f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online

Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir)

Ép sói tinh Fenrir trong game Mu Online

♦ Giới thiệu sói tinh (Fenrir) trong game Mu Online

Sói Tinh Fenrir làm tăng tốc độ di chuyển và có khả năng làm thiệt hại độ bền vật phẩm của đối phương, tùy thuộc vào đặc tính của từng Fenrir sẽ có những đặc tính khác nhau.

  • Sói đỏ (sói thường): Không có tính năng đặc biệt.
  • Sói đen (sói tấn công): Cộng thêm 10% sát thương cuối cùng.
  • Sói xanh (sói phòng thủ): Hấp thụ 10% sát thương cuối cùng.

♦ Ép sói tinh thường (sói đỏ)

Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online
Sói tinh thường

Bước 1: Tạo Mảnh Sừng

Nguyên liệu cần thiết:

Splinter of Armor 

 

Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online

 

Bless of Guardian Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Chaos Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Fragment of Horn
Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online
x20
x20 x1
Tỷ lệ thành công là 70%

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Chú Thích: 
- Splinter of Armor (Mảnh vỡ áo giáp) và Bless of Guardian (Bảo hộ của Nữ thần) được tìm thấy khi sắn bắn ở Crywolf.
- Nếu thành công, nhận được 1 mảnh sừng.
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Bước 2: Tạo Sừng Gãy

Nguyên liệu cần thiết:

Fragment of Horn

 

Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online

 

Claw of Beast Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Chaos Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Broken Horn
Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online
x5
x10 x1
Tỷ lệ thành công là 50%

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Chú thích:
- Claw of Beast (Nanh thú) chỉ rớt ở Crywolf (Werewolf, Hammer Scout (Hero), Werewolf (Hero), Valam, Solam). 
- Nếu thành công, nhận được 1 sừng gãy.
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Bước 3: Tạo Sói Tinh Thường

Nguyên liệu cần thiết:

Broken Horn 

 

Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online

 

Jewel of Life Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Chaos Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Zen Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Horn of Fenrir
Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online 10,000,000 Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online
x1
x3 x1
Tỷ lệ thành công là 30%

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Chú thích:
- Nếu thành công, nhận được 1 linh hồn sói tinh.
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


► Cách ép sói tinh tấn công (sói đen)

Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online
Sói tinh tấn công

Nguyên liệu cần thiết:

Horn of Fenrir 

 

Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online

 

Jewel of Life Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Chaos Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Weapon Item Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Horn of Fenrir Black
Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online
x1
x5 x1 Min Lv +4 +4
Tỷ lệ thành công phụ thuộc vào cấp độ của Vũ khí. Tỷ lệ thành công cao nhất là 79%
  • Các bước tạo Sói Tinh tấn công

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Chú thích:
- Chi phí Zen cho việc chế tạo Horn of Fenrir Black (linh hồn của sói) là 10.000.000 Zen.
- Nếu thành công, nhận được 1 sói tấn công.
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 


►Cách ép sói tinh phòng thủ (sói xanh)

Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online
Sói tinh phòng thủ

Nguyên liệu:

Horn of Fenrir 

 

Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online

 

Jewel of Life Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Chaos Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Defensive Item Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Horn of Fenrir Blue
Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online
x1
x5 x1 Min Lv +4 +4
Tỷ lệ thành công phụ thuộc vào cấp độ của Vũ khí. Tỷ lệ thành công cao nhất là 79%
  • Các bước tạo Sói Tinh phòng thủ

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Chú thích:
- Chi phí Zen cho việc chế tạo Horn of Fenrir Blue (linh hồn của sói) là 10.000.000 Zen.
- Nếu thành công, nhận được 1 sói phòng thủ.
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 

►Sửa chữa và phục hồi sói tinh

- Có thể sửa chữa sừng của Fenrir nhưng không thể phục hồi.
- Sói Tinh mang độ bền tối đa (191), nếu bị tấn công thì tính bền giảm.
- Sử dụng Ngọc Ước Nguyện (Bless) để sửa chữa. Click chuột trái vào ngọc Bless, sau khi đặt trên Linh hồn Sói tinh thì có thể chọn sửa chữa hay không sửa chữa. Nếu việc sửa chữa thất bại thì ngọc Bless biến mất nhưng mà sừng của Fenrir không bị biến mất.Xem tiếp: Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online