f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn nhiệm vụ mở rộng rương đồ trong Mu Online

HƯỚNG DẪN LÀM NHIỆM VỤ MỞ RỘNG RƯƠNG ĐỒ TRONG MU ONLINE TỪ SEASON 6.2

1. Giới thiệu nhiệm vụ mở rộng rương đồ - Mu Online Season 6.2 trở đi

Đây là một nhiệm vụ tùy chọn, không bắt buộc. Bạn có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Wandering Merchant Zyro ở bốn nơi khác nhau của Midgard. Nhiệm vụ mở rộng rương đồ giúp bạn tăng thêm 1 rương đồ (32 ô), và có thể mở tối đa 2 rương đồ (64 ô). Bạn có thể tìm NPC Wandering Merchant Zyro ở các toạ độ sau:

  • Phía đông Lorencia [131,138]
  • Phía Đông của Chaos Goblin. [186.109]
  • Phía Nam của Devia. [226,52]
  • Phía Nam của Elbeland. [55,199]

Wandering Merchant Zyro Mu Online
NPC Wandering Merchant Zyro

 

Để mở rộng kho đồ của bạn, bạn cần một vật phẩm gọi là "Vault Expansion Certificate". Ngoài ra, để mở rộng kho đồ của bạn, bạn cần một vật phẩm có tên là "Magic Backpack".

Vault Expansion Certificate Mu Online

LƯU Ý: Mặc định, các mặt hàng này chỉ được mua thông qua Shop Mu.

2. Hướng dẫn hoàn thành nhiệm vụ mở rộng rương đồ - Mu Online Season 6.2 trở lên

Khi bạn tìm thấy NPC Wandering Merchant Zyro, hãy nói chuyện với anh ta. Anh ta sẽ yêu cầu bạn nhận nhiệm vụ tìm kiếm ba vật phẩm [Ancient Statue, Magic Cloth và Space Cloth/Rune Cloth].

Hướng dẫn nhiệm vụ mở rộng rương đồ trong Mu Online

  • Bước 1: Bạn có thể tìm thấy Ancient Statue bằng cách giết Death Knight tại Lost Tower 6/7. Nhiệm vụ để mở rộng thùng đồ. Yêu cầu level 50 trở lên.
  • Bước 2: Bạn có thể tìm thấy Magic Cloth bằng cách giết Silver Valkyrie tại Atlans 3. Nhiệm vụ để mở rương đồ thứ 1 (32 ô). Yêu cầu level 150 trở lên.
  • Bước 3: Bạn có thể tìm thấy Space Cloth/Rune Cloth bằng cách giết Alquamos tại Icarus. Nhiệm vụ để mở rương đồ thứ 2 (32 ô). Yêu cầu level 300 trở lên.

 

Xin lưu ý rằng bạn phải hoàn thành việc tìm kiếm nhiệm vụ đầu tiên trước khi bạn tiến hành thực hiện nhiệm vụ vật phẩm còn lại. Khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn sử dụng "Vault Expansion Certificate""Magic Backpack" bằng cách click chuột  phải. Sau đó, bạn cần phải thay đổi nhân vật và đăng nhập lại vào trò chơi.

mở rộng rương đồ mu online


 

 

 Xem tiếp: Hướng dẫn sự kiện Huyết Lầu (Blood Castle) Mu Online