

Cánh đặc biệt - Mu Online
Hình ảnh Mô tả

Wings Devil & Angel Mu Online

Wings Devil & Angel

Sử dụng cho: Chiến Binh | Phù Thủy | Tiên Nữ | Đấu Sĩ | Chúa Tể | Thuật Sĩ | Thiết Binh | Thương Thủ | Rune Wizard

(Cấp độ yêu cầu: 350)

(Cánh đặc biệt)

Được sử dụng bởi tất cả các nhân vật

- Phòng thủ: 100
-Tăng sát thương: 75%.
- Hấp thụ thiệt hại: 75%

 

Ops

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 4% Khả năng vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- 4% cơ hội phục hồi 100% HP.
- 4% sát thương kép ..
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Wing of Conqueror Mu Online

Wing of Conqueror

Sử dụng cho: Chiến Binh | Phù Thủy | Tiên Nữ | Đấu Sĩ | Chúa Tể | Thuật Sĩ | Thiết Binh | Thương Thủ | Rune Wizard

(Cấp độ yêu cầu: 400)

(Cánh đặc biệt)

Được sử dụng bởi tất cả các nhân vật

- Sức tấn công: 100
- Phòng thủ: 60
- Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

 

Ops:

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 5% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- 5% cơ hội phục hồi 100% HP.
- 5% cơ hội phản đòn tấn công toàn diện của kẻ thù.
- Tăng sát thương của Wizardry / Curse + 4, + 8, + 12, + 16.
- Tăng sát thương  + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

 

Cánh cấp 4 / Áo choàng cấp 4 - Mu Online:

Lưu ý: cánh này chỉ có thể ép được ở phiên bản Season 13 trở lên. Những phiên bản thấp hơn có thể mod vào trực tiếp trong game chứ không có công thức ép cánh 4.

Xem thêm: hướng dẫn ép cánh cấp 4 / áo choàng cấp 4

Cánh cấp 4 / Áo choàng cấp 4 - Mu Online
Hình ảnh Mô tả

Wings of Flame God - Wing 4 - Mu Online

Wings of Flame God

Sử dụng cho: Chiến Binh

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi Dragon Knight

- Sức tấn công: 100
- Phòng thủ: 140
- Tăng sát thương: 55%
- Thiệt hại: 43%

 

Ops:

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 3% cơ hội phục hồi 100% HP.
- 3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
- 3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- 3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
- 3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
- 5% Tăng tốc độ tấn công
- Tăng Sức mạnh

 

Số liệu thống kê

- Tăng Tăng chỉ số nhanh nhẹn
- Tăng chỉ số sức sống 
- Tăng chỉ số năng lượng
- Tăng sát thương  + 4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Cộng thêm phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt)

Wings of Heaven - Wing 4 - Mu Online

Wings of Heaven

Sử dụng cho: Phù Thủy

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi Soul Wizard

- Sức tấn công: 100
- Phòng thủ: 140
- Tăng sát thương: 55%
- Thiệt hại: 43%

 

Ops:

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh

 

Số liệu thống kê

- Tăng Tăng chỉ số nhanh nhẹn
- Tăng chỉ số sức sống 
- Tăng Tăng chỉ số năng lượng
- Tăng sát thương +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Cộng thêm phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Wing of Celestial Body - Wing 4 - Mu Online

Wing of Celestial Body

Sử dụng cho: Tiên Nữ

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi tộc Elf

- Sức tấn công: 100
- Phòng thủ: 140
- Tăng sát thương: 55%
- Thiệt hại: 43%

 

Ops:

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh

 

Số liệu thống kê

- Tăng chỉ số nhanh nhẹn
- Tăng chỉ số sức sống
- Tăng chỉ số năng lượng 
- Tăng sát thương +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Cộng thêm phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Wings of Annihilation - Wing 4 - Mu Online

Wings of Annihilation

Sử dụng cho: Đấu Sĩ

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi Magic Knight

- Sức tấn công: 100
- Phòng thủ: 140
- Tăng sát thương: 55%
- Thiệt hại: 43%

 

Ops:

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh

 

Số liệu thống kê

- Tăng chỉ số nhanh nhẹn
- Tăng chỉ số sức sống
- Tăng chỉ số năng lượng 
- Tăng sát thương +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
-Cộng thêm phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cloak of Dominator - Wing 4 - Mu Online

