f
 


Hướng dẫn các loại Chùy (Mace) trong game Mu Online

Giới thiệu các loại Chùy - Maces

 

Hình ảnh Tên Chùy Lv. Quái vật Lv. Quái vật rớt Exl Tốc độ đánh Nhân vật
Hướng dẫn các loại Chùy (Mace) trong game Mu Online

Chùy (Mace)

7 32 15 Dark Knight, Dark Wizard, Elf, Magic Gladiator, Dark Lord
Hướng dẫn các loại Chùy (Mace) trong game Mu Online

Chùy Gai (Morning Star)

13 38 15 Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord
Hướng dẫn các loại Chùy (Mace) trong game Mu Online

Chùy Dây (Flail)

22 47 15 Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord
Hướng dẫn các loại Chùy (Mace) trong game Mu Online

Búa Chiến (War hammer)

38 63 15 Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord
Hướng dẫn các loại Chùy (Mace) trong game Mu Online

Búa Băng (Crystal Mace)

66 91 30 Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord
Hướng dẫn các loại Chùy (Mace) trong game Mu Online

Chùy Tiên Nữ (Elemental Mace)

90 115 50 Muse Elf
Hướng dẫn các loại Chùy (Mace) trong game Mu Online

Chùy Băng Tinh (Frost Mace)

121 - 50 Muse Elf
Hướng dẫn các loại Chùy (Mace) trong game Mu Online Horn of Steal - - 25 Blade Master

 Xem tiếp: Hướng dẫn các loại Khiên (Shield) trong game Mu Online