f
 


Hướng dẫn bản đồ Acheron trong game Mu Online

Acheron là gì

Bản đồ được kích hoạt từ phiên bản EX700 này là bản đồ đầu tiên có quái thuộc tính nguyên tố.


Cách vào Acheron

Để vào Acheron, bạn phải mang theo vé "Spirit Map" và nói chuyện với NPC "Captian Slough" ở Noria (196, 113)

Captian Slough in Acheron Mu Online

Captian Slough

Noria (196, 113)

 

Cách tạo Spirit Map Ticket

Bạn có thể giết quái vật để thu nhập "Mảnh vỡ Linh hồn". Cứ 5 mảnh sẽ tự động tạo được một Spirit Map.

Spirit Map Ticket Mu Online

Spirit Fragments

Spirit Map

 

Bản đồ Acheron

  • Khi vào Acheron,bạn sẽ được đưa đến thị trấn Acheron nơi có 2 cổng vào khu vực săn bắn.
  • Có 2 khu vực săn bắn được mở trong các bản cập nhật sau, 2 khu vực còn lại sẽ được mở để tạo tổng cộng 4 khu vực săn bắn.
  • Trong khu vực săn bắn, kinh nghiệm sẽ được tăng thêm 30%.
  • Nếu bạn chết ở Acheron hoặc đăng xuất, bạn sẽ được chuyển về thị trấn Acheron.

Bản đồ Acheron Mu Online

 

STT

Tên

Mô Tả

1

Acheron

Thị trấn Acheron

2

Cổng vào Zone 1

Cổng vào khu vực săn bắn 1

3

Cổng vào Zone 2 Cổng vào khu vực săn bắn 2

4

Cổng vào Acheron

Cổng vào thị trấn Acheron

5

Khu vực Quái thuộc tính nguyên tố

Vùng săn bắn 1

6

Cổng vào Acheron Cổng vào thị trấn Acheron

7

Khu vực quái Elite

Vùng săn bắn 2

 

Đặc điểm quái ở Acheron

1. Quái tổng hợp

- Những quái vật này xuất hiện trên khắp Acheron và mức độ thiệt hại mà chúng gây ra được quyết định theo loại nguyên tố
(Bóng đêm, Nước, Gió, Lửa, Trái đất) được thể hiện bằng màu da của chúng.


<Thay đổi các yếu tố theo màu da khác nhau>

General Monsters in Acheron My Online

Bóng đêm

General Monsters 1 in Acheron My Online

Nước

General Monsters 2 in Acheron My Online

Gió

General Monsters 3 in Acheron My Online

Lửa

General Monsters 4 in Acheron Mu Online

Đất

2. Boss quái

- Boss quái chỉ có thể bị tổn hại thông qua sát thương nguyên tố. Sát thương chung sẽ không ảnh hưởng đến Boss.

 

Quái tổng hợp

1. Quái nguyên tố của khu vực săn bắn I

Hình ảnh Tên

Level

HP

Sát thương

(Min)

Sát thương

(Max)

Def

Tỉ lệ Def

(Element) 

Sát thương

(Min)

 

(Element) 

Sát thương

(Max)

 

(Element) 
Def

Devil Fairy Acheron Mu Online

Devil Fairy

88

29000

408

443

315

195

318

342

216

Element Beast Acheron Mu Online Elemental
Beast
90 32000 435 465 340 185 345 358 245
Element Knight Acheron Mu Online Elemental 
Knight
93 33000 445 510 370 220 365 389 277

2. Quái nguyên tố của khu vực săn bắn II

Hình ảnh Tên

Level

HP

Sát thương

(Min)

Sát thương

(Max)

Def

Tỉ lệ Def

(Element) 

Sát thương

(Min)

 

(Element) 

Sát thương

(Max)

 

(Element) 
Def

Ubaid Devil Fairy Acheron Mu Online Ubaid
Devil Fairy 
99 35000 520 555 395 235 385 417 306
Ubaid Elemental  Beast Acheron Mu Online Ubaid
Elemental 
Beast
101 37500 540 575 430 240 422 446 336
Ubaid Elemental Knight Acheron Mu Online Ubaid
Elemental
Knight
103 38500 570 600 455 255 456 481 351

3. Quái Boss

Hình ảnh Tên

Level

HP

Sát thương

(Min)

Sát thương

(Max)

Def

Tỉ lệ Def

(Element) 

Sát thương

(Min)

 

(Element) 

Sát thương

(Max)

 

(Element) 
Def

Salamander Acheron Mu Online Salamander 113 12000 620 655 515 315 463 486 305
Undine Acheron Mu Online Undine 113 13100 600 635 495 315 472 499 290
Sylphid Acheron Mu Online Sylphid 113 11500 635 675 475 315 495 512 325
Gnome Acheron Mu Online Gnome 113 14000 590 635 545 295 458 485 275
Hellraiser Acheron Mu Online Hellraiser 113 11000 600 630 475 305 467 483 285

 

 Xem tiếp: Hướng dẫn bản đồ Swamp of Darkness game Mu Online