Cloak of Dominator

Sử dụng cho: Chúa Tể

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi Empire Lord

- Sức tấn công: 100
- Phòng thủ: 140
- Tăng sát thương: 55%
- Thiệt hại: 37%

 

Ops:

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh

 

Số liệu thống kê

- Tăng chỉ số nhanh nhẹn
- Tăng chỉ số sức sống
- Tăng chỉ số năng lượng 
- Tăng sát thương tăng +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Cộng thêm phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Wings of Other World - Wing 4 - Mu Online

Wings of Other World

Sử dụng cho: Thuật Sĩ

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi Dimension Summoner

- Sức tấn công: 100
- Phòng thủ: 140
- Tăng sát thương: 55%
- Thiệt hại: 43%

 

Ops:

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh

 

Số liệu thống kê

- Tăng chỉ số nhanh nhẹn

- Tăng chỉ số sức sống
- Tăng chỉ số năng lượng 
-Tăng sát thương +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Cộng thêm phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cloak of Judgment - Wing 4 - Mu Online

Cloak of Judgment

Sử dụng cho: Thiết Binh

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi Fist Blazer

- Sức tấn công: 100
- Phòng thủ: 140
- Tăng sát thương: 55%
- Thiệt hại: 43%

 

Ops:

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh

 

Số liệu thống kê

- Tăng chỉ số nhanh nhẹn

- Tăng chỉ số sức sống 
- Tăng chỉ số năng lượng 
- Tăng sát thương +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Cộng thêm phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cloak of Isolation - Wing 4 - Mu Online

Cloak of Isolation

Sử dụng cho: Thương Thủ

(Cấp độ yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi Shining Lancer

- Sức tấn công: 100
- Phòng thủ: 140
- Tăng sát thương: 55%
- Thiệt hại: 43%

 

Ops:

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh

Wings of Destiny - Wing 4 - Mu Online

Wings of Destiny

Sử dụng cho: Rune Wizard

(Cấp độ yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Season 14

Được sử dụng bởi Majestic Rune Wizard (Season 14)

- Sức tấn công: 100
- Phòng thủ: 140
- Tăng sát thương: 55%
- Thiệt hại: 43%

 

Ops:

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh

 

Cánh cấp 3 / Áo choàng cấp 3 - Mu Online:

Xem thêm: hướng dẫn ép cánh cấp 3 / áo choàng cấp 3

Cánh cấp 3 / Áo choàng cấp 3 - Mu Online
Hình ảnh Mô tả

Cánh Cuồng Phong - Wing of Storm - Wing 3 - Mu Online

Cánh Cuồng Phong
Wing of Storm

Sử dụng cho: Chiến Binh

(Cấp độ yêu cầu: 400)

(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Blade Master.

- Phòng thủ: 60 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Tăng phòng thủ + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
- Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

 

Ops:

- 25% may mắn trong Soul Rate + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 5% Cơ hội để phục hồi 100% HP.
- 5% Cơ hội để phục hồi 100% Mana.
- 5% Cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
- 5% Cơ hội bỏ qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng Thiệt hại thêm +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Tăng phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Thiên Sứ - Wing of Eternal - Wing 3 - Mu Online

Cánh Thiên Sứ
Wing of Eternal

Sử dụng cho: Phù Thủy

(Cấp độ yêu cầu: 400)

(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Grand Master.

- Phòng thủ: 45 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Phòng thủ tăng + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
- Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

 

Ops:

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 5% cơ hội để phục hồi 100% HP.
- 5% cơ hội để phục hồi 100% Mana.
- 5% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
- 5% Cơ hội bỏ qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng Sát thương ma thuật thêm +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
- Tăng phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 1% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Ngũ Sắc - Wing of Illusion - Wing 3 - Mu Online

Cánh Ngũ Sắc
Wing of Illusion

Sử dụng cho: Tiên Nữ

(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh 3)

Được sử dụng bởi High Elf.

- Phòng thủ: 45 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Phòng thủ tăng + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
- Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

 

Ops:

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 5% cơ hội để phục hồi 100% HP.
- 5% cơ hội để phục hồi 100% Mana.
- 5% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
- 5% Cơ hội bỏ qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Thiệt hại tăng +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Tăng phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 1% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Lôi Vũ - Wing of Ruin - Wing 3 - Mu Online

Cánh Lôi Vũ
Wing of Ruin

Sử dụng cho: Đấu Sĩ

(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Duel Master.

