f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/


Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online

Giới thiệu các loại Gậy - Staffs

 

Hình ảnh Tên gậy Lv. Quái vật Lv. Quái vật rớt Exl Tốc độ đánh Nhân vật
Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online

Gậy Xương (Skull Staff)

6 31 20 Dark Wizard, Magic Gladiator
Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online

Gậy Tiên (Angelic Staff)

18 43 25 Dark Wizard, Magic Gladiator
Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online

Gậy Rắn (Serpent Lance)

30 55 25 Dark Wizard, Magic Gladiator
Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online

Gậy Sét (Thunder Staff)

42 67 25 Dark Wizard, Magic Gladiator
Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online

Gậy Đầu Lâu (Gorgon Staff)

52 77 25 Dark Wizard, Magic Gladiator
Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online

Gậy Ma Thuật (Legendary Staff)

59 84 25 Dark Wizard, Magic Gladiator
Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online

Gậy Phục Sinh (Resurrection Staff)

70 95 25 Dark Wizard, Magic Gladiator
Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online

Gậy Lôi Phong (Chaos Lightning Staff)

- - 30 Dark Wizard, Magic Gladiator
Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online

Gậy Hủy Diệt (Staff of Destructio)

90 115 30 Dark Wizard, Magic Gladiator
Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online

Gậy Triệu Hồn (Dragon Soul Staff)

100 125 30 Dark Wizard
Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online

Gậy Hỏa Long (Divine Staff of Archangel)

- - 20 Dark Wizard, Magic Gladiator
Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online

Gậy Kundun (Kundun Staff)

140 - 30 Dark Wizard, Magic Gladiator
Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online

Gậy Thần Ma (Grand Viper Staff)

147 - 25 Soul Master
Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online

Gậy Thiên Sứ (Platina Wing Staff)

110 135 30 Soul Master
Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online

Gậy Quỷ Vương (Imperial Staff)

137 - 30 Dark Wizard
Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online

Gậy Giác Đấu (Deadly Staff)

138 - 30 Magic Gladiator
Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online Chroma Staff - - 30 Dark Wizard, Magic Gladiator
Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online Darkangel Staff - - 30 Grand Master, Duel Master
Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online Holyangel Staff - - 30 Grand Master, Duel Master
Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online Blessed Divine Staff of Archangel - - 30 Grand Master, Duel Master
Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online Bloodangel Staff - - 30 Grand Master, Duel Master
Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online Miracle Staff - - 30 Grand Master, Duel Master
Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online Spite Staff - - 25 Grand Master

 Xem tiếp: Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) game Mu Online