f
 


Hướng dẫn Master Skill của Duel Master (Đấu Sĩ)

Master Skill của Duel Master (Đấu Sĩ)

Hướng dẫn Master Skill của Duel Master (Đấu Sĩ)

Cấu hình mặc định

- Mỗi lớp kỹ năng có giá 1 điểm cho mỗi cấp độ và bạn có thể đầu tư tối đa 20 điểm.
- Tổng số hệ thống cây đã được giảm xuống còn 3 hệ thống.
- Tăng kỹ năng/ sức mạnh chính bằng cách cộng thêm điểm Master Skill.

Thay đổi và sửa đổi để cân bằng tốt hơn

- Đối với tất cả các lớp, Kỹ năng (Invincible Casting) trong Tree 1 đã tạm thời bị loại bỏ.
Chức năng: Xác suất khiên hấp thụ toàn bộ sát thương

- Đối với tất cả các lớp, Kỹ năng (tăng cường hấp thụ sát thương cánh thứ ba) trong Tree 1 Rank 8 đã tạm thời bị loại bỏ.
Chức năng: Tăng khả năng hấp thụ sát thương của đôi cánh.

- Đối với tất cả các Lớp đã tạm thời bị xóa Kỹ năng (Triple Damage) trong Tree 3 Rank 9.
Chức năng: Xác suất sát thương x3

Tree Rank Icon Name Description
Duel Master
Solidity 1 Attack Success Rate Increase Tăng tỷ lệ tấn công thành công tùy theo Skill Level
2 Cyclone Strengthener Tăng sát thương Cyclone tùy theo Skill Level
Lightning Strengthener Tăng sát thương Lightning tùy theo Skill Level
Twisting Slash Strengthener Tăng sát thương Twisting Slash tùy theo Skill Level
Power Slash Strengthener Tăng mức độ sát thương của Power Slash tùy theo Skill Level
3 Flame Strengthener Tăng sát thương Flame tùy theo Skill Level
Blast Strengthener Tăng sát thương Blast tùy theo Skill Level
Weapon Mastery Sức tấn công được tăng lên tùy theo Skill Level
4 Inferno Strengthener Tăng sát thương Inferno tùy theo Skill Level
Evil Spirit Strengthener Tăng sát thương Evil Spirt tùy theo Skill Level
Wizardry Mastery Tăng sát thương Wizardry Tăng sát thương Skill Level
Increase Maximum Life Tăng lượng HP tối đa tùy theo Skill Level
5 Attack Blood Strengthener Tăng sát thương Blood attack tùy theo Skill Level
Ice Strengthener Tăng sát thương Ice attack tùy theo Skill Level
Increase Maximum Mana Tăng lượng Mana tối đa tùy theo Skill Level
6 Flame Strike Strengthener Tăng sát thương Flame Strike tùy theo Skill Level
Ice Mastery Tăng khả năng khiến mục tiêu không thể di chuyển
Increased Maximum AG Tăng tối đa AG
7 Flame Strike Mastery Đẩy lùi mục tiêu khi sử dụng Flame Strike với tỷ lệ nhất định
Attack Blood Mastery Tăng hiệu quả giảm phòng thủ của kẻ thù tùy theo Skill Level
Gigantic Storm Strengthener Tăng sát thương Gigantic Storm tùy theo Skill Level
8 Blood Storm Học "Blood Storm" Sát thương kẻ thù xung quanh Caster
Freeze Earth Học "Freeze Earth." Gây sát thương cho kẻ địch xung quanh Caster với cơ hội khiến chúng choáng váng
9 Freeze Earth Strengthener Tăng sát thương Earth Freeze tùy theo Skill Level
Blood Storm Strengthener Tăng sát thương Blood Storm tùy theo Skill Level

 

Tree Rank Icon Name Description
Duel Master
Ultimate 1 Attack Rate Tăng tỷ lệ tấn công PVP thành công tùy theo Skill Level
2 Increases 2-handed sword damage Tăng tỷ lệ tấn công PVP thành công tùy theo Skill Level
One-handed Sword Strengthener Tăng sát thương của Kiếm cầm 1 tay
One-handed Staff Strengthener Tăng sát thương của Gậy cầm 1 tay
Two-handed Staff Strengthener Tăng sát thương của Gậy cầm 2 tay
3 Two-handed Sword Mastery Tăng sát thương của Kiếm cầm 2 tay tùy theo Skill Level
One-handed Sword Mastery Tăng sát thương của Kiếm cầm 1 tay tùy theo Skill Level
One-handed Staff Mastery Tăng sát thương của Gậy cầm 1 tay tùy theo Skill Level
Two-handed Staff Mastery Tăng sát thương của Gậy cầm 2 tay tùy theo Skill Level
4 Mana Reduction Giảm Mana sử dụng skill tùy theo Skill Level
Monster Attack SD Increment Phục hồi một lượng SD nhất định bằng cách giết quái vật tùy theo Skill Level
Increase Life Monster Attack Phục hồi một lượng HP nhất định bằng cách giết quái vật tùy theo Skill Level
5 Minimum Increase Wizardry Tăng sát thương ma thuật tối thiểu tùy theo Skill Level
Increase Minimum Attack Power Tăng sát thương tấn công tối thiểu tùy theo Skill Level
Monster Attack Mana Increase Phục hồi một lượng Mana nhất định bằng cách giết quái vật tùy theo Skill Level
6 Maximum Increase Wizardry Tăng sát thương ma thuật tối đa tùy theo Skill Level
Maximum Attack Power Increase Tăng sát thương tấn công tối đa tùy theo Skill Level
Increased probability of critical damage Tăng khả năng sát thương chí mạng tùy theo Skill Level
7 Mana Recovered Completely Tăng cơ hội hồi phục hoàn toàn Mana khi tấn công mục tiêu.
Full HP restored Tăng cơ hội hồi phục hoàn toàn HP khi tấn công mục tiêu.
Excellent chance of damage Increases Tăng tỷ lệ sát thương EXC
8 Double Damage Chance Tăng tỷ lệ sát thương gấp đôi
SD complete recovery Phục hồi toàn bộ SD khi tấn công mục tiêu.
9 Chance Armor Ignoring damage Increase Tăng sát thương vượt qua phòng thủ của kẻ thù

 

Xem tiếp: Hệ thống Master Skill của Lord Emperor (Chúa Tể)Xem tiếp: Hướng dẫn Master Skill của Load Emperor (Chúa Tể)