- Phòng thủ: 55 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Tăng phòng thủ + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
- Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

 

Op:

- 25% may mắn trong tỷ lệ + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 5% cơ hội để phục hồi 100% HP.
- 5% cơ hội để phục hồi 100% Mana.
- 5% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
- 5% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Thiệt hại tăng +4, +8, +12, +16
- Sát thương tăng  +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt.

Áo Choàng Đế Vương - Cape of Emperor - Wing 3 - Mu Online

Áo Choàng Đế Vương
Cape of Emperor

Sử dụng cho: Chúa Tể

(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Lord Emperor.

- Phòng thủ: 45 + (Cấp Cape * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Phòng thủ tăng + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
- Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 24% + (Cấp cánh * 2).

 

Ops:

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 5% cơ hội để phục hồi 100% HP.
- 5% cơ hội để phục hồi 100% Mana.
- 5% cơ hội phản toàn bộ đòn tấn công của Kẻ thù.
- 5% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng Thiệt hại  +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Tăng phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3%  sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt)

Cánh Phượng Hoàng - Wing of Dimension - Wing 3 - Mu Online

Cánh Phượng Hoàng
Wing of Dimension

Sử dụng cho: Thuật Sĩ

(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Dimension Master.

- Phòng thủ: 45 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Phòng thủ tăng + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
- Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

 

Ops:

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 5% cơ hội để phục hồi 100% HP.
- 5% cơ hội để phục hồi 100% Mana.
- 5% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
- 5% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng Sát thương ma thuật thêm +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
-Tăng phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 1% sau khi tấn công thành công (Bao gồm trượt).

Áo Choàng Đại Tướng - Cape of Overrule - Wing 3 - Mu Online

Áo Choàng Đại Tướng
Cape of Overrule

Sử dụng cho: Thiết Binh

(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Master Fist.

- Phòng thủ: 45 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Phòng thủ tăng + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
- Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 24% + (Cấp cánh * 2).

 

Ops:

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 5% cơ hội để phục hồi 100% HP.
- 5% cơ hội để phục hồi 100% Mana.
- 5% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
- 5% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng Thiệt hại thêm +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Tăng phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cloak of Transcendence - Wing 3 - Mu Online

Cloak of Transcendence

Sử dụng cho: Thương Thủ

(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Miracle Lancer

- Phòng thủ: 45 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
- Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

 

Ops:

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 5% cơ hội phục hồi 100% HP.
- 5% cơ hội phục hồi 100% Mana.
- 5% cơ hội phản toàn bộ đòn tấn công của Kẻ thù.
- 5% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng sát thương +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Phòng thủ cộng thêm +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Wings of Disillusion - Wing 3 - Mu Online

Wings of Disillusion

Sử dụng cho: Rune Wizard

(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh 3)

(Season 14)

Được sử dụng bởi Grand Rune Master (Season 14)

- Phòng thủ: 45 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
- Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

 

Ops:

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 5% cơ hội phục hồi 100% HP.
- 5% cơ hội phục hồi 100% Mana.
- 5% cơ hội phản toàn bộ đòn tấn công của Kẻ thù.
- 5% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng sát thương +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
- Phòng thủ cộng thêm +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

 

Cánh cấp 2.5 / Áo choàng cấp 2.5 - Mu Online:

Xem thêm: hướng dẫn ép cánh cấp 2.5 (cánh ex700) / áo choàng cấp 2.5

Cánh cấp 2.5 / Áo choàng cấp 2.5 - Mu Online
Hình ảnh Mô tả

Wing of Chaos - Wing 2.5 - Mu Online

Wing of Chaos

Sử dụng cho: Chiến Binh | Đấu Sĩ

Cấp độ yêu cầu: 290+(Wing Level*4)
(Cánh 2.5)
(Cánh Ex700)

Được sử dụng bởi Knight Blade, Magic Gladiator.

- Phòng thủ: 46 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 33% + (Cấp cánh * 1).
- Hấp thụ sát thương: 30% + (Cấp cánh * 2).

 

Ops:

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- 5% cơ hội phục hồi 100% HP.
-Tăng sát thương tăng + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cloak of Death - Wing 2.5 - Mu Online

Cloak of Death

Sử dụng cho: Chúa Tể | Thiết Binh

Cấp độ yêu cầu: 290+(Wing Level*4)
(Cánh 2.5)
(Cánh Ex700)

Được sử dụng bởi Rage Fighter, Dark Lord 

- Phòng thủ: 27 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 21% + (Cấp cánh * 1).
- Hấp thụ sát thương: 13% + (Cấp cánh * 2).

