f
 


Hướng dẫn sự kiện Thiên Giới (Sky Event) Mu Online

Sự kiện Double Goer

Hướng dẫn sự kiện Thiên Giới (Sky Event) Mu Online
NPC Rugadu
Elbeland (50,215)


- Lực lượng bóng tối vẫn ngày đêm tìm cách tấn công lục địa MU. Con đường bí mật dẫn đến thánh địa đã bị bọn chúng tìm ra và tiến quân ồ ạt. Chỉ có các chiến binh tinh nhuệ và dũng cảm mới có thể ngăn chặn được chúng…

1. Luật chơi sự kiện Double Goer

  • Khi tiêu diệt quái vật sẽ có cơ hội nhặt được các vật phẩm Tương đồng Kích thước, ghép lại sẽ được Biểu thị Kích thước dùng để đăng nhập Dopple
  • Đến gặp NPC Rugadu tại Elbeland(50,215) để tham gia sự kiện
  • Có thể tham gia cá nhân hoặc theo party
  • Trong 10 phút bạn phải tiêu diệt toàn bộ quái vật xuất hiện
  • Nếu có 3 quái vật lọt vào Vòng tròn bảo vệ thì nhiệm vụ sẽ thất bại

Hướng dẫn sự kiện Thiên Giới (Sky Event) Mu Online

Tương đồng Kích thước

Hướng dẫn sự kiện Thiên Giới (Sky Event) Mu Online

Biểu thị Kích thước


2. Quái vật chính sự kiện Double Goer

Hướng dẫn sự kiện Thiên Giới (Sky Event) Mu Online


3. Phần thưởng sự kiện Double Goer:

Khi tiêu diệt boss của sự kiện sẽ nhận được các hòm châu báu, khi mở ra sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên.

Hướng dẫn sự kiện Thiên Giới (Sky Event) Mu Online  Bảo vệ không cho quá vật xâm nhập vào vòng tròn  

Hướng dẫn sự kiện Thiên Giới (Sky Event) Mu Online Phần thưởng khi tiêu diệt Boss

 

 Xem tiếp: Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Thỏ Trắng (Blue Event) Mu Online