f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Mu Online

Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2)


► Giới thiệu Wing 2 game Mu Online:

- Cánh hỗ trợ nhân vật tăng tốc độ di chuyển cộng thêm tăng điểm sát thương trong phạm vi cho phép. Tùy thuộc vào cấp độ của cánh mà khả năng hấp thụ cũng như phòng thủ sẽ khác nhau.
- Khi nhân vật đạt cấp độ 215 và đã hoàn thành nhiệm vụ 150 có thể trang bị cánh cấp 2
- Các loại cánh cấp 2:

Cánh Rồng - Dragon Wings - Wing 2 - Mu Online

Cánh Rồng
Dragon Wings

Sử dụng cho: Chiến Binh

Cánh Linh Hồn - Archangel Wings - Wing 2 - Mu Online

Cánh Linh Hồn
Archangel Wings

Sử dụng cho: Phù Thủy

Cánh Tinh Thần - Spirit Wings - Wing 2 - Mu Online

Cánh Tinh Thần
Spirit Wings

Sử dụng cho: Tiên Nữ

Cánh Hỏa Thiên - Despair Wings - Wing 2 - Mu Online

Cánh Hỏa Thiên
Despair Wings

Sử dụng cho: Thuật Sĩ

Cánh Bóng Đêm - Darkness Wings - Wing 2 - Mu Online

Cánh Bóng Đêm
Darkness Wings

Sử dụng cho: Đấu Sĩ

Áo Choàng Của Vua - Cape of Lord - Wing 2 - Mu Online

Áo Choàng Của Vua
Cape of Lord

Sử dụng cho: Chúa Tể

Áo Choàng Hiệp Sĩ - Cape of Fighter - Wing 2 - Mu Online

Áo Choàng Hiệp Sĩ
Cape of Fighter

Sử dụng cho: Thiết Binh

Cloak of Limit - Wing 2 - Mu Online


Cloak of Limit

Sử dụng cho: Thương Thủ

Xem thêm chi tiết sức mạnh của Wing 2 Mu Online

 

► Cách ép Cánh 2 game Mu Online cho Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Đấu Sĩ, Thuật Sĩ:

- Áp dụng cho Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Đấu Sĩ, Thuật Sĩ.
- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Những Nguyên liệu cần thiết để tạo Wing 2:

Wing 1 Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Mu Online Ngọc Hỗn Nguyên Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Mu Online Lông Vũ Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Mu Online Vật phẩm Exl Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Mu Online Wing 2
Wing 1 Mu Online Ngọc Hỗn Nguyên Lông Vũ - Mu Online Vật phẩm Exl - Mu Online Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Mu OnlineWing 2 - Mu Online
x1 x1 x1 x1
Yêu cầu tối thiểu +4 Yêu cầu tối thiểu +4
Tỷ lệ thành công nhờ vào cấp độ món đồ, vật phẩm Exl. Tỷ lệ thành công cao nhất là 90%

 

CHÚ THÍCH:
- Lông Vũ (Loch's of Feather) có thể tìm thấy ở Icarus (Queen Rainer, Drakan) hoặc các quái cấp độ cao.
- Chi phí Zen cho việc tạo ra Cánh cấp 2 phụ thuộc vào tỷ lệ % thành công.
- Nếu thành công, bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong các loại cánh lv2 sau: cánh rồng, cánh linh hồn, cánh tinh thần, cánh bóng đêm, cánh hỏa thiên.
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

MẸO:
- Khi bạn thêm vật phẩm exl vào trong kết hợp, tỷ lệ % thành công tăng thêm.

 

► Cách ép Áo Choàng 2 game Mu Online cho Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ:

- Áp dụng cho Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ.
- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Những Nguyên liệu cần thiết để tạo Wing 2:

Wing 1 Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Mu Online Ngọc Hỗn Nguyên Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Mu Online HHHT Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Mu Online Vật phẩm Exl Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Mu Online Cloak 2
Wing 1 - Mu Online Ngọc Hỗn Nguyên Huy Hiệu Hoàng Tộc - HHHT - Mu Online Vật phẩm Exl - Mu Online Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Mu OnlineCloak 2 - Mu Online
x1 x1 x1 x1
Yêu cầu tối thiểu +4 Yêu cầu tối thiểu +4
Tỷ lệ thành công nhờ vào cấp độ món đồ, vật phẩm Exl. Tỷ lệ thành công cao nhất là 90%

 

CHÚ THÍCH:
- Huy Hiệu Hoàng Tộc (HHHT) có thể tìm thấy ở Icarus (Queen Rainer, Drakan) hoặc các quái cấp độ cao.
- Chi phí Zen cho việc tạo ra Cánh cấp 2 phụ thuộc vào tỷ lệ % thành công.
- Nếu thành công, bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong các loại cánh lv2 sau: áo choàng của vua, áo choàng hiệp sĩ, cloak of limit.
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

MẸO:
- Khi bạn thêm vật phẩm exl vào trong kết hợp, tỷ lệ % thành công tăng thêm.

Ép Áo Choàng 2 game Mu Online cho Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ

 

Xem thêm:

Chi tiết sức mạnh của Wing 2 Mu Online

 

Xem tiếp: Hướng dẫn ép cánh 2.5 game Mu OnlineXem tiếp: Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 2.5 (Wing 2.5) Mu Online