f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/


Hướng dẫn tổ đội lập nhóm (Party) game Mu Online

Hệ thống Party

Party là một khía cạnh của MU trong đó các nhân vật khác nhau có thể tạo thành một tổ đội trong thế giới rộng lớn của MU. Hỗ trợ, hợp tác việc săn bắn sẽ cho phép bạn tiêu diệt những con quái vật cực kỳ mạnh dễ dàng hơn là việc chiến đấu một mình. Thông qua một tổ đội Party, bạn sẽ tìm thấy những nhân vật khác nhau với những thuộc tính nhau sẽ giúp bạn tiến về phía trước nhanh hơn.

  • Nhân vật có thể tự tạo nhóm của riêng mình tính từ cấp 6 trở lên.
  • Một tổ đội Party tối đa là 5 người.
  • Bạn không thể tạo Party nếu bạn có sự chênh lệch 130 cấp độ (Season 2 đã vô hiệu hóa tùy chọn này).

Yêu cầu tham gia tổ đội Party

Party trong game Mu Online
Nhấn phím "D" để mở cửa sổ lệnh và chọn "Party" 

Party trong game Mu Online

Mở cửa sổ menu nhanh bằng cách nhấn ALT + nhấp chuột phải vào ký tự chúng tôi chọn bên tùy chọn.

Thưởng kinh nghiệm khi tham gia Party

- Khi bạn tham gia tổ đội cùng với một trong những nhân vật Dark Knight, Dark Wizard và Fairy Elf, bạn sẽ được thưởng thêm điểm kinh nghiệm như sau:

Số lượng người chơi Party Cơ bản Party đặc biệt
(Dark Knight, Fairy Elf, Dark Wizard)
Party đặc biệt
(Dark Lord, Summoner, Rage Fighter)
Party đặc biệt phiên bản Ex700
(Dark Knight, Fairy Elf, Dark Wizard) 
(Dark Lord, Summoner, Magic Gladiator) 
(Dark Lord, Summoner, Rage Fighter) 
(Grow Lancer, Dark Wizard, Fairy Elf)
1 người  100% 100% 100% 100%
2 người 160% 160% 160% 160%
3 người 180% 230% 230% 230%
4 người 200% 270% 270% 270%
5 người 220% 300% 300% 300%

Lưu ý có những thay đổi đối với phiên bản season 10 
- Những thành viên trong tổ đội sẽ chia sẻ EXP theo cấp độ của họ dựa trên EXP của thành viên có cấp độ cao nhất.

Thí dụ:

  • Ví dụ 1: EXP thu được phân phối 5: 5 bằng nhau khi có hai nhân vật Lv 500 ở trong tổ đội.
  • Ví dụ 2: Khi nhân vật Lv 300, Lv 300, Lv 400 cùng tham gia một tổ đội sẽ chia sẻ EXP với tỷ lệ 3: 3: 4, bao gồm cả EXP 3% bổ sung dựa trên EXP có được từ cấp 400 của nhân vật.
    Nếu EXP nhận được của nhân vật Lv 400 là 1.000, thì nhân vật đó có được Lv 400 EXP 412, Nhân vật Lv 300 sẽ có được 309 EXP.
Số người chơi 2 người 3 người 4 người  5 người
Party cơ bản 2% 3% 4% 5%

Party đặc biệt

(Dark Knight, Fairy Elf, Dark Wizard) 
(Dark Lord, Summoner, Magic Gladiator) 
(Dark Lord, Summoner, Rage Fighter) 
(Grow Lancer, Dark Wizard, Fairy Elf)

- 5% 6% 7%

Cách phân phối điểm EXP khi KS trong Season 10
- Nếu nhiều người chơi tấn công quái vật, chỉ họ mới nhận được EXP tùy thuộc vào lượng sát thương gây ra.
- Lượng DMG mỗi người chơi hoặc một tổ đội khi đánh quái được tính chuyển đổi thành % dựa trên 100% HP của quái vật đó.

Thí dụ:

  •  Nếu "nhân vật A" gây ra 60.000 sát thương và "nhân vật B" gây ra 40.000 sát thương cho quái vật 100.000 HP, thì "nhân vật A" chỉ nhận được 60% EXP và "nhân vật B" nhận được 40% sau khi giết quái vật .
  • Nếu một tổ đội tham gia, họ cũng nhận được EXP dựa trên %  lượng DMG theo tỷ lệ cấp độ  của nhân vật.

Những lệnh gõ tham gia Party 

/ Party (Chỉ chuột vào một nhân vật) Tạo một tổ đội hoặc mời người chơi tham gia tổ đội của mình.
P: Mở cửa sổ để biết vị trí tổ đội ở đâu
~ : Gửi tin nhắn đến tổ đội

 

Cập nhật Party từ phiên bản Season 13 Eps 1


Thêm tính năng Bật/ tắt sự trợ giúp của Mu Helper trong một tổ đội

- Đã thêm tính năng "Chỉ định phụ tá/ Helper Assignment" đối với bất kì thành viên nào trong nhóm nhằm yêu cầu việc hỗ trợ điều hành thay mặt cho trưởng nhóm.
(Trưởng nhóm vẫn có thể kiểm soát số lượng thành viên và Helper sau khi chấp nhận yêu cầu.)

Party trong game Mu Online Season 13

- Để bật/ tắt Chỉ định người phụ tá (Helper Assignment), trưởng nhóm có thể mở giao diện điều khiển bằng cách nhấp vào nhân vật (Alt + nhấp chuột phải) rồi lựa chọn.
- Tên của thành viên đã được yêu cầu hỗ trợ nhóm sẽ được hiển thị màu xanh lam.
- Khi có sự thay đổi trưởng nhóm, trưởng nhóm đầu tiên sẽ được hiển thị trong trạng thái "Helper Assignment" khi trao quyền cho trưởng nhóm mới.

Một tính năng mới có thể điều khiển tất cả các thành viên trong nhóm + người trợ giúp (the Helper)

- Trưởng nhóm có khả năng ra lệnh di chuyển tất cả thành viên trong nhóm + Helper.
- Giữ tổ hợp phím Ctrl + S + nhấp chuột trái trên mặt đất hoặc giữ phím Ctrl + nhấp chuột trên mặt đất để di chuyển tất cả các thành viên trong nhóm đến vị trí đã chọn và điều khiển Helper.
- Các thành viên ở các bản đồ khác sẽ được tự động di chuyển đến vị trí Trưởng nhóm và Helper sẽ tự động được kích hoạt.
- Nếu bất kì thành viên trong nhóm di chuyển từ các bản đồ khác đến vị trí trưởng nhóm sẽ tốn 50.000 Zen.
- Trong trường hợp một thành viên trong nhóm không có đủ Zen để di chuyển / không đáp ứng cấp độ / cánh cần thiết, vé vào cổng hoặc kênh khác nhau, lệnh từ trưởng nhóm sẽ không hiệu lực đến khi vấn đề được giải quyết.

Party trong game Mu Online Season 13

 Xem tiếp: Hướng dẫn trao đổi giao dịch (Trade) trong game Mu Online