f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Phù Thủy (White Wizard) Mu Online

Sự kiện Binh Đoàn Phù Thủy (White Wizard)


Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Phù Thủy (White Wizard) Mu Online Giới thiệu sự kiện binh đoàn phù thủy

- "Binh đoàn phù thủy" hay tên thường gọi là White Wizard (WW) là một trong những event nhỏ, thu hút nhiều người cùng tham gia không kể mạnh yếu, giới tính, đẳng cấp.

- Phần thưởng không những đơn giản là một viên Ngọc Ước Nguyện mà còn được hiện tên vinh dự trên toàn sub server: “XYZ đã tiêu diệt Binh đoàn phù thủy ở....” khiến người chơi cảm thấy hãnh diện.

 

Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Phù Thủy (White Wizard) Mu Online Cách tham gia sự kiện binh đoàn phù thủy

- Khi trên màn hình thông báo "Binh đoàn phủ thủy tấn công lục địa MU" chính là lúc sự kiện diễn ra.

- Vị trí binh đoàn phù thủy xuất hiện: xuất hiện ngẫu nhiên xung quanh làng Lorencia, Noria và Devias.

- Phần thưởng: Ngọc Ước Nguyện và Nhẫn Phù Thủy.

Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Phù Thủy (White Wizard) Mu Online
Hình ảnh binh đoàn phù thủy

Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Phù Thủy (White Wizard) Mu Online

Nhẫn Phù Thủy rất có giá trịXem tiếp: Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Pháp Sư (Boss Attack) Mu Online