f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn Master Skill của Grand Master (Phù Thuỷ)

Master Skill của Grand Master (Phù Thuỷ)

Hướng dẫn Master Skill của Grand Master (Phù Thuỷ)

 

Cấu hình mặc định

- Mỗi lớp kỹ năng có giá 1 điểm cho mỗi cấp độ và bạn có thể đầu tư tối đa 20 điểm.
- Tổng số hệ thống cây đã được giảm xuống còn 3 hệ thống.
- Tăng kỹ năng/ sức mạnh chính bằng cách cộng thêm điểm Master Skill.

Thay đổi và sửa đổi để cân bằng tốt hơn

- Đối với tất cả các lớp, Kỹ năng (Invincible Casting) trong Tree 1 đã tạm thời bị loại bỏ.
Chức năng: Xác suất khiên hấp thụ toàn bộ sát thương

- Đối với tất cả các lớp, Kỹ năng (tăng cường hấp thụ sát thương cánh thứ ba) trong Tree 1 Rank 8 đã tạm thời bị loại bỏ.
Chức năng: Tăng khả năng hấp thụ sát thương của đôi cánh.

- Đối với tất cả các Lớp đã tạm thời bị xóa Kỹ năng (Triple Damage) trong Tree 3 Rank 9.
Chức năng: Xác suất sát thương x3

Tree Rank Icon Tên Mô tả
Grand Master
Wisdom 1 Increase Attack Rate Tăng tỷ lệ tấn công thành công
2 Strengthen Flame Tăng sát hương của Flame Skill
Strengthen Lightning Tăng sát thương của Lightning Skill
Strengthen Expansion of Wizardry Tăng sát thương tối đa của Wizardry Skill
3 Strengthen Inferno Tăng sát thương của kỹ năng Inferno
Strengthen Blast Tăng sát thương của Cometfall
Expansion of Wizardry Mastery Tăng cơ hội gây sát thương chí mạng/ tăng sức mạnh phép thuật tối thiểu hoặc tối đa.
Strengthen Poison Tăng sát thương của Poison Skill
4 Increase Maximum Life Tăng lượng HP tối đa
Strengthen Evil Spirit Tăng sát thương của Evil Spirit
Magic Mastery Tăng sát thương của Wizardry
Strengthen Decay Tăng sát thương của Decay 
5 Increase Maximum Mana Tăng lượng Mana tối đa
Strengthen Hellfire Tăng sát thương củaHellfire
Strengthen Ice Tăng sát thương của Ice Skill
6 Strengthen Aqua Beam Tăng sát thương của Aqua Beam
Increased Maximum AG Tăng AG tối đa
Strengthen Ice Storm Tăng AG tối đa
7 Strengthen Nova Tăng sát thương của Ice Storm
Ice Storm Mastery Tăng sát thương của Nova Skill
8 Meteor Mastery Tăng sát thương của Meteor skill. Cơ hội làm choáng mục tiêu trong 3 giây tùy theo Cấp độ kỹ năng được chỉ định.
Aqua Beam Mastery Học kỹ năng Fire Storm Double. Cơ hội làm choáng mục tiêu trong 3 giây tùy theo Cấp độ kỹ năng được chỉ định.
9 Fire Storm Tăng cấp độ Fire Damage Skill, Storm Skill tùy theo chỉ định.

 

Tree Rank Icon Tên Mô tả
Grand Master
Tranquility 1 Attack Rate Tăng tỷ lệ tấn công thành công PVP.
2 Strengthen One-handed Staff Tăng sát thương Wizardry nếu một tay sử dụng 1 Gậy
Strengthen Two-handed Staff Strengthe Tăng sát thương Wizardry nếu hai tay sử dụng 1 Gậy 
Strengthen Shield Tăng phòng thủ trong khi sử dụng một Khiêng.
3 One-handed Staff Mastery Kỹ năng tấn công tốc độ được tăng lên
Two-handed Staff Mastery Sức tấn công được tăng lên trong PVP
Shield Mastery Tăng phòng thủ trong khi sử dụng một Khiêng.
4 Strengthen Soul Barrier Giảm thiệt hại được tăng lên
Mana Reduction Giảm chi phí sử dụng Mana
Monster Attack SD Increment Một lượng SD được lấy lại sau khi quái vật bị giết
Increase Life Monster Attack Một lượng HP được phục hồi sau khi giết quái vật
5 Proficiency Barrier Soul Thời gian của Soul Barrier được tăng lên
Increase Minimum Wizardry Tăng Sát thương phép tối thiểu 
Increase Monster Attack Mana Một lượng Mana được lấy lại sau khi quái vật bị giết
6 Soul Barrier Mastery Tăng tối đa Mana được thêm vào khi sử dụng kỹ năng Soul Barrier
Increase Maximum Attack Power Tăng sức mạnh tối đa của ma thuật 
Increased probability of critical damage Tăng cơ hội gây sát thương chí mạng
7 Mana Recovered Completely Cơ hội hồi phục hoàn toàn mana khi tấn công mục tiêu.
Full HP restored Cơ hội phục hồi hoàn toàn HP của bạn khi tấn công mục tiêu.
Excellent chance of damage Increases Tăng xác suất sát thương EXC
8 Double Damage Chance Tăng khả năng sát thương kép 
SD complete recovery SD được phục hồi hoàn toàn tùy thuộc vào tỷ lệ của các điểm nhận được
9 Increase Chance Armor Ignoring damage  Tăng khả năng vượt qua sát thương tấn công

 

Xem tiếp: Hệ thống Master Skill của High Elf (Tiên Nữ)Xem tiếp: Hướng dẫn Master Skill của High Elf (Tiên Nữ)