 

Ops:

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- 5% cơ hội phục hồi 100% HP.
-Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Wing of Life - Wing 2.5 - Mu Online

Wing of Life

Sử dụng cho: Tiên Nữ | Rune Wizard

Cấp độ yêu cầu: 290+(Wing Level*4)
(Cánh 2.5)
(Cánh Ex700)

Được sử dụng bởi Muse Elf.

- Phòng thủ: 37 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 35% + (Cấp cánh * 1).
- Hấp thụ sát thương: 29% + (Cấp cánh * 2).

 

Ops:

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- 5% cơ hội  phục hồi 100% HP.
- Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Wing of Magic - Wing 2.5 - Mu Online

Wing of Magic

Sử dụng cho: Phù Thủy | Thuật Sĩ | Đấu Sĩ | Rune Wizard

Cấp độ yêu cầu: 290+(Wing Level*4)
(Cánh 2.5)
(Cánh Ex700)

Được sử dụng bởi Soul Master, Bloody Summoner, Magic Gladiator.

- Phòng thủ: 37 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 35% + (Cấp cánh * 1).
- Hấp thụ sát thương: 29% + (Cấp cánh * 2).

 

Ops:

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- 5% cơ hội phục hồi 100% HP.
- Tăng sát thương của Phù Thủy tăng + 4, + 8, + 12, + 16.
- Tăng tập trung + 1%, + 2%, + 3%, + 4%
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

 

Cánh cấp 2 / Áo choàng cấp 2 - Mu Online:

Xem thêm: hướng dẫn ép cánh cấp 2 / ép áo choàng cấp 2

Cánh cấp 2 / Áo choàng cấp 2 - Mu Online
Hình ảnh Mô tả

Cánh Hỏa Thiên - Despair Wings - Wing 2 - Mu Online

Cánh Hỏa Thiên
Despair Wings

Sử dụng cho: Thuật Sĩ

Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)

(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Bloody Summoner.

- Phòng thủ: 30 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 32% + (Cấp cánh * 1).
- Hấp thụ sát thương: 25% + (Cấp cánh * 2).

 

Ops:

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
- Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng sát thương ma thuật tăng +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
Giảm sát thương 1% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Áo Choàng Của Vua - Cape of Lord - Wing 2 - Mu Online

Áo Choàng Của Vua
Cape of Lord

Sử dụng cho: Chúa Tể

Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)

(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Dark Lord.

- Phòng thủ: 15 + (Cấp Cape * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Phòng thủ tăng + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 20% + (Cấp độ áo choàng * 2) Dark Rave không được tính vào sát thương.
- Hấp thụ sat thương: 20% + (Cấp độ áo choàng * 2)

 

Ops:

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-Tăng thêm +50 HP + (Cấp độ áo choàng * 5).
- Tăng lên +50 Mana + (Cấp độ áo choàng * 5).
-Tăng +10 Commando + (Cấp độ áo choàng * 5).
- 3% Khả năng vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng sát thương tăng + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Linh Hồn - Archangel Wings - Wing 2 - Mu Online

Cánh Linh Hồn
Archangel Wings

Sử dụng cho: Phù Thủy

Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)
(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Soul Master.

- Phòng thủ: 30 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 32% + (Cấp cánh * 1).
- Hấp thụ sát thương: 25% + (Cấp cánh * 2).
- Tăng tốc độ di chuyển.

 

Ops:

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng
- Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
- Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng sát thương của Phù thủy tăng + 4, + 8, + 12, + 16.
- Tăng sát thương tăng + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 1% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Tinh Thần - Spirit Wings - Wing 2 - Mu Online

Cánh Tinh Thần
Spirit Wings

Sử dụng cho: Tiên Nữ

Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)
(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Muse Elf.

Phòng thủ: 30 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
Tăng sát thương: 32% + (Cấp cánh * 1).
Hấp thụ sát thương: 25% + (Cấp cánh * 2).
Tăng tốc độ di chuyển.

 

Ops:

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
- Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-Tăng sát thương  + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 1% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Rồng - Dragon Wings - Wing 2 - Mu Online

Cánh Rồng
Dragon Wings

Sử dụng cho: Chiến Binh

Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)
(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Blade Knight.

- Phòng thủ: 45 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 32% + (Cấp cánh * 1).
- Hấp thụ sát thương: 25% + (Cấp cánh * 2).

 

Ops:

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
- Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Bóng Đêm - Darkness Wings - Wing 2 - Mu Online

Cánh Bóng Đêm
Darkness Wings

Sử dụng cho: Đấu Sĩ

Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)
(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Magic Gladiator.

- Phòng thủ: 40 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 32% + (Cấp cánh * 1).
- Hấp thụ sát thương: 25% + (Cấp cánh * 2).

 

Ops:

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
- Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-Tăng sát thương của Phù Thủy tăng + 4, + 8, + 12, + 16.
-Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Áo Choàng Hiệp Sĩ - Cape of Fighter - Wing 2 - Mu Online

Áo Choàng Hiệp Sĩ
Cape of Fighter

Sử dụng cho: Thiết Binh

Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)
(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Rage Fighter.

- Phòng thủ: 15 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 20% + (Cấp cánh * 2).

 

Ops:

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- Tăng HP: 50 + (Cấp cánh * 5).
- Tăng Mana: 50 + (Cấp cánh * 5).
- 3% Khả năng vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.

Cloak of Limit - Wing 2 - Mu Online

Cloak of Limit

Sử dụng cho: Thương Thủ

Cấp độ yêu cầu: 280
(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Grow Lancer

- Phòng thủ: 15 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
- Tăng sát thương: 20% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 10% + (Cấp cánh * 2).

 

Ops:

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
- Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
- 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
- Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 1% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

 

Cánh cấp 1 / Áo choàng cấp 1 - Mu Online:

Xem thêm: hướng dẫn ép cánh cấp 1

Cánh cấp 1 / Áo choàng cấp 1 - Mu Online
Hình ảnh Mô tả

Cánh Vũ Linh - Mistery Wings - Wing 1 - Mu Online

Cánh Vũ Linh
Mistery Wings

Sử dụng cho: Thuật Sĩ

Cấp độ yêu cầu: 180+(Wing Level*4)
(Cánh 1)

Được sử dụng bởi Summoner.

- Phòng thủ: 10 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).

 

Ops:

- 25% may mắn trong tỷ lệ soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- Tăng sát thương ma thuật tăng +4, +8, +12, +16
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
Giảm sát thương 1%  sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Tiên Nữ - Fairy Wings - Wing 1 - Mu Online

Cánh Tiên Nữ
Fairy Wings

Sử dụng cho: Tiên Nữ | Rune Wizard

Cấp độ yêu cầu: 180+(Wing Level*4)
(Cánh 1)

Được sử dụng bởi Fairy Elf.

- Phòng thủ: 10 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
- Tăng tốc độ di chuyển.

 

Ops:

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 1% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Thiên Đàng - Heaven Wings - Wing 1 - Mu Online

Cánh Thiên Đàng
Heaven Wings

Sử dụng cho: Phù Thủy | Đấu Sĩ | Rune Wizard

Cấp độ yêu cầu: 180+(Wing Level*4)
(Cánh 1)

Được sử dụng bởi Dark Wizard, Magic Gladiator.

- Phòng thủ: 10 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
- Tăng tốc độ di chuyển

 

Ops:

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- Tăng sát thương ma thuật  + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 1% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Quỹ - Satan Wings - Wing 1 - Mu Online

Cánh Quỹ
Satan Wings

Sử dụng cho: Chiến Binh | Đấu Sĩ

Cấp độ yêu cầu: 180+(Wing Level*4)
(Cánh 1)

Được sử dụng bởi Dark Knight, Magic Gladiator.

- Phòng thủ: 20 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
- Tăng sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
- Hấp thụ sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
- Tăng tốc độ di chuyển.

 

Ops:

- 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
- Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
- Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

 

 

Xem thêm:

Hướng dẫn ép cánh cấp 4 / áo choàng cấp 4 - Mu Online

Hướng dẫn ép cánh cấp 3 / áo choàng cấp 3 - Mu Online

Hướng dẫn ép cánh cấp 2.5 (cánh ex700) / áo choàng cấp 2.5 - Mu Online

Hướng dẫn ép cánh cấp 2 / ép áo choàng cấp 2 - Mu Online

Hướng dẫn ép cánh cấp 1 - Mu Online

 

Xem tiếp: Các loại thú (pets) / sói tinh trong game Mu OnlineXem tiếp: Hướng dẫn các loại Thú (Pet) trong game Mu Online