f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Pháp Sư (Boss Attack) Mu Online

Sự kiện Binh Đoàn Pháp Sư (Boss Attack)


- Khi hệ thống có thông báo: "Binh Đoàn Pháp Sư và quái vật đang xâm chiếm lục địa Mu" tức là sự kiện đang diễn ra.

- Địa điểm: Devias 4 (71,120) 

- Vật phẩm nhận được: Ngọc Ước Nguyện, Ngọc Tâm Linh, vật phẩm hoàn hảo (Excellent Item)...

Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Pháp Sư (Boss Attack) Mu Online
Vị trí xuất hiện Binh Đoàn Pháp Sư

Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Pháp Sư (Boss Attack) Mu Online

Hình ảnh Binh Đoàn Pháp SưXem tiếp: Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online