f
 


Hướng dẫn săn boss Core Magriffy Mu Online (Season 10)

New map: Nars

Thông tin chung:
- Trong Nars, bạn có thể tìm thấy quái vật thuộc tính bình thường và những con Boss có thuộc tính (Lửa, Điện, Nước, Gió).
- Các khu vực có Boss thuộc tính được tách ra và chỉ có thể đạt được bằng cách đi qua một cổng thông tin trong lhu vực này.
- Chiến tranh Arca và Người bảo vệ Acheron không hoạt động ở Nars.
- Nếu bạn chết hoặc thoát trò chơi trong Nars, bạn sẽ được chuyển đến vùng an toàn của Acheron.
- Bạn có thể tiến vào Nars thông qua cổng vào nằm trong vùng an toàn của Acheron.

Cổng vào Nars
Nars (90,182)

Thông tin Cổng vào

- Ở Nars, có hai cổng trường.
- Cổng trường được tách thành hai: Cổng đỏ và Cổng xanh. Khi sử dụng, bạn có thể di chuyển đến vị trí kết nối.

Vị trí cổng vào Nars

Cổng

Tọa độ 1  Tọa độ 2
Cổng Đỏ  (179, 185) (127, 34)
Cổng Xanh (179, 210) (37, 195)

 

Cổng vào trong Khu vực Boss

- Bạn có thể vào khu vực với Boss thông qua Cổng vào trong khu vực Nars Boss.
- Khi bạn thoát qua cổng thoát trong khu vực ông chủ, bạn sẽ được chuyển đến khu vực bắt đầu khi bạn lần đầu tiên vào Nars.

Vị trí cổng vào khu vực Boss

Tên Cổng  Tọa độ
Core Magriffy Nest Entrance (179, 185)

 

1. Thông tin quái vật với thuộc tính thông thường

Tên Quái vật Level HP Sát thương thấp nhất Sát thương tối đa Phòng thủ Tỷ lệ phòng thủ thành công Sát thương thuộc tính thấp nhất Sát thương thuộc tính cao nhất Thuộc tính phòng thủ
Nars Devil Fairy
Nars Devil Fairy
116 80000 820 855 770 410 860 890 520
Nars Elemental Beast
Nars Elemental Beast
118 90000 880 910 800 420 900 930 540
Nars Elemental Knight
Nars Elemental Knight
120 92000 920 950 830 430 940 980 560

 

2. Boss Monster ( Core Magriffy)

- Thông tin Boss

Hình ảnh

Tên

Level HP Sát thương thấp nhất Sát thương tối đa Phòng thủ Tỷ lệ phòng thủ thành công Sát thương thuộc tính thấp nhất Sát thương thuộc tính cao nhất Thuộc tính phòng thủ

Core Magriffy

Core Magriffy

190

9750000

7500 8000

?

?

?

?

?


3. Thời gian hồi sinh

- Thời gian hồi sinh cho các Boss là 24 giờ.
- Chúng sẽ được hồi sinh với một trong các thuộc tính được chọn ngẫu nhiên: Lửa, Nước, Gió, Bóng tối, Trái đất.

4. Boss Skills

Skills Mô tả
Poison Có cơ hội đầu độc đối phượng bằng đòn tấn công cơ bản.
Twister Phát tan Cơn lốc xoáy theo 4 chiều khác nhau gây sát thương và đẩy lùi đối tượng xung quanh.
Shout Gây sát thương cho nhiều mục tiêu và đẩy lùi các đối tượng xung quanh
Clone

Tạo ra một bản sao của chính nó và Boss giả có thể sử dụng skill như Boss thật. Trong trường hợp bạn đánh trúng Boss giả, chúng sẽ nổi giận.

Berserker

Tăng sức mạnh tấn công của bạn lên 100.

Nếu bạn sử dụng một kỹ năng trên chúng 3x, sát thương của chúng sẽ tăng thêm 300.)

Life Regeneration Tái sinh cuộc sống nếu không có đối tượng gần Boss


5. Phần Thưởng

- Nếu bạn thành công trong việc hạ gục Core Magriffy, bạn có thể nhận được phần thưởng.
- Săn Boss nhặt được lên tới 4 vật phẩm.
- 3 loại Muun, Pentagram, v.v. rớt từ việc săn Boss.
- Dưới đây là 3 loại Muun có thể kiểm được khi săn Boss.

<Repen>

Repen Mu Online

Cấp Loại Chỉ Số Cơ Bản Bổ Sung
☆☆☆ Mount Tăng thuộc tính DMG trong khoảng 1am ~ 12:00am 30 ngày kể từ ngày có được.
Tăng chỉ số cơ bản lên 15 lần

 

< Pawn >

Pawn  Mu online

Cấp Loại Chỉ Số Cơ Bản Bổ Sung
☆☆☆ Mount Tăng thuộc tính phòng thủ trong khoảng 1am ~ 12:00am 30 ngày kể từ ngày có được.
Tăng chỉ số cơ bản lên 15 lần

 

< Grippus >

Grippus Mu Online

Cấp Loại Chỉ Số Cơ Bản Bổ Sung
☆☆☆ Mount Tăng Attack / Wizardry / Power Curse 1:00 a.m. ~ 12:00am 30 ngày kể từ ngày có được.
Tăng chỉ số cơ bản lên 15 lần

 Xem tiếp: Hướng dẫn đánh boss Lord of Ferea Mu Online (Season 11)