f
 


Hướng dẫn hệ thống Auto trong game Mu Online

Hệ thống Auto trong game Mu Online

 

Hệ Thống Auto    Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu Level 80 trở lên
Phiên bản Season 6.3 trở lên

 

Hệ thống Auto Ingame Mu Online
 

 

♦ Cấu hình đánh quái

- Click vào biểu tượng Thiết Lập ở góc trái:

Auto trong game Mu Online


- Thiết lập phạm vi đánh quái xung quanh nhân vật

Auto trong game Mu Online

- Thiết lập kỹ năng đánh quái

Auto trong game Mu Online

- Thiết lập kỹ năng hỗ trợ

Auto trong game Mu Online

- Ngoài ra còn cho bạn lựa chọn đánh quái theo hình thức nào

Auto trong game Mu Online
- Lưu thiết lập lại

Auto trong game Mu Online

♦♦ Cấu hình nhặt đồ

- Chọn chức năng nhặt đồ bên cạnh đánh quái, chọn phạm vi nhặt xung quanh nhân vật:

Auto trong game Mu Online - Nhặt đồ

- Nếu muốn tự nhặt món đồ nào thì gõ vào ô trống rồi bấm thêm:

Auto trong game Mu Online - Nhặt đồ
- Lưu thiết lập lại:

Auto trong game Mu Online - Nhặt đồ
Lưu ý: một số Mu sẽ không hiểu tiếng việt có dấu. Do đó để nhặt vật phẩm nào ta chỉ cần ghi các ký tự có trong vật phẩm đó.
Ví dụ:

ng Vũ --> ng V
Giày Thn Long --> y Th hoặc n Long
Gậy Thn Ma --> y Th hoặc n Ma

 Xem tiếp: Hướng dẫn hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online