f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13)

 AWAKENING SOUL Áo - SET RUUD 4 - SEASON 13 - MU ONLINE

 

Cập nhật bộ giáp Awakening Soul cho từng Class trong Mu Online

Class Nón Áo Quần Găng Tay Giày
Dark Knight O O O O O
Dark Wizard O O O O O
Elf O O O O O
Summoner O O O O O
Magic Gladiator X O O O O
Dark Lord O O O O O
Rage Fighter O O O X O
Mirage Lancer O O O O O

 

Cách nâng cấp bộ giáp Awakening Soul trong Mu Online

1. Chuẩn bị những nguyên liệu bắt buộc:

- Bạn có thể mua Awakening Soul tại NPC Jame in Elbeland vơi giá 50.000 Ruud

- Holyangle set items +11 / op 16 để nâng cấp.

2. Công thức ép Awakening Soul tạo tại Chaos Goblin

Set Ruud 3 Nguyên liệu Ngọc Tỷ lệ thành công Kết Quả


Holyangel set armor 

Level +11 / Option 16

Awakening Soul

Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13)

20 Jewel of Bless
20 Jewel of Soul
1 Jewel of Chaos
1 Jewel of Creation
100% Awakening Soul Set/ Set Ruud 4 +0 / Opt 0
[Luck / Opt sẽ thay đổi]

 → Set Ruud 4 sẽ có op mới như là: Tỷ lệ sát thương gấp ba, tăng phòng thủ cơ bản lên 1.5 cho mỗi cấp 20. Đối với Set Ruud4, bạn sẽ không có op " Tăng % số Zen nhặt được nếu giết quái thành công"

 

Thông tin chi tiết Awakening Soul Set Items trong Mu Online

DARK KNIGHT

MASTERY SET - Awakening Soul Knight Set - Set Ruud 4 Knight

Awakening Soul Knight Set
Yêu cầu - Lv 900 trở lên
  Nón Áo Quần Giày
Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13)
Sức Mạnh 781 933 844 739
Nhanh Nhẹn 240 287 256 224
Phòng Thủ 219 242 232 218
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Increase Skill DMG +40
Increase Strength +100
DIncrease Double DMG Rate +18%
Increase Mastery DMG
Increase Mastery Critical DMG
Increase Mastery Excellent DMG
Increase Enemy DEF Ignore +9
Increase All Stats +25
Increase Mastery Basic DEF
Increase Critical DMG Rate +20%
Increase Excellent DMG Rate +20%
Increase Triple DMG +2%

DARK WIZARD

MASTERY SET - Awakening Soul Wizard S\et - Set Ruud 4 Wizard

Awakening Soul Wizard Set
Yêu cầu - Lv 900 trở lên
  Nón Áo Quần Găng Tay
Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13)
Sức Mạnh 240 261 251 193
Nhanh Nhẹn 93 98 93 77
Phòng Thủ 199 208 204 194
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Increase Skill DMG +55
Increase Energy +100
Increase Double DMG Rate +18%
Increase Mastery Magic
Increase Mastery Critical DMG
Increase Mastery Excellent DMG
Increase Enemy DEF Ignore +9
Increase All Stats +25
Increase Mastery Basic DEF
Increase Critical DMG Rate +20%
Increase Excellent DMG Rate +20%
Increase Triple DMG +2%

ELF

 MASTERY SET - Awakening Soul ELF SET (Attacker Type) - Set Ruud 4 Soul Elf

Awakening Soul Elf Set
Yêu cầu - Lv 900 trở lên
  Nón Áo Quần Găng Tay
Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13)
Sức Mạnh 198 224 209 182
Nhanh Nhẹn 413 476 440 377
Phòng Thủ 214 221 216 205
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Increase Skill DMG +45
Increase Agility +100
Increase Double DMG Rate +18%
Increase Mastery DMG
Increase Skill DMG +45
Increase Agility +100 Increase Double DMG Rate +18%
Increase Mastery DMG Increase Mastery Critical DMG
Increase Mastery Excellent DMG
Increase Enemy DEF Ignore +9
Increase All Stats +25
Increase Mastery Basic DEF
Increase Critical DMG Rate +20%
Increase Excellent DMG Rate +20%
Increase Triple DMG +2%

MASTERY SET - Awakening Soul ELF SET (Supporter Type)

Awakening Soul Elf Set
Yêu cầu - Lv 900 trở lên
  Nón Áo Quần Găng Tay
Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13)
Sức Mạnh 83 93 88 83
Nhanh Nhẹn 161 167 161 151
Required Energy 1063 1098 1070 1056
Phòng Thủ 137 145 137 127
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Increase Energy +120
DEF Increase Enhancement +43%
DMG Increase Enhancement +43%
Increase DEF +35 When a Shield Is Equipped
Bless Enhancement +50
Increase DEF +220
Increase Max HP +480
Increase All Stats +25
Increase Mastery Basic DEF

