f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn Master Skill của Dimension Master (Thuật Sĩ)

Master Skill của Dimension Master (Thuật Sĩ)

Hướng dẫn Master Skill của Dimension Master (Thuật Sĩ)

 

Cấu hình mặc định

- Mỗi lớp kỹ năng có giá 1 điểm cho mỗi cấp độ và bạn có thể đầu tư tối đa 20 điểm.
- Tổng số hệ thống cây đã được giảm xuống còn 3 hệ thống.
- Tăng kỹ năng/ sức mạnh chính bằng cách cộng thêm điểm Master Skill.
 

* Thông tin của Dimension Master có rank 6  ~ 9 sẽ được phát hành sau

Thay đổi và sửa đổi để cân bằng tốt hơn

- Đối với tất cả các lớp, Kỹ năng (Invincible Casting) trong Tree 1 đã tạm thời bị loại bỏ.
Chức năng: Xác suất khiên hấp thụ toàn bộ sát thương

- Đối với tất cả các lớp, Kỹ năng (tăng cường hấp thụ sát thương cánh thứ ba) trong Tree 1 Rank 8 đã tạm thời bị loại bỏ.
Chức năng: Tăng khả năng hấp thụ sát thương của đôi cánh.

- Đối với tất cả các Lớp đã tạm thời bị xóa Kỹ năng (Triple Damage) trong Tree 3 Rank 9.
Chức năng: Xác suất sát thương x3

Tree Rank Icon Tên Mô tả
Grand Master
Chaos 1 Attack Success Rate Increase Tăng tỷ lệ tấn công thành công
2 Fire Take Strengthener Tăng sát thương của Lửa tùy theo Skill Level
Take Wind Strengthener Tăng sát thương của Gió tùy theo Skill Level
Lightning Take Strengthener Tăng sát thương của Sét tùy theo Skill Level
3 Take Fire Mastery Tăng sát thương của Lửa tùy theo Skill Level
Take Wind Mastery Tăng sát thương của Gió tùy theo Skill Level
Take Lightning Mastery Tăng sát thương của Sét tùy theo Skill Level
Sleep Strengthener Tăng sức mạnh của Sleep Skill tùy theo Skill Level
4 Chain Lightning Strengthener Tăng sức sát thương của Chain Lightning tùy theo Skill Level
Lightning Shock Strengthener Tăng sức sát thương của Lightning Shock tùy theo Skill Level
Increase Maximum Life Tăng tối đa lượng HP tùy theo Skill Level
5 Magic Mastery Tăng sức sát thương của Wizardry & Curse tùy theo Skill Level
Drain Life Strengthener Tăng sức ảnh hưởng của Drain Life Skill tùy theo Skill Level
Increase Maximum Mana Tăng Mana tối đa tùy theo Skill Level
6 Innovation Strengthener Tăng hiệu quả giảm phòng thủ của kẻ thù tùy theo Skill Level
Increased Maximum AG Tăng tối đa AG.
7 Weakness Strengthener Tăng hiệu quả giảm sát thương của kẻ thù theo Skill Level
Drain Life Mastery Hấp thụ HP từ mục tiêu trong một khoảng thời gian nhất định ở một tỷ lệ nhất định
8 Blind Học Blind. Giảm tầm nhìn và tỷ lệ tấn công thành công của các mục tiêu trong một khoảng thời gian nhất định
9 Blind Strengthener Làm choáng mục tiêu ở một tỷ lệ nhất định

 

Tree Rank Icon Tên Mô tả
Grand Master
Honor 1 Attack Rate Tăng tỷ lệ tấn công PVP thành công tùy theo Skill Level
2 Stick Strengthener Tăng sát thương ma thuật khi được trang bị Stick
Strengthener of Other World’s Book Tăng sát thương Curse khi được trang bị Other World’s Book
3 Stick Mastery Thưởng thêm thiệt hại PVP khi được trang bị Stick
Other World’ Book Mastery Tăng tốc độ tấn công khi sử dụng Other World’s Book
4 Berserker Strengthener Tăng sát thương Curse khi kích hoạt kỹ năng Berserker
Mana Reduction Giảm lượng Mana cần thiết khi sử dụng các Skills
SD Increment by killing a monster Phục hồi một lượng SD nhất định bằng cách giết quái vật
Life Increment by killing a monster Phục hồi một lượng HP nhất định bằng cách giết quái vật
5 Berserker Proficiency Tăng sát thương / sát thương phép thuật và Mana khi kích hoạt kỹ năng Berserker
Wizardry / Curse Increase Tăng sát thương Curse / Mana tối thiểu
Monster Attack Mana Increase Phục hồi mana tối đa bằng cách giết quái vật
6 Berserker Mastery Tăng sát thương và sát thương ma thuật khi kích hoạt kỹ năng Berserker
Maximum Wizardry /Curse Increase Tăng sát thương Curse / Wizardry tối đa
Critical damage rate increase Tăng khả năng sát thương chí mạng tùy theo Skill Level
7 Complete recovery of Mana Tạo cơ hội hồi phục hoàn toàn Mana khi tấn công mục tiêu.
Complete recovery of HP Tạo cơ hội hồi phục hoàn toàn HP khi tấn công mục tiêu.
Excellent damage rate Increase Tăng tỷ lệ sát thương EXC tùy theo Skill Level
8 Double Damage rate increase Tăng tỷ lệ sát thương gấp đôi tùy theo Skill Level
SD complete recovery Khôi phục toàn bộ SD khi tấn công mục tiêu.
9 Ignore defense attack rate increase Tăng sát thương Vượt qua phòng thủ enemie tùy theo Skill Level