f
 


Hướng dẫn cửa hàng Goblin Points game Mu Online

Goblin Points (GP) là một hệ thống thay thế hệ thống PC Cafe Points với chức năng gần như tương tự nhưng có một số cải tiến so với người tiền nhiệm.

Giao diện vật phẩm trong Shop Mu

Mu Item Shop

 

Số

Tên

Mô tả

1

Tài khoản Thông tin tài khoản

2

Phân loại vật phẩm 1 Lựa chọn vật phẩm bằng Coin hoặc GP

3

Phân loại vật phẩm 2 Chi tiết loại vật phẩm dựa theo Coin hoặc GP mà bạn đã lựa chọn

4

Buy Button Nhấp vào để mua vật phẩm

5

Gift Button Nhấp vào để xem vật phẩm được tặng

6

Recharge button Nhấp vào sẽ nạp lại điểm của bạn

7

Reload button Cập nhật lại điểm

8

Storeage and wishlists Danh sách vật phẩm muốn mua được lưu trữ

9

Use Buttons Lựa chọn để thanh toán và sử dụng vật phẩm

10

Exit Button Thoát khỏi màn hình cửa hàng

 

Điểm Goblin

Điểm được sử dụng để mua vật phẩm ở cửa hàng và có thể được tích lũy.

Cách kiếm điểm Goblin. Có 2 cách:

1. Mua hàng
Khi mua vật phẩm ở cửa hàng, bạn sẽ thể có được phần thưởng Điểm Goblin (GP)

2. Tính giờ
Bằng cách chơi hàng giờ trong trò chơi, bạn có thể giành được Điểm Goblin (GP)

Goblin Points (GP) in MU online

Goblin Points (GP)

 

Cách sử dụng điểm Goblin

Vào khu vực an toàn, nhấn phím "X" và nhấp vào tab Goblin Point để nhận điể mà bạn sở hữu.

Use your Goblin Points in mu online

Một số mặt hàng có thể được mua bằng điểm Goblin

Buff

Điểm

Cherry Blossom Petal

20

Cherry Blossom Wine

20

Cherry Blossom Rice Cake

20

Elite Mana Potion [10]

60

Elite Healing Potion [10]

60

Elite Mana Potion [20]

100

Elite Healing Potion [20]

100

Statue of Hawk 1 Day

400

Figurine of Antelope 1 Day

400

Scroll of Health 1 Day

500

Scroll of Mana 1 Day

500

Scroll of Protection 1 Day

700

Scroll of Wrath 1 Day

700

Boost AG Aura 1 Day

700

Boost SD Aura 1 Day

700

Scroll Package [Excellent Damage] 3 Days

1000

Scroll Package [Critical Damage] 3 Days

1000

Scroll Package [Excellent Damage] 7 Days

2,000

Scroll Package [Critical Damage] 7 Days

2,000

Brown Panda rign 7 Days

3,000

Pink Panda Ring 7 Days

4000

30 Demon Days

8,000

Brown Panda rign 30 Days

12,000

Pink Panda Ring 30 Days

15,000

Normal Package 30 Days 
(Seal of Wealth, Seal of Healing, Pet Panda, Panda Ring, Gold Channel)

35,000

30 Days Package Master 
(Master Seal of Wealth, Seal of Healing, Pet Panda, Panda Ring, Gold Channel)

35,000

 

Special

Điểm

Chaos Goblin Nano

120

Silver Key

100

Gold Key

300

Shiny Jewel Box

400

Varka 7 Ticket

500

Box of Kundun +5

700

Vault Expansion Certificate

1000

Talisman of Luck 10%

2,000

Elemental Talisman of Luck 10%

2,000

Talisman of Chaos Assembly

4000

Elemental Talisman of Chaos Assembly

4000

Lucky the 2nd Set & 5 Jewel of Extension

6,000

+13 Wing Chaos Card

9,000

Platinum Card Chaos

12,000

Rare Item Ticket Package 
(Rare Ticket 1 ~ 6)

70,000

Rare Item Ticket Package 
(Rare Ticket 7 ~ 12)

100,000

Vật phẩm với phần thưởng thêm Goblin Points

  Bonus Goblin Points Mu Online

 Xem tiếp: Hướng dẫn Master Skill của Blade Master (Chiến Binh)