SUMMONER

MASTERY SET - Awakening Soul Summoner Set - Set Ruud 4 Soul Summoner

Awakening Soul Summoner Set
Yêu cầu - Lv 900 trở lên
  Nón Áo Quần Găng Tay
Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13)
Sức Mạnh 198 219 209 151
Nhanh Nhẹn 77 88 83 46
Phòng Thủ 201 213 204 192
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Increase Skill DMG +55
Increase Energy +100
Increase Double DMG Rate +18%
Increase Mastery Magic
Increase Mastery Critical DMG
Increase Mastery Excellent DMG
Increase Enemy DEF Ignore +9
Increase All Stats +25
Increase Mastery Basic DEF
Increase Critical DMG Rate +20%
Increase Excellent DMG Rate +20%
Increase Triple DMG +2%

MAGIC GLADIATOR

MASTERY SET -Awakening Soul Magic Set (Physical Attack Type) - Set Ruud 4 Soul Magic

Awakening Soul Magic Set
Yêu cầu - Lv 900 trở lên
  Áo  Quần Găng Tay Giày
Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13)
Sức Mạnh 770 734 623 671
Nhanh Nhẹn 324 314 266 282
Phòng Thủ 241 217 211 216
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Increase Skill DMG +40
Increase Strength +100
Increase Double DMG Rate +18%
Increase Mastery DMG
Increase Mastery Critical DMG
Increase Mastery Excellent DMG
Increase Enemy DEF Ignore +9
Increase All Stats +25
Increase Mastery Basic DEF
Increase Critical DMG Rate +20%
Increase Excellent DMG Rate +20%
Increase Triple DMG +2%

 MASTERY SET -Awakening Soul MAGIC SET (Magic Attack Type)

Awakening Soul Magic Set
Yêu cầu - Lv 900 trở lên
   Áo Quần Găng Tay Giày
Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13)
Sức Mạnh 203 193 177 182
Nhanh Nhẹn 188 177 161 167
Required Energy 1119 1091 1077 1056
Phòng Thủ 238 213 208 212
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Increase Skill DMG +40
Increase Energy +100
Increase Double DMG Rate +18%
Increase Mastery Magic
Increase Mastery Critical DMG
Increase Mastery Excellent DMG
Increase Enemy DEF Ignore +9
Increase All Stats +25
Increase Mastery Basic DEF
Increase Critical DMG Rate +20%
Increase Excellent DMG Rate +20%
Increase Triple DMG +2%

DARK LORD

MASTERY SET - Awakening Soul Lord Set - Set Ruud 4 Soul Lord

Awakening Soul Lord Set
Yêu cầu - Lv 900 trở lên
   Áo Quần Găng Tay Giày
Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13)
Sức Mạnh 329 361 340 282
Nhanh Nhẹn 98 109 104 88
Phòng Thủ 197 217 204 194
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Increase Skill DMG +55
Increase Strength +100
Increase Double DMG Rate +18%
Increase Mastery DMG
Increase Mastery Critical DMG
Increase Mastery Excellent DMG
Increase Enemy DEF Ignore +9
Increase All Stats +25
Increase Mastery Basic DEF
Increase Critical DMG Rate +20%
Increase Excellent DMG Rate +20%
Increase Triple DMG +2%

RAGE FIGHTER

MASTERY SET - Awakening Soul Fighter Set - Set Ruud 4 Soul Fighter

Awakening Soul Fighter Set
Yêu cầu - Lv 900 trở lên
   Áo Quần Găng Tay Giày
Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13)
Sức Mạnh 392 455 419 366
Phòng Thủ 195 223 212 201
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Increase Skill DMG +40
Increase Strength +100
Increase Double DMG Rate +18%
Increase Mastery DMG
Increase Mastery Critical DMG
Increase Mastery Excellent DMG
Increase Enemy DEF Ignore +9
Increase All Stats +25
Increase Mastery Basic DEF
Increase Critical DMG Rate +20%
Increase Excellent DMG Rate +20%
Increase Triple DMG +2%

GROW LANCER

MASTERY SET - Awakening Soul Lancer Set - Set Ruud 4 Soul Lancer

Awakening Soul Lancer Set
Yêu cầu - Lv 900 trở lên
   Áo Quần Găng Tay Giày
Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13) Hướng dẫn trang bị Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS13)
Sức Mạnh 340 361 350 298
Nhanh Nhẹn 340 361 350 298
Phòng Thủ 189 202 199 191
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Increase Skill DMG +45
Increase Strength +100
Increase Double DMG Rate +18%
Increase Mastery DMG
Increase Mastery Critical DMG
Increase Mastery Excellent DMG
Increase Enemy DEF Ignore +9
Increase All Stats +25
Increase Mastery Basic DEF
Increase Critical DMG Rate +20%
Increase Excellent DMG Rate +20%
Increase Triple DMG +2%

 Xem tiếp: Hướng dẫn vũ khí Